ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne położone w obrębie miejscowości Lubrza, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-07-03 07:26:25

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Hołowaty Data wytworzenia informacji: 2014-07-02 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Hołowaty Data wprowadzenia do BIP 2014-07-03 07:26:25
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2014-07-03 07:28:51
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2014-07-03 07:28:50
Artykuł był wyświetlony: 16107 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rokowania na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie wsi Mostki gm. Lubrza oznaczonej w ewidencji gruntów nr 261/12

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-05-19 13:12:23

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Hołowaty Data wytworzenia informacji: 2014-05-16 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Hołowaty Data wprowadzenia do BIP 2014-05-19 13:12:23
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2014-05-19 13:14:34
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2014-05-19 13:14:34
Artykuł był wyświetlony: 17692 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonych w obrębie miejscowości Nowa Wioska

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-05-13 12:52:12

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Hołowaty Data wytworzenia informacji: 2014-05-12 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Hołowaty Data wprowadzenia do BIP 2014-05-13 12:52:12
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2014-05-13 12:57:02
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2014-05-13 12:57:02
Artykuł był wyświetlony: 17247 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego położonych w obrębie miejscowości Mostki

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-05-07 12:23:25

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Hołowaty Data wytworzenia informacji: 2014-05-06 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Hołowaty Data wprowadzenia do BIP 2014-05-07 12:23:25
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2014-05-07 12:25:24
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2014-05-07 12:25:24
Artykuł był wyświetlony: 15464 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu położonych w obrębie miejscowości Lubrza

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-05-07 12:19:54

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Hołowaty Data wytworzenia informacji: 2014-05-06 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Hołowaty Data wprowadzenia do BIP 2014-05-07 12:19:54
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2014-05-07 12:25:24
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2014-05-07 12:25:24
Artykuł był wyświetlony: 15352 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego - Zagórze 4

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-02-14 07:16:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szczegóły w załącznikach

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Hołowaty Data wytworzenia informacji: 2014-02-13 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Hołowaty Data wprowadzenia do BIP 2014-02-14 07:16:09
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2014-02-14 07:20:38
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2014-02-14 07:20:38
Artykuł był wyświetlony: 18625 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarząd Województwa Lubuskiego - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Województwa Lubuskiego - działka 203/3

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-02-11 09:29:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szczegóły w załączniku

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2014-02-11 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator Data wprowadzenia do BIP 2014-02-11 09:29:48
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2014-02-11 09:31:56
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2014-02-11 09:31:56
Artykuł był wyświetlony: 18346 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarząd Województwa Lubuskiego - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej 204/4

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-02-11 09:26:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szczegóły w załączniku

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2014-02-11 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator Data wprowadzenia do BIP 2014-02-11 09:26:22
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2014-02-11 09:27:05
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2014-02-11 09:27:05
Artykuł był wyświetlony: 16777 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarząd Województwa Lubuskiego - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Województwa Lubuskiego - działka 204/2

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-02-11 09:24:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szczegóły w załączniku

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2014-02-11 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator Data wprowadzenia do BIP 2014-02-11 09:24:17
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2014-02-11 09:25:32
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2014-02-11 09:25:32
Artykuł był wyświetlony: 13262 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o możliwości dofinansowania demontażu pokryć dachowych z eternitu oraz likwidacji innych elementów budowlanych zawierających azbest

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-01-27 11:35:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Lubrza informuje o możliwości  dofinansowania demontażu pokryć dachowych z eternitu
oraz likwidacji innych elementów budowlanych zawierających azbest

 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze będzie dofinansowywał przedsięwzięcia związane z realizacją gminnych programów usuwania azbestu. Podstawą ubiegania się o udzielenie dofinansowania jest złożenie wniosku przez Gminę. Gmina Lubrza złożyła taki wniosek. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wyniesie 100% całkowitego kosztu. Kosztami obejmującymi dofinansowanie będą wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu  i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie. W związku z powyższym zainteresowanych właścicieli nieruchomości, którzy mają dachy pokryte eternitem lub są w posiadaniu innych elementów budowlanych zawierających azbest, a którzy zamierzają je wymienić w 2014 roku prosi się o złożenie do Urzędu Gminy w Lubrzy (pokój nr 1 w godzinach urzędowania: pn. 7.00 -17.00, wt.-czt. 7.00-15.00, pt. 7.00-13.00) w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2014 roku stosownej informacji oraz wstępnego wniosku. Druki są dostępne u Sołtysów, w pokoju nr 1 Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej bip.lubrza.pl.     

W budżecie Gminy Lubrza na rok 2014 zapisano środki finansowe na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu w wysokości 50 000, 00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). W związku z powyższym o dofinansowaniu zadania będzie decydowała kolejność składania wniosków (ewentualnie powierzchnia eternitu). Jednocześnie informujemy, że każdego roku będziemy realizować przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Ostateczny termin usunięcia wyrobów zawierających azbest jest rok 2032.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem 68 3813366.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Gadawska Data wytworzenia informacji: 2014-01-27 11:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Gadawska Data wprowadzenia do BIP 2014-01-27 11:35:10
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2014-01-27 11:52:57
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2014-01-27 11:52:57
Artykuł był wyświetlony: 12328 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu