ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zmiana nazwy miejscowości z kolonia Łaski na kolonia Laski

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-09-28 15:11:30

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Cidyło Data wytworzenia informacji: 2016-09-28 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Cidyło Data wprowadzenia do BIP 2016-09-28 15:11:30
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2016-09-28 15:12:29
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2016-09-28 15:12:29
Artykuł był wyświetlony: 15516 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, czas określony do 3 lat

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-08-29 14:48:30

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Hołowaty Data wytworzenia informacji: 2016-08-29 14:30:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Hołowaty Data wprowadzenia do BIP 2016-08-29 14:48:30
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2016-08-29 14:51:14
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2016-08-29 14:51:14
Artykuł był wyświetlony: 12471 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne, położone w obrębie miejscowości Nowa Wioska przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-06-08 07:46:08

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Hołowaty Data wytworzenia informacji: 2016-06-08 07:30:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Hołowaty Data wprowadzenia do BIP 2016-06-08 07:46:08
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2016-06-08 07:49:48
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2016-06-08 07:49:48
Artykuł był wyświetlony: 14166 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-05-12 09:41:42

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Hołowaty Data wytworzenia informacji: 2016-05-12 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Hołowaty Data wprowadzenia do BIP 2016-05-12 09:41:42
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2016-05-12 09:45:43
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2016-05-12 09:45:42
Artykuł był wyświetlony: 11343 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości w obrębie miejscowości Mostki przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-04-06 08:00:43

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Hołowaty Data wytworzenia informacji: 2016-04-05 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Hołowaty Data wprowadzenia do BIP 2016-04-06 08:00:43
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2016-04-06 08:04:11
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2016-04-06 08:04:11
Artykuł był wyświetlony: 12436 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół zawierający wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami kolonii Laski w celu poznania opinii w sprawie zmiany urzędowej nazwy kolonii z Łaski na Laski

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-02-15 16:52:39

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Cidyło Data wytworzenia informacji: 2016-02-15 16:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Cidyło Data wprowadzenia do BIP 2016-02-15 16:52:39
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2016-02-15 16:54:38
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2016-02-15 16:54:38
Artykuł był wyświetlony: 16587 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas określony do 3 lat

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-27 14:38:11

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Hołowaty Data wytworzenia informacji: 2016-01-27 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Hołowaty Data wprowadzenia do BIP 2016-01-27 14:38:11
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2016-01-27 14:41:30
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2016-01-27 14:41:30
Artykuł był wyświetlony: 13701 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-22 07:48:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych
 
 
Zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.4.2016 Wójta Gminy Lubrza z dnia 14 stycznia 2016 r. w miejscowości Łaski (kolonia) zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z jej mieszkańcami w sprawie zmiany nazwy miejscowości Łaski (kolonia) - oficjalnej nazwy ustalonej w wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce - na Laski (kolonia).
 
Celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców Łasek w sprawie zmiany nazwy ich miejscowości na Laski. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie 05 - 11 lutego 2016 r. w formie badania opinii mieszkańców, które będzie polegało na wypełnieniu otrzymanego formularza ankietowego i dostarczeniu go do tut. Urzędu Gminy. Formularz ankietowy dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubrza: http://lubrza.pl/.
 
Ankiety będą rozprowadzane do mieszkańców przed dniem 05.02.2016 r. Mieszkańców Łasek prosi się o wypełnienie ankiety i dostarczenie jej do sekretariatu Urzędu Gminy Lubrza osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie 05 - 11 lutego 2016 r.
 
W Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz. U. 2013 r. poz. 200 ze zm.) ustalony został wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce. W wykazie tym dla miejscowości Laski (kolonia) istnieje nazwa Łaski (kolonia). Aby więc doprowadzić do zgodności z nazwą funkcjonującą na terenie Gminy, niezbędna jest zmiana urzędowej nazwy miejscowości Łaski (kolonia) na nazwę Laski (kolonia).
 
(-) Wójt Gminy Lubrza
Ryszard Skonieczek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Cidyło Data wytworzenia informacji: 2016-01-22 07:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Cidyło Data wprowadzenia do BIP 2016-01-22 07:48:45
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2016-01-22 07:53:53
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2016-01-22 08:41:08
Artykuł był wyświetlony: 16560 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Lubrza na bieżące utrzymywanie, wykonywanie oraz eksploatację urządzeń wodnych w 2016 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-19 13:47:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Lubrza
ogłasza
Nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Lubrza na bieżące utrzymywanie,
wykonywanie oraz eksploatację urządzeń wodnych w 2016 r.

 

Wójt Gminy Lubrza ogłasza nabór wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu gminy na wykonywanie, utrzymywanie oraz eksploatację urządzeń wodnych służących do:
1) ochrony przed powodzią,
2) melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych,
3) wykorzystania wody do celów przeciwpożarowych,
4) utrzymywania wód.
Wysokość dotacji celowej z budżetu Gminy Lubrza na realizację powyższych zadań w 2016 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr XII/92/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na rok 2016 wynosi 8000,00 złotych (słownie: osiem tysięcy złotych, 00/100).
 
Termin składania wniosków o przyznanie dotacji celowej wyznaczono do dnia 10 lutego 2016 r.
 
Wniosek o udzielenie dotacji według Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XI/83/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 16 grudnia 2011 r. należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Lubrza przy ul. Świebodzińskiej 68, 66-218 Lubrza.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Gadawska Data wytworzenia informacji: 2016-01-19 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Gadawska Data wprowadzenia do BIP 2016-01-19 13:47:20
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2016-01-19 13:55:59
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2016-01-19 13:55:58
Artykuł był wyświetlony: 13124 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-15 10:03:52

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Arleta Piwońska Data wytworzenia informacji: 2016-01-15 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Arleta Piwońska Data wprowadzenia do BIP 2016-01-15 10:03:52
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2016-01-15 12:40:07
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2016-01-19 10:47:09
Artykuł był wyświetlony: 12260 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu