ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-05-13 07:41:22

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Topolska Data wytworzenia informacji: 2019-05-13 07:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Topolska Data wprowadzenia do BIP 2019-05-13 07:41:22
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2019-05-13 07:42:49
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2019-05-13 07:42:49
Artykuł był wyświetlony: 113 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Stan gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-04-17 11:49:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Urząd Gminy w Lubrzy informuje, że Gmina Lubrza w 2017 r. osiągnęła:
 1. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów: papieru, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości 67,4%.
 2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości 100,00%.
 3. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w wysokości 25,7%.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Topolska Data wytworzenia informacji: 2019-04-17 11:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Topolska Data wprowadzenia do BIP 2019-04-17 11:49:08
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2019-04-17 11:49:32
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2019-04-17 11:49:32
Artykuł był wyświetlony: 191 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-28 13:39:14

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Topolska Data wytworzenia informacji: 2018-05-28 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Topolska Data wprowadzenia do BIP 2018-05-28 13:39:14
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2018-05-28 13:42:47
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2018-05-28 13:43:24
Artykuł był wyświetlony: 1618 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie Wójta Gminy Lubrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-19 09:30:26

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Radziwon Data wytworzenia informacji: 2017-09-19 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Radziwon Data wprowadzenia do BIP 2017-09-19 09:30:26
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2017-09-19 09:31:06
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2017-09-19 09:31:06
Artykuł był wyświetlony: 2604 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Stan gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-04-17 11:44:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Urząd Gminy w Lubrzy informuje, że Gmina Lubrza w 2016 r. osiągnęła:
 1. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów: papieru, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości 52,64%.
 2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości 100,00%.
 3. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w wysokości 35,55%.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Topolska Data wytworzenia informacji: 2019-04-17 11:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Topolska Data wprowadzenia do BIP 2019-04-17 11:44:21
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2019-04-17 11:47:25
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2019-04-17 11:47:24
Artykuł był wyświetlony: 186 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-19 09:28:41

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Radziwon Data wytworzenia informacji: 2017-09-19 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Radziwon Data wprowadzenia do BIP 2017-09-19 09:28:41
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2017-09-19 09:29:58
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2017-09-19 09:29:58
Artykuł był wyświetlony: 2546 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubrza za rok 2015

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-09 12:04:05

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Radziwon Data wytworzenia informacji: 2016-11-07 15:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Radziwon Data wprowadzenia do BIP 2016-11-09 12:04:05
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2016-11-09 12:04:53
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2016-11-09 12:04:53
Artykuł był wyświetlony: 3713 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Stan gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2015

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-04-17 11:41:11

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Urząd Gminy w Lubrzy informuje, że Gmina Lubrza w 2015 r. osiągnęła:
 1. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów: papieru, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości 80,41%.
 2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości 100,00%.
 3. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w wysokości 6,74%.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Topolska Data wytworzenia informacji: 2019-04-17 11:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Topolska Data wprowadzenia do BIP 2019-04-17 11:41:11
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2019-04-17 11:41:40
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2019-04-17 11:42:42
Artykuł był wyświetlony: 184 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Stan gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2014

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-05-26 10:11:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kolejny okres obowiązywania nowego systemu gospodarki odpadami za nami. Mieszkańcy naszej gminy znacząco przyczynili się do poprawy czystości naszych pięknych terenów.
 
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku, obliczony zgodnie z przepisami, na terenie gminy Lubrza, został osiągnięty – wyniósł 0 % przy łącznej masie selektywnie odebranych tych odpadów w 2014 roku w ilości 377,7 ton.
 
Ponadto również poziom recyklingu i odzysku frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali tworzyw sztucznych i szkła, odebranych z terenu naszej gminy, został osiągnięty. W 2014 roku uzyskaliśmy poziom 98,98 % przy minimalnym dopuszczalnym poziomie dla 2014 r., zgodnie z rozporządzeniem, równym 14 %.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Radziwon Data wytworzenia informacji: 2015-05-26 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Radziwon Data wprowadzenia do BIP 2015-05-26 10:11:42
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2015-05-26 10:20:28
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2015-05-26 10:20:28
Artykuł był wyświetlony: 6365 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Stan gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2013

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-08-12 11:34:59

Akapit nr 1 - brak tytułu


Podsumowując pierwsze sześć miesięcy obowiązywania nowego systemu gospodarki odpadami należy stwierdzić, iż mieszkańcy naszej gminy znacząco przyczynili się do poprawy czystości naszych pięknych terenów.
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku, obliczony zgodnie z przepisami, na terenie gminy Lubrza, został osiągnięty – wyniósł 10,3 % przy łącznej masie selektywnie odebranych tych odpadów w 2013 roku w ilości 61,5 ton.
Ponadto również poziom recyklingu i odzysku frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali tworzyw sztucznych i szkła, odebranych z terenu naszej gminy, został osiągnięty. W 2013 roku uzyskaliśmy poziom 30,7 % przy minimalnym dopuszczalnym poziomie dla 2013 r., zgodnie z rozporządzeniem, równym 12 %.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Radziwon Data wytworzenia informacji: 2014-08-12 11:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Radziwon Data wprowadzenia do BIP 2014-08-12 11:34:59
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2014-08-12 12:02:01
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2015-05-26 10:20:01
Artykuł był wyświetlony: 7383 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu