ˆ

Wypowiedzenie umowy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wypowiedz aktualną umowę na wywóz odpadów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-05-16 10:09:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Od 1 lipca 2013 r. każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Lubrza zostanie objęty nowym systemem gospodarowania odpadami i będzie zobowiązany uiszczać opłatę na rzecz Gminy.

W związku z powyższym, właściciel nieruchomości zamieszkałej powinien z odpowiednim wyprzedzeniem (termin wskazany w umowie) wypowiedzieć aktualną umowę z firmą wywozową, aby uniknąć podwójnej opłaty od 1 lipca 2013 r. tj. zarówno:
• firmie wywozowej na podstawie niewypowiedzianej umowy,
• oraz Gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  (w wysokości wskazanej w deklaracji).

Obowiązująca umowa powinna zostać rozwiązana w takim czasie, by wygasła ona z dniem wprowadzenia przez Gminę obowiązku uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. 1 lipca 2013 r.

Nieprawidłowym jest pogląd, że dotychczasowe umowy zawarte przez właścicieli nieruchomości wygasają same z dniem 30 czerwca 2013 r. z mocy prawa. Wypowiedzenie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości na odbiór odpadów komunalnych nie może dokonać Gmina, gdyż nie jest jej Stroną. Jedynie właściciel nieruchomości lub firma wywozowa może to uczynić. Należy jednak pamiętać o wskazanym w umowie okresie wypowiedzenia (np. jednomiesięczny, kwartalny, inny) i rozwiązać umowę w odpowiednim czasie.

Rozwiązanie umowy musi nastąpić na Państwa wyraźny, pisemny wniosek i uwzględniać okres wypowiedzenia zgodny z umową.
Przykładowy wzór wypowiedzenia umowy na wywóz odpadów komunalnych

Przedsiębiorca wyłoniony przez Gminę w drodze przetargu, będzie odbierał odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i Gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana będzie w deklaracji składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej. Pierwsze deklaracje właściciele nieruchomości na terenie Gminy Lubrza są obowiązani złożyć w Urzędzie Gminy w Lubrzy w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r.

Druki deklaracji dostępne są w Urzędzie Gminy przy ul. Świebodzińskiej 68, 66-218 Lubrza lub na stronie www.lubrza.pl.

W przypadku zmiany danych, będących podstawą obliczenia opłaty, właściciel nieruchomości będzie zobowiązany złożyć nową deklarację
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych
w deklaracji, wysokość opłaty zostanie określona przez Wójta Gminy w drodze decyzji administracyjnej.

Przy tym, w przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Wójt Gminy określi, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Agata Zajda-Sipa Data wytworzenia informacji: 2013-05-16 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agata Zajda-Sipa Data wprowadzenia do BIP 2013-05-16 10:09:20
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2013-05-16 10:10:47
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2013-05-16 10:10:47
Artykuł był wyświetlony: 5409 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu