ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Lubrza na bieżące utrzymywanie, wykonywanie oraz eksploatację urządzeń wodnych w 2014 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-01-23 12:11:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Lubrza
ogłasza
Nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Lubrza na bieżące utrzymywanie,
wykonywanie oraz eksploatację urządzeń wodnych w 2014 r.
 
Na podstawie § 3 Uchwały Nr XI/83/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Lubrza, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania (Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 3 lutego 2012 r., poz. 396) Wójt Gminy Lubrza ogłasza nabór wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu gminy na wykonywanie, utrzymywanie oraz eksploatację urządzeń wodnych służących do:
1) ochrony przed powodzią,
2) melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych,
3) wykorzystania wody do celów przeciwpożarowych,
4) utrzymywania wód.
Wysokość dotacji celowej z budżetu Gminy Lubrza na realizację powyższych zadań w 2014 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały
Nr XXXII/203/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na rok 2014 wynosi 7 500,00 złotych (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych, 00/100).

Termin składania wniosków o przyznanie dotacji celowej wyznaczono do dnia 21 lutego 2014 r.

Wniosek o udzielenie dotacji według Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XI/83/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 16 grudnia 2011 r. należy złożyć
w sekretariacie Urzędu Gminy Lubrza przy ul. Świebodzińskiej 68, 66-218 Lubrza.
Uchwała Nr XI/83/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Lubrza, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Gadawska Data wytworzenia informacji: 2014-01-23 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Gadawska Data wprowadzenia do BIP 2014-01-23 12:11:23
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2014-01-23 12:43:48
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2015-01-20 09:56:35
Artykuł był wyświetlony: 11123 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rokowania na zbycie nieruchomości położonych w obrębie miejscowości Mostki

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-12-17 07:59:33

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Hołowaty Data wytworzenia informacji: 2013-12-16 15:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Hołowaty Data wprowadzenia do BIP 2013-12-17 07:59:33
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2013-12-17 08:02:35
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2013-12-17 08:02:34
Artykuł był wyświetlony: 10285 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rokowania na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w miejscowości Lubrza przy ul. 3 Maja 9

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-09-26 07:26:38

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Hołowaty Data wytworzenia informacji: 2013-09-25 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Hołowaty Data wprowadzenia do BIP 2013-09-26 07:26:38
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2013-09-26 07:28:42
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2013-09-26 07:28:41
Artykuł był wyświetlony: 12075 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne położonych w obrębie miejscowości Lubrza przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-09-26 07:21:01

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Hołowaty Data wytworzenia informacji: 2013-09-25 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Hołowaty Data wprowadzenia do BIP 2013-09-26 07:21:01
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2013-09-26 07:23:46
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2013-09-26 07:23:46
Artykuł był wyświetlony: 11709 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne położonych w miejscowości Lubrza przy ul. 3 Maja 19, przeznaczonych do oddania w wieczyste użytkowanie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-08-19 13:17:03

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Hołowaty Data wytworzenia informacji: 2013-08-19 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Hołowaty Data wprowadzenia do BIP 2013-08-19 13:17:03
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2013-08-19 13:18:51
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2013-08-19 13:18:51
Artykuł był wyświetlony: 12828 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne położonych w obrębie miejscowości Nowa Wioska gm. Lubrza przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-08-19 13:11:43

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Hołowaty Data wytworzenia informacji: 2013-08-19 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Hołowaty Data wprowadzenia do BIP 2013-08-19 13:11:43
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2013-08-19 13:16:35
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2013-08-19 13:16:35
Artykuł był wyświetlony: 9619 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wydanej decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn."Produkcja pelletu z trociny drzewnej o podwyższonej kaloryczności

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-07-11 08:14:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Gadawska Data wytworzenia informacji: 2013-07-08 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Gadawska Data wprowadzenia do BIP 2013-07-11 08:14:29
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2013-07-11 08:17:34
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2013-07-11 08:17:34
Artykuł był wyświetlony: 10872 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rokowania na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w miejscowości Buczyna 5 obręb Zagaje gm. Lubrza, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 4/1

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-07-02 13:42:55

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Hołowaty Data wytworzenia informacji: 2013-07-02 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Hołowaty Data wprowadzenia do BIP 2013-07-02 13:42:55
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2013-07-02 13:44:06
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2013-07-02 13:44:06
Artykuł był wyświetlony: 11247 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rokowania na zbycie nieruchomości zabudowanej położonych w obrębie wsi Mostki gm. Lubrza oznaczonej w ewidencji gruntów na 262/12

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-07-02 13:40:00

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Hołowaty Data wytworzenia informacji: 2013-07-02 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Hołowaty Data wprowadzenia do BIP 2013-07-02 13:40:00
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2013-07-02 13:41:24
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2013-07-02 13:41:24
Artykuł był wyświetlony: 11207 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-05-24 07:28:42

Akapit nr 1 - brak tytułu


Wójt Gminy Lubrza
podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.

Nieruchomość zabudowana budynkami gospodarczymi, położona w Lubrzy przy ul. 3 Maja 11, na działce oznaczonej nr 200/19 - o pow. 0,0735 ha.
Do wydzierżawienia przeznacza się 2 pomieszczenia gospodarcze o łącznej powierzchni 20 m2.
Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą Nr ZG1S/00011041/8.
Dla przedmiotej nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
Natomiast zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza, nieruchomość powyższa opisana została jako tereny  mieszkaniowo-usługowe z przewagą zabudowy mieszkaniowej.
Czynsz w wysokości 4,00 zł netto + 23% podatku Vat, rocznie za 1 m2 powierzchni użytkowej.
Uwaga:
1. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy, ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.lubrza.pl.
2. Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu, winny złożyć wniosek o nabycie podanej w wykazie nieruchomości.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Hołowaty Data wytworzenia informacji: 2013-05-24 07:15:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Hołowaty Data wprowadzenia do BIP 2013-05-24 07:28:42
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2013-05-24 07:30:43
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2013-05-24 07:35:32
Artykuł był wyświetlony: 11605 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu