ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2006-03-09 10:09:24

Załączniki

  • (PDF, 141.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-28 15:41:23 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-28 15:41:23

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Przewłocka Data wytworzenia informacji: 2006-03-09 10:09:24
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Przewłocka Data wprowadzenia do BIP 2006-03-09 10:09:24
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Przewłocka Data udostępnienia informacji: 2006-03-09 10:12:30
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-05-21 08:05:00
Artykuł był wyświetlony: 8012 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Lubrza o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż - nieruchomości nie zabudowanych, położonych w obrębie wsi Przełazy gm.Lubrza.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-01-09 12:23:33

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Przewłocka Data wytworzenia informacji: 2009-01-09 12:23:33
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Przewłocka Data wprowadzenia do BIP 2009-01-09 12:23:33
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Przewłocka Data udostępnienia informacji: 2009-01-09 12:23:36
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-05-21 08:06:13
Artykuł był wyświetlony: 9111 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Lubrza o g ł a s z a I publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 59,85 m2, usytuowanego w budynku położonym we wsi Zagaje 14...

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-01-09 12:13:46

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Przewłocka Data wytworzenia informacji: 2009-01-09 12:13:46
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Przewłocka Data wprowadzenia do BIP 2009-01-09 12:13:46
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Przewłocka Data udostępnienia informacji: 2009-01-09 12:13:51
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-05-21 08:06:21
Artykuł był wyświetlony: 8968 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Lubrza podaje do publicznej wiadomości,wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-05-14 09:34:10

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Przewłocka Data wytworzenia informacji: 2008-05-14 09:34:10
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Przewłocka Data wprowadzenia do BIP 2008-05-14 09:34:10
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Przewłocka Data udostępnienia informacji: 2008-05-14 09:35:57
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-05-21 08:06:30
Artykuł był wyświetlony: 9014 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Lubrza zgodnie z art. 35 ust.1,ustawy z dnia 29 września 1997r. o gospodarce nieruchomościami,(Dz.U.nr 115,poz.741 z późn.zm.),

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-04-03 07:36:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

i n f o r m u j e,

że w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy, ul. Świebodzińska 68, wywieszony
został wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
- w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, nieruchomości położonej w obrębie wsi Bucze gm. Lubrza.

Wykaz niniejszy wywieszono na okres 21 dni, tj.
od dnia 03 kwietnia 2008r. do 23 kwietnia 2008r.Lubrza, 03 kwietnia 2008r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Przewłocka Data wytworzenia informacji: 2008-04-03 07:36:30
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Przewłocka Data wprowadzenia do BIP 2008-04-03 07:36:30
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Przewłocka Data udostępnienia informacji: 2008-04-03 07:36:37
Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Przewłocka Data ostatniej zmiany: 2008-04-03 07:36:37
Artykuł był wyświetlony: 8763 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza w 2008r. w zakresie kultury fizycznej.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-02-27 11:44:30

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Przewłocka Data wytworzenia informacji: 2008-02-27 11:44:30
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Przewłocka Data wprowadzenia do BIP 2008-02-27 11:44:30
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Przewłocka Data udostępnienia informacji: 2008-02-27 11:46:56
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-05-21 08:06:38
Artykuł był wyświetlony: 8196 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Lubrza o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-07-24 08:22:00

Załączniki

  • (PDF, 32.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-28 15:41:23 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-28 15:41:23

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Przewłocka Data wytworzenia informacji: 2007-07-24 08:22:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Przewłocka Data wprowadzenia do BIP 2007-07-24 08:22:00
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Przewłocka Data udostępnienia informacji: 2007-07-24 08:23:23
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-05-21 08:06:48
Artykuł był wyświetlony: 8208 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Lubrza podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, położonej w obrębie wsi Mostki gm. Lubrza, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2007-06-06 08:46:11

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Przewłocka Data wytworzenia informacji: 2007-06-06 08:46:11
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Przewłocka Data wprowadzenia do BIP 2007-06-06 08:46:11
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Przewłocka Data udostępnienia informacji: 2007-06-06 08:47:15
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-05-21 08:06:57
Artykuł był wyświetlony: 8238 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2006-03-09 10:17:26

Załączniki

  • PDF (PDF, 70.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-02-28 15:41:23 | Data wytworzenia informacji: 2011-02-28 15:41:23

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Przewłocka Data wytworzenia informacji: 2006-03-09 10:17:26
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Przewłocka Data wprowadzenia do BIP 2006-03-09 10:17:26
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Przewłocka Data udostępnienia informacji: 2006-03-09 10:18:18
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-05-21 08:07:06
Artykuł był wyświetlony: 7978 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza w 2006r. w zakresie kultury fizycznej.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2006-02-13 14:52:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Lubrza w 2006r. w zakresie kultury fizycznej.
 
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zmianami) ogłasza się otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych w 2006r.
 
Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 oraz art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Zadanie z zakresu kultury fizycznej:
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej
Wysokość środków przeznaczonych na zadania – 45.000 PLN
 
 
1) Cele zadania:
 
- rozwijanie dyscypliny sportowej - piłki nożnej poprzez realizację systemu szkolenia dzieci i młodzieży
 
- propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego
2) Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
 
- prowadzenie zajęć treningowych
 
- organizowanie zgrupowań sportowych
 
- organizacja i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego
 
- organizacja i udział w innych zawodach i turniejach sportowych
 
- utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej, obiektów sportowych (boiska i budynki)
3) Beneficjenci zadania:
dzieci i młodzież zrzeszona w stowarzyszeniach sportowych z terenu gminy Lubrza
 
4) Koszty pokrywane z dotacji:
 
- zakup sprzętu sportowego
 
- delegacje zbiorowe na zawody
 
- transport
 
- ekwiwalenty sędziowskie
 
- wynagrodzenie szkoleniowców i trenerów
 
- opłaty licencyjne i startowe
zakup niezbędnych materiałów i usług do realizacji zadania
 
ZASADY I WARUNKI PRZYZNANIA DOTACJI.
 
1. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny:
1. Posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki wyższej posia- dającej osobowość prawną do złożenia oferty, podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia umowy,
2. Złożyć w terminie poprawnie wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
3. Posiadać niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczoną kadrę, odpowiednie zaplecze lokalowe do realizacji konkretnego zadania,
 
2. Termin i miejsce składania ofert konkursowych:
Kompletne oferty należy składać terminie do dnia 15 marca 2006 roku
w sekretariacie Urzędu Gminy, ul. Świebodzińska 68, 66-218 Lubrza
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs – zadania publiczne 2006”.
lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres ( o terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego ).
Nie przewiduje się możliwości uzupełniania oferty, która została złożona w stanie niekompletnym. Złożenie oferty po terminie oraz braki formalne w złożonej ofercie wykluczają ją z dalszej procedury konkursowej.
 
 
3. Wybór ofert i ogłoszenie wyników konkursu
Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez Komisję Konkursową pod względem merytorycznym. Przy ocenie będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:
- merytoryczna wartość projektu i jego zbieżność z celami zadania,
- zasięg terytorialny, korzyści płynące dla mieszkańców gminy z realizacji zadania oraz liczba osób objętych projektem,
- doświadczenie oferenta w realizacji zajęć z zakresu kultury fizycznej,
- ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia tego podmiotu w realizacji tego zadania, realności wykonania zadania, zasobów ludzkich, bazy materialnej,
- zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu,
- udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania,
- zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy,
 
Dotowane z budżetu gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie gminy Lubrza lub na rzecz jego mieszkańców. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej. Część wkładu własnego może stanowić tzw. wkład pozafinansowy ( np. praca wolontariuszy ).
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 17 marca 2006 r. i opublikowane zostanie na stronie internetowej www.lubrza.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.
Nie przewiduje się postępowania odwoławczego od decyzji Komisji Konkursowej.
 
4). Postanowienia końcowe
1. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna zakończyć się z dniem 31 grudnia 2006 roku. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania.
3. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Skarbnik Gminy Lubrza.
4. Obowiązujący formularz oferty opublikowany jest w Dzienniku Ustaw nr 193 poz. 1891 z 2003 roku. Formularz oferty dostępny jest również na stronie internetowej www.lubrza.pl.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Przewłocka Data wytworzenia informacji: 2006-02-13 14:52:02
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Przewłocka Data wprowadzenia do BIP 2006-02-13 14:52:02
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Przewłocka Data udostępnienia informacji: 2006-02-13 14:52:17
Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Przewłocka Data ostatniej zmiany: 2006-02-13 14:52:17
Artykuł był wyświetlony: 8145 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu