ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz nieruchomości - mieszkanie do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-07-04 12:41:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

WÓJT  GMINY  LUBRZA
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Przedmiotem zbycia jest lokal mieszkalny nr 3 położony w miejscowości Buczyna 11B, obręb Zagaje. Nieruchomość zabudowana, położona na działce nr 150 – o pow.0,4283 ha, udział w częściach wspólnych 53/1000. Dla przedmiotowej nieruchomości V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świebodzinie, prowadzi Księgę Wieczysta Nr ZG1S/00022287/4.
Pow. użytkowa lokalu mieszkalnego m2
Wartość
nieruchomości zł
Przynależne pom. gospodarcze m2
Udział w nieruchomości wspólnej
Rodzaj nieruchomości
39,00
18.000,00
-piwnica,          -pomieszczenie gospodarcze, o łącznej pow. 11,00 m2
53/100
Samodzielny lokal mieszkalny
1. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy, ul. Świebodzińska 68, ponadto informację o wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na słupach ogłoszeniowych we wszystkich miejscowościach Gminy Lubrza, a także poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.lubrza.pl.
2. Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu, winny złożyć wniosek o nabycie podanej w wykazie nieruchomości.
Lubrza, 02 lipca 2012 r.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Hołowaty Data wytworzenia informacji: 2012-07-04 12:41:02
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Hołowaty Data wprowadzenia do BIP 2012-07-04 12:41:02
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2012-07-04 12:48:32
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2012-07-04 12:48:31
Artykuł był wyświetlony: 13080 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-07-04 12:34:03

Akapit nr 1 - brak tytułu


WÓJT GMINY LUBRZA
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
Przedmiotem zbycia jest budynek niemieszkalny (po byłym sklepie do remontu i adaptacji), położony w miejscowości Zagaje na działce nr 158/3 - o pow. 0,0137 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
Pow. zabudowy budynku  m2
Pow. netto m2
Powierzchnia użytkowa m2
Wartość  brutto nieruchomości zł
Księga Wieczysta
54,00
53,65
53,65
13.161,00
ZG1S/00052349/6.

1. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy, ul. Świebodzińska 68, ponadto informację o wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na słupach ogłoszeniowych we wszystkich miejscowościach gminy Lubrza, a także poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.lubrza.pl .
2. Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu winny złożyć wniosek o nabycie podanej w wykazie nieruchomości.
Lubrza, 03 czerwca 2012 r.

 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Hołowaty Data wytworzenia informacji: 2012-07-04 12:34:03
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Hołowaty Data wprowadzenia do BIP 2012-07-04 12:34:03
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2012-07-04 12:36:50
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2012-07-04 12:36:50
Artykuł był wyświetlony: 12401 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, położonych w obrębie wsi Mostki, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-07-04 12:25:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Wójt  Gminy  Lubrza
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, położonych w obrębie wsi Mostki, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Dla przedmiotowej działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza, działka opisana została jako strefa osadniczo-rolnicza.
Lp.
Nr działki
Powierzchnia m2
Wartość zł brutto
 Księga Wieczysta
1.
222/7
223
3.936,00
ZG1S/00016158/6
1.  Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy, ul. Świebodzińska 68, a ponadto informację o wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości - poprzez rozplakatowanie na słupach ogłoszeniowych w miejscowościach Gminy Lubrza, a także przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy www.lubrza.pl.
2.  Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w terminie 6 tygodni - licząc od  dnia wywieszenia wykazu, mogą złożyć wniosek o nabycie podanej w wykazie nieruchomości.
 
Lubrza, 03 lipca 2012 r.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Hołowaty Data wytworzenia informacji: 2012-07-04 12:25:30
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Hołowaty Data wprowadzenia do BIP 2012-07-04 12:25:30
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2012-07-04 12:31:13
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2012-07-04 12:31:13
Artykuł był wyświetlony: 11248 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-06-18 14:16:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Lubrza
podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.

Nieruchomośi niezabudowane, położona w obrębie wsi Przełazy gm. Lubrza, oznaczone nr ewidencyjnym:
cz. działki nr 110/29 - o pow. 150 m2
Dla przedmiotowych nieruchomości Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świebodzinie, prowadzi Księgę Wieczystą Nr ZG1S/00013862/3.
Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
Czynsz w wysokości 0,30 zł netto/1m2, rocznie.
Czynsz płatny jest w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.
Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia jako ogród.

Uwaga:
Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy, ul. Świebodzińska 68, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na stonie internetowej www.lubrza.pl oraz we wszystkich miejscowościach Gminy Lubrza.
2. Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu, winny złożyć wniosek o nabycie podanej w wykazie nieruchomości.

Lubrza, 18 czerwca 2012 r.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Hołowaty Data wytworzenia informacji: 2012-06-18 14:16:42
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Hołowaty Data wprowadzenia do BIP 2012-06-18 14:16:42
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2012-06-18 14:18:02
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2012-06-18 14:18:02
Artykuł był wyświetlony: 10183 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-06-18 08:29:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Lubrza
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej,
przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w drodze przetargu ograniczonego.
Nieruchomość położona jest we wsi Lubrza, przy ul. Świebodzińskiej 31.
Nr działki
Powierzchnia ha
Nr Księgi Wieczystej
Wysokość czynszu miesięcznie zł/1m2
259/6
0,08092
ZG1S/00011
0,50 zł+23%Vat
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem dwukondygnacyjnym, o pow. użytkowej 308 m2.
Warunki dzierżawy:
1. Cel dzierżawy - Niepubliczne Przedszkole;
2. Czas dzierżawy – do 3 lat, z możliwością wypowiedzenia umowy za porozumieniem stron;
3. Koszty eksploatacji budynku ponosi dzierżawca, ( energia elektryczna, opał, telefon, ewentualne awarie).
4. Dzierżawca ponosi koszty:
- zużycia wody i  zrzut ścieków do kanalizacji ,( wg wskazań licznika),
- wywozu nieczystości stałych
Uwaga:
Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy, ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.lubrza.pl.
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu, winny złożyć wniosek o nabycie podanej w wykazie nieruchomości.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Hołowaty Data wytworzenia informacji: 2012-06-18 08:29:24
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Hołowaty Data wprowadzenia do BIP 2012-06-18 08:29:24
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2012-06-18 08:35:32
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2012-06-18 08:35:32
Artykuł był wyświetlony: 9901 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Samorządowy Zakład Budżetowy - Taryfowe ceny i stawki opłat

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-06-13 13:51:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Taryfowe ceny i stawki opłaty obowiązują przez jeden rok  tj. od 01 lipca 2012r. do 30 czerwca 2013r.
1.Taryfowe ceny opłat dla poszczególnych grup odbiorców wynoszą odpowiednio:
  1. Zaopatrzenie w wodę:
Lp.
Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie
Jednostka miary
Taryfa
wielkość
cen i stawek przed dopłatą
netto
Wysokość dopłaty od
gminy
netto
Taryfa wielkość cen i stawek opłat po dopłacie
netto
1
Gospodarstwa domowe
Cena za 1m3 dostarczanej wody
zł/m3
4,37
0,75
3,62
2
Pozostali odbiorcy
Cena za 1m3 dostarczanej wody
zł/m3
4,37
0,75
3,62
                                                                       obowiązująca stawka 3,62 -zł. (netto) za m3
1.2. Odprowadzanie ścieków:
Lp.
Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie
Jednostka miary
Taryfa
wielkość
cen i stawek przed dopłatą netto
Wysokość dopłaty
od
gminy
netto
Taryfa wielkość cen i stawek opłat po dopłacie
netto
1
Gospodarstwa domowe
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków
zł/m3
16,38
8,76
7,62
2
Pozostali odbiorcy
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków
zł/m3
16,38
5,52
10,86
 obowiązująca stawka 7,62 -zł. (netto) za m3
 obowiązująca stawka 10,86 -zł. (netto) za m3
1.3. Opłata abonamentowa:
Lp.
Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie
Jednostka miary
Taryfa
wielkość
cen i stawek opłat
netto
 
1
Opłata abonamentowa
za gotowość,
za odczyt,
za rozliczenie
miesiąc/
jeden odbiorca
3,5
2
Opłata abonamentowa
za rozliczenie (ryczałty)
miesiąc/
 jeden odbiorca
 
9,49
 
 
1.4. Wysokość cen i stawek opłat innych:
Lp.
Wyszczególnienie
Cena/stawka netto
Jednostka miary
1
stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych, wynikająca z kosztów prowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług
100,00
zł/
protokołu odbioru
2
stawkę opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych, wynikających z kosztów prowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług
100,00
zł/
protokołu odbioru
3
 
stawka opłaty za wydanie warunków technicznych (woda)
 
60,00
1 komplet
4
 
stawka opłaty za wydanie warunków technicznych (ścieki)
 
60,00
1 komplet
5
stawka opłaty za każde dodatkowe i powtórne przyłączenie do urządzenia wodociągowego
100,00
zł/ przyłączenie
6
stawka opłaty za każde dodatkowe i powtórne przyłączenie do urządzenia kanalizacyjnego
100,00
zł/
przyłączenie
 
2. Do  taryf o których mowa w ust. 2 dolicza się podatek od towarów i usług  w należnej wysokości.   
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Mirosław Ociepa Data wytworzenia informacji: 2012-06-13 13:51:59
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosław Ociepa Data wprowadzenia do BIP 2012-06-13 13:51:59
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2012-06-13 14:00:38
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2012-06-13 14:00:38
Artykuł był wyświetlony: 13160 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży (obręb wsi Mostki)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-03-19 11:33:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Lubrza
zgodnie z art. 35 ust.1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),
i n f o r m u j e,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy, ul. Świebodzińska 68 oraz na stronie internetowej www.lubrza.pl, wywieszony został wykaz nieruchomości położonych w obrębie wsi Mostki, przeznaczonych do sprzedaży..
Wykaz niniejszy wywieszono na okres 21 dni, tj. od dnia 19 marca 2012 r. do 08 kwietnia 2012 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Hołowaty Data wytworzenia informacji: 2012-03-19 11:33:05
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Hołowaty Data wprowadzenia do BIP 2012-03-19 11:33:05
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2012-03-19 11:37:49
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2012-03-19 11:37:49
Artykuł był wyświetlony: 9977 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o sprzedaży działki

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-03-12 08:57:08

Wójt Gminy Lubrza podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, położonych w obrębie wsi Lubrza, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Dla przedmiotowej działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza, działka opisana została jako strefa osadniczo-rolnicza.

Lp.

Nr działki

Powierzchnia m2

Wartość zł

 Księga Wieczysta

1.

191/8

426

5.172,00

ZG1S/00016505/4

 1. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy, ul. Świebodzińska 68, a ponadto informację o wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości - poprzez rozplakatowanie na słupach ogłoszeniowych w miejscowościach Gminy Lubrza, a także przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy www.lubrza.pl.
2. Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami- w terminie 6 tygodni - licząc od dnia wywieszenia wykazu, mogą złożyć wniosek o nabycie podanej w wykazie nieruchomości.
Lubrza, 09 marca 2012 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Hołowaty Data wytworzenia informacji: 2012-03-12 08:57:08
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Hołowaty Data wprowadzenia do BIP 2012-03-12 08:57:08
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2012-03-12 08:59:18
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2012-03-12 08:59:17
Artykuł był wyświetlony: 10480 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-03-12 08:44:33

WÓJT GMINY LUBRZA podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zbycia jest budynek mieszkalny wraz z przynależnościami,położony w
miejscowości Mostki 20 b na działce nr 2/5 - o pow. 0,0326 ha oraz budynków gospodarczych o łącznej powierzchni 83,50 m2 położonych na działce nr 2/8 o pow. 0,1118 w udziale 44/100 w gruncie.
Nieruchomość nr 2/5 posiada założoną Księgę Wieczystą Nr ZG1S/00040267/0.
Nieruchomość nr 2/8 posiada założoną Księgę Wieczystą Nr ZG1S/00016169/6.

Pow. użytkowa budynku mieszkalnego m2

Wartość zł

Przynależne pomieszczenia gospodarcze m2

Wartość zł

Wartość ogółem

73,10

58.100,00

83,50

1.168,00

59.268,00

 1. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy, ul. Świebodzińska 68, ponadto informację o wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na słupach ogłoszeniowych we wszystkich miejscowościach gminy Lubrza, a także poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.lubrza.pl.
2. Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu winny złożyć wniosek o nabycie podanej w wykazie nieruchomości.
Lubrza, 09 marca 2012 r.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Hołowaty Data wytworzenia informacji: 2012-03-12 08:44:33
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Hołowaty Data wprowadzenia do BIP 2012-03-12 08:44:33
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2012-03-12 08:52:32
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2012-03-12 12:39:53
Artykuł był wyświetlony: 9693 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja w sprawie możliwości uzyskania przez spółki wodne dotacji z budżetu Gminy Lubrza

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-02-27 09:54:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Wójt Gminy Lubrza podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej na wykonywanie, utrzymywanie oraz eksploatację urządzeń służących do:
1) ochrony przed powodzią,
2) melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych,
3) wykorzystania wody do celów przeciwpożarowych,
4) utrzymywania wód.
 
Zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Lubrza, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania określa uchwała nr XI/83/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku (Dz. U. Województwa Lubuskiego z dnia 3 lutego 2012 r. poz. 396 )
Wysokość dotacji celowej zapisanej w budżecie Gminy Lubrza na 2012 r. na pomoc dla spółek wodnych wynosi 5000, 00 złotych (słownie pięć tysięcy złotych, 00/100)
 
Termin składania wniosków o przyznanie dotacji celowej wyznaczono do dnia 15 marca 2012 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Gadawska Data wytworzenia informacji: 2012-02-27 09:54:51
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Gadawska Data wprowadzenia do BIP 2012-02-27 09:54:51
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2012-02-27 09:57:01
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2012-02-27 09:57:01
Artykuł był wyświetlony: 9540 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu