ˆ

Program usuwania azbestu 2013-2032

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-13 07:14:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Lubrza ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubrza w 2017 roku. Dotacja na cel pozyskiwania jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Zielonej Górze przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 
Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania przez Gminę Lubrza dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Kosztami obejmującymi dofinansowanie będą wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu  i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie.
 
W związku z powyższym zainteresowanych właścicieli nieruchomości, prosi się o złożenie do Urzędu Gminy w Lubrzy w godzinach urzędowania: pn. 7.00 -17.00, wt.-czt. 7.00-15.00, pt. 7.00-13.00 w nieprzekraczalnym terminie do 13 stycznia 2017 roku stosownej informacji oraz wniosku. Druki są dostępne u Sołtysów, w pokoju nr 6 Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej bip.lubrza.pl w zakładce ‘Ochrona środowiska’
 
W budżecie Gminy Lubrza na rok 2017 zapisano środki finansowe na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu w wysokości 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). W związku z powyższym o dofinansowaniu zadania będzie decydowała kolejność składania wniosków (ewentualnie powierzchnia eternitu).
 
Niezbędne załączniki do wniosku dla osób fizycznych:
1. Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości (lub budynku) , w przypadku współwłasności wykaz wszystkich współwłaścicieli (imię, nazwisko, adres) wraz z ich zgodą. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej uchwałę wspólnoty mieszkaniowej.
2. Kopia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie robót budowlanych, zgłoszenia rozbiórki lub pozwolenia na rozbiórkę wraz z potwierdzeniem wpływu (niezbędne tylko w przypadku demontażu wyrobów zawierających azbest z dachu obiektu budowlanego).
3. Informacja o wyrobach zawierających azbest, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U z 2011 r. nr 8 poz. 31).
 
Załączniki dodatkowe dla beneficjentów pomocy de minimis (przedsiębiorcy, ale także również każdy inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na jego formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania)
1.    formularz informacji wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53 poz. 311 ze zm.) lub
2.    formularz informacji wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  (Dz. U. nr 53, poz. 354 ze zm.)
3.    oświadczenie o pomocy de minimis.
 
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem 68 3813021 wew.226.
 
(-) Ryszard Skonieczek
Wójt Gminy Lubrza
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Radziwon Data wytworzenia informacji: 2016-12-12 15:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Radziwon Data wprowadzenia do BIP 2016-12-13 07:14:29
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2016-12-13 07:21:02
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2016-12-13 07:21:02
Artykuł był wyświetlony: 1645 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dotycząca przyjmowania wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w 2016 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-02 07:32:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Lubrza ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubrza w 2016 roku. Dotacja na cel pozyskiwania jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Zielonej Górze przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 
Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania przez Gminę Lubrza dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Kosztami obejmującymi dofinansowanie będą wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu  i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie.
 
W związku z powyższym zainteresowanych właścicieli nieruchomości, prosi się o złożenie do Urzędu Gminy w Lubrzy w godzinach urzędowania: pn. 7.00 -17.00, wt.-czt. 7.00-15.00, pt. 7.00-13.00 w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2016 roku stosownej informacji oraz wniosku. Druki są dostępne u Sołtysów, w pokoju nr 11 Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej bip.lubrza.pl (poniżej).
 
W budżecie Gminy Lubrza na rok 2016 zapisano środki finansowe na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu w wysokości
50 000, 00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). W związku z powyższym o dofinansowaniu zadania będzie decydowała kolejność składania wniosków (ewentualnie powierzchnia eternitu).
 
Niezbędne załączniki do wniosku dla osób fizycznych:
1. Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości (lub budynku) , w przypadku współwłasności wykaz wszystkich współwłaścicieli (imię, nazwisko, adres) wraz z ich zgodą. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej uchwałę wspólnoty mieszkaniowej.
2. Kopia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie robót budowlanych, zgłoszenia rozbiórki lub pozwolenia na rozbiórkę wraz z potwierdzeniem wpływu (tylko w przypadku demontażu wyrobów zawierających azbest z dachu obiektu budowlanego).
3. Informacja o wyrobach zawierających azbest, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U z 2011 r. nr 8 poz. 31).
 
Załączniki dodatkowe dla beneficjentów pomocy de minimis (przedsiębiorcy, ale także również każdy inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na jego formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania)
1. formularz informacji wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53 poz. 311 ze zm.) lub
2. formularz informacji wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  (Dz. U. nr 53, poz. 354 ze zm.)
3. oświadczenie o pomocy de minimis.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem 68 3813021 wew.226.
(-) Ryszard Skonieczek
Wójt Gminy Lubrza
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Gadawska Data wytworzenia informacji: 2015-12-02 07:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Gadawska Data wprowadzenia do BIP 2015-12-02 07:32:48
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2015-12-02 07:43:29
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2015-12-02 08:29:40
Artykuł był wyświetlony: 4510 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na usuwanie wyrobów zawierających azbest za 2015 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-10 12:13:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Województwa Lubuskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, Gmina Lubrza otrzymała na podstawie umowy nr 2015/OZ-po-az/057/D z dnia 30.10.2015 r. dotację na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubrza”
 
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 16 293,04 zł. Kwota dotacji wyniosła 16 293,04 zł z czego kwota 8 146,52 zł stanowiąca 50 % kosztów kwalifikowanych zadania pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz kwota 8 146,52 zł stanowiąca 50 % kosztów kwalifikowanych zadania pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 
W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 25,82 Mg (2 309,30 m2). W projekcie wzięło udział 20 właścicieli nieruchomości z terenu naszej Gminy. Zdemontowano płyty cementowo-azbestowe z 8 obiektów budowlanych w ilości 913,30 m2. Specjalistyczna firma odebrała wcześniej zdemontowane wyroby zawierające azbest z 12 posesji w ilości 1396,00 m2. Odpady zawierające azbest  unieszkodliwiono na składowisku odpadów.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Gadawska Data wytworzenia informacji: 2015-11-10 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Gadawska Data wprowadzenia do BIP 2015-11-10 12:13:52
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2015-11-10 12:29:51
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2015-11-10 12:29:51
Artykuł był wyświetlony: 4510 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na usuwanie wyrobów zawierających azbest za 2016 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-03 10:41:34

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Radziwon Data wytworzenia informacji: 2016-11-03 10:30:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Radziwon Data wprowadzenia do BIP 2016-11-03 10:41:34
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2016-11-03 10:43:01
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2016-11-03 10:43:01
Artykuł był wyświetlony: 1929 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubrza na lata 2013-2032

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-15 09:06:23

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Gadawska Data wytworzenia informacji: 2015-10-15 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Gadawska Data wprowadzenia do BIP 2015-10-15 09:06:23
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2015-10-15 09:08:03
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2015-10-15 09:08:03
Artykuł był wyświetlony: 2378 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-11-19 08:48:13

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Gadawska Data wytworzenia informacji: 2014-11-19 08:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Gadawska Data wprowadzenia do BIP 2014-11-19 08:48:13
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2014-11-19 08:52:03
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2014-11-19 08:52:03
Artykuł był wyświetlony: 6117 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OŚR.6220.03.2013 - Obwieszczenie - przystąpienie do projektu pn. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubrza na lata 2013-2032

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-11-04 12:28:20

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Gadawska Data wytworzenia informacji: 2013-10-31 14:30:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Gadawska Data wprowadzenia do BIP 2013-11-04 12:28:20
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2013-11-04 12:32:06
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2013-11-04 12:32:06
Artykuł był wyświetlony: 7094 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OŚR.6220.03.2013 - Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-11-04 12:10:03

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Gadawska Data wytworzenia informacji: 2013-10-31 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Gadawska Data wprowadzenia do BIP 2013-11-04 12:10:03
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2013-11-04 12:32:02
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2013-11-04 12:32:01
Artykuł był wyświetlony: 6540 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu