ˆ

Podatki

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obowiązujące uchwały podatkowe

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-12-31 11:17:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Osuch Data wytworzenia informacji: 2018-12-31 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Osuch Data wprowadzenia do BIP 2018-12-31 11:17:38
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2018-12-31 11:22:14
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2018-12-31 11:22:14
Artykuł był wyświetlony: 1694 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Podatki - współwłasność

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-08 16:38:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami naszych Podatników dotyczącymi kwestii:
• opodatkowania nieruchomości stanowiących współwłasność;
• regulowania zobowiązań podatkowych na podstawie decyzji ustalających podatek dla współwłaścicieli,
wyjaśniamy, że w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1785 z późn. zm.) wyrażona została zasada, że jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.
 
Oznacza to, że nieruchomość będąca współwłasnością kilku podmiotów stanowi przedmiot opodatkowania jako całość (bez podziału na poszczególne udziały) oraz że jest to przedmiot opodatkowania odrębny od innych będących wyłączną własnością współwłaścicieli. Wyklucza to zatem możliwość rozdzielenia zobowiązania podatkowego na poszczególnych współwłaścicieli. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności, organ podatkowy ma obowiązek doręczyć identyczne decyzje wszystkim współwłaścicielom. Kwota wynikająca z decyzji jest łączną kwotą do zapłaty przez wszystkich współwłaścicieli.
Organ podatkowy nie jest upoważniony do dzielenia zobowiązania między współwłaścicieli.
Doręczenie decyzji spowoduje, że powstanie zobowiązanie, a przez to współudziałowcy będą zobowiązani solidarnie do zapłacenia podatku.
 
W gestii współwłaścicieli (a nie organu podatkowego) jest określenie, na którym z nich lub w jakich proporcjach ciąży odpowiedzialność podatkowa. Współwłasność nieruchomości wymaga od współwłaścicieli współdziałania w ponoszeniu związanych z nią zobowiązań podatkowych.
 
W praktyce odbywa się to tak, że współwłaściciele (posiadacze) dzielą pomiędzy sobą kwotę wymierzonego podatku na podstawie przypadającego im udziału we współwłasności (współposiadaniu) i z reguły jeden z nich opłaca podatek od całej nieruchomości, a pozostali zwracają mu przypadający na nich udział.
 
Przy braku kontaktu ze współwłaścicielami, można wpłacić swój udział, licząc że pozostali współwłaściciele zrobią podobnie. Jednak w takim przypadku warto sprawdzić kontaktując się z organem podatkowym, czy wszyscy współudziałowcy wywiązali się z zapłaty podatku tj. czy całe zobowiązanie wygasło (podatek został opłacony w całości).
 
Istota solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe polega bowiem na tym, że każdy z dłużników jest zobowiązany wobec wierzyciela do spełnienia całego świadczenia, tak jakby był jedynym dłużnikiem.
Zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych. Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela, wszyscy dłużnicy solidarnie pozostają zobowiązani.
 
W sytuacji, gdy jeden ze współwłaścicieli (dłużników zobowiązanych solidarnie) zapłaci całość zobowiązania, może on na gruncie prawa cywilnego dochodzić od pozostałych współwłaścicieli (współdłużników) zwrotu części tego świadczenia.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Jolanta Lulczyk Data wytworzenia informacji: 2018-01-08 16:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Lulczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-01-08 16:38:43
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2018-01-08 16:39:33
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2018-01-08 16:39:33
Artykuł był wyświetlony: 4558 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała XL/252/2014 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-11-27 09:49:01

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2014-11-27 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator Data wprowadzenia do BIP 2014-11-27 09:49:01
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2014-11-27 09:51:49
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2014-11-27 09:51:49
Artykuł był wyświetlony: 11113 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała XXX/192/2013 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-11-29 09:45:20

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Alina Słowikowska Data wytworzenia informacji: 2013-11-28 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Alina Słowikowska Data wprowadzenia do BIP 2013-11-29 09:45:20
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2013-11-29 09:48:19
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2013-11-29 09:48:19
Artykuł był wyświetlony: 12925 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały Rady Gminy Lubrza z dnia 16 grudnia 2011r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-12-28 09:20:43

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Alina Słowikowska Data wytworzenia informacji: 2011-12-28 09:20:43
Osoba, która odpowiada za treść: Alina Słowikowska Data wprowadzenia do BIP 2011-12-28 09:20:43
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2011-12-28 09:22:05
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-05-21 08:28:55
Artykuł był wyświetlony: 14470 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały Rady Gminy Lubrza z dnia 16 listopada 2011r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-12-28 09:10:35

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Alina Słowikowska Data wytworzenia informacji: 2011-12-28 09:10:35
Osoba, która odpowiada za treść: Alina Słowikowska Data wprowadzenia do BIP 2011-12-28 09:10:35
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2011-12-28 09:19:57
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-05-21 08:29:04
Artykuł był wyświetlony: 14569 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała z dnia 2 grudnia 2010r w sprawie: zmiany uchwały Nr XL/241/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubrza.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2010-12-23 13:54:32

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Przewłocka Data wytworzenia informacji: 2010-12-23 13:54:32
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Przewłocka Data wprowadzenia do BIP 2010-12-23 13:54:32
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Przewłocka Data udostępnienia informacji: 2010-12-23 13:55:23
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-05-21 08:29:22
Artykuł był wyświetlony: 15306 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała z dnia 22 października 2010r w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubrza.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2010-12-23 13:52:44

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Przewłocka Data wytworzenia informacji: 2010-12-23 13:52:44
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Przewłocka Data wprowadzenia do BIP 2010-12-23 13:52:44
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Przewłocka Data udostępnienia informacji: 2010-12-23 13:55:21
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-05-21 08:29:30
Artykuł był wyświetlony: 15071 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała z dnia 22 października 2010r w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2010-12-23 13:51:17

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Przewłocka Data wytworzenia informacji: 2010-12-23 13:51:17
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Przewłocka Data wprowadzenia do BIP 2010-12-23 13:51:17
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Przewłocka Data udostępnienia informacji: 2010-12-23 13:55:18
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-05-21 08:29:39
Artykuł był wyświetlony: 13460 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała z dnia 10 grudnia 2004r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2005 na terenie Gminy Lubrza

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2010-12-13 14:47:14

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Przewłocka Data wytworzenia informacji: 2010-12-13 14:47:14
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Przewłocka Data wprowadzenia do BIP 2010-12-13 14:47:14
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Przewłocka Data udostępnienia informacji: 2010-12-14 12:48:48
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-05-21 08:29:56
Artykuł był wyświetlony: 12626 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu