ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rokowania na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w miejscowości Lubrza przy ul. 3 Maja 9

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-09-26 07:26:38

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Hołowaty Data wytworzenia informacji: 2013-09-25 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Hołowaty Data wprowadzenia do BIP 2013-09-26 07:26:38
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2013-09-26 07:28:42
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2013-09-26 07:28:41
Artykuł był wyświetlony: 14956 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne położonych w obrębie miejscowości Lubrza przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-09-26 07:21:01

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Hołowaty Data wytworzenia informacji: 2013-09-25 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Hołowaty Data wprowadzenia do BIP 2013-09-26 07:21:01
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2013-09-26 07:23:46
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2013-09-26 07:23:46
Artykuł był wyświetlony: 14627 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne położonych w miejscowości Lubrza przy ul. 3 Maja 19, przeznaczonych do oddania w wieczyste użytkowanie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-08-19 13:17:03

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Hołowaty Data wytworzenia informacji: 2013-08-19 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Hołowaty Data wprowadzenia do BIP 2013-08-19 13:17:03
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2013-08-19 13:18:51
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2013-08-19 13:18:51
Artykuł był wyświetlony: 15687 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne położonych w obrębie miejscowości Nowa Wioska gm. Lubrza przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-08-19 13:11:43

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Hołowaty Data wytworzenia informacji: 2013-08-19 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Hołowaty Data wprowadzenia do BIP 2013-08-19 13:11:43
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2013-08-19 13:16:35
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2013-08-19 13:16:35
Artykuł był wyświetlony: 12524 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wydanej decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn."Produkcja pelletu z trociny drzewnej o podwyższonej kaloryczności

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-07-11 08:14:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Gadawska Data wytworzenia informacji: 2013-07-08 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Gadawska Data wprowadzenia do BIP 2013-07-11 08:14:29
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2013-07-11 08:17:34
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2013-07-11 08:17:34
Artykuł był wyświetlony: 13746 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rokowania na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w miejscowości Buczyna 5 obręb Zagaje gm. Lubrza, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 4/1

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-07-02 13:42:55

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Hołowaty Data wytworzenia informacji: 2013-07-02 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Hołowaty Data wprowadzenia do BIP 2013-07-02 13:42:55
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2013-07-02 13:44:06
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2013-07-02 13:44:06
Artykuł był wyświetlony: 14197 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rokowania na zbycie nieruchomości zabudowanej położonych w obrębie wsi Mostki gm. Lubrza oznaczonej w ewidencji gruntów na 262/12

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-07-02 13:40:00

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Hołowaty Data wytworzenia informacji: 2013-07-02 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Hołowaty Data wprowadzenia do BIP 2013-07-02 13:40:00
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2013-07-02 13:41:24
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2013-07-02 13:41:24
Artykuł był wyświetlony: 14109 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-05-24 07:28:42

Akapit nr 1 - brak tytułu


Wójt Gminy Lubrza
podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.

Nieruchomość zabudowana budynkami gospodarczymi, położona w Lubrzy przy ul. 3 Maja 11, na działce oznaczonej nr 200/19 - o pow. 0,0735 ha.
Do wydzierżawienia przeznacza się 2 pomieszczenia gospodarcze o łącznej powierzchni 20 m2.
Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą Nr ZG1S/00011041/8.
Dla przedmiotej nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
Natomiast zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza, nieruchomość powyższa opisana została jako tereny  mieszkaniowo-usługowe z przewagą zabudowy mieszkaniowej.
Czynsz w wysokości 4,00 zł netto + 23% podatku Vat, rocznie za 1 m2 powierzchni użytkowej.
Uwaga:
1. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy, ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.lubrza.pl.
2. Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu, winny złożyć wniosek o nabycie podanej w wykazie nieruchomości.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Hołowaty Data wytworzenia informacji: 2013-05-24 07:15:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Hołowaty Data wprowadzenia do BIP 2013-05-24 07:28:42
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2013-05-24 07:30:43
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2013-05-24 07:35:32
Artykuł był wyświetlony: 14530 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-05-14 08:11:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Lubrza
podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.
 
Nieruchomość, położona w obrębie miejscowości Mostki gm. Lubrza, oznaczona nr działki nr 491 - o pow. 0,0900 ha.
Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą Nr ZG1S/00045203/9.
Dla przedmiotej nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
Czynsz w wysokości 50,00 zł netto + 23% podatku Vat, rocznie.
Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych.
Uwaga:
1. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy, ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.lubrza.pl.
2. Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu, winny złożyć wniosek o nabycie podanej w wykazie nieruchomości.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Hołowaty Data wytworzenia informacji: 2013-05-13 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Hołowaty Data wprowadzenia do BIP 2013-05-14 08:11:27
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2013-05-14 08:12:17
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2013-05-14 08:12:17
Artykuł był wyświetlony: 14191 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-03-18 08:08:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Lubrza
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.
 
Nieruchomość, położona w obrębie miejscowości Lubrza, oznaczona nr działki nr 404/14- o pow. 0,0231 ha.
Przedmiotowa nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą Nr ZG1 S/00019182/4.
Dla przedmiotej nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Czynsz w wysokości 0,30zł netto za lm2 powierzchni + 23% podatku Vat rocznie.
Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia jako ogród przydomowy.
 
Uwaga:
1. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy, ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.lubrza.pl.
2. Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu, winny złożyć wniosek o nabycie podanej w wykazie nieruchomości.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Hołowaty Data wytworzenia informacji: 2013-03-18 07:10:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Hołowaty Data wprowadzenia do BIP 2013-03-18 08:08:20
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2013-03-18 08:11:21
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2013-03-18 08:11:21
Artykuł był wyświetlony: 15005 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu