ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zmiana terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-01-23 08:46:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT
 
  • w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
 
  • w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r.
 
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Gadawska Data wytworzenia informacji: 2012-01-23 08:46:32
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Gadawska Data wprowadzenia do BIP 2012-01-23 08:46:32
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2012-01-23 08:51:53
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2012-01-23 08:51:53
Artykuł był wyświetlony: 6148 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-01-17 10:45:12

Akapit nr 1 - brak tytułuWójt Gminy Lubrza

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat w formie przetargu

1/ Część działki nr 235/4 wraz z parkingiem i infrastrukturą, o łącznej powierzchni ok.0,1500 ha, dla której Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świebodzinie prowadzi Księgę Wieczystą Nr ZG1S/00041504/1,
2/ korytarze łączące, stanowiące część Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, położone w obrębie wsi Staropole gm. Lubrza, tzw. Pętla Boryszyńska.
    Obiekt znajduje się na terenie "Natura 2000".
    Korytarze podziemne, integralnie związane z budowlami naziemnymi, podlegają ochronie prawnej na mocy decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
     Nr RZD.4201-362/10[17], w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do Rejestru Zabytków pod nr rejestru L-460/A.
    Powyższe przenacza się do wydzierżawienia na prowadzenie działalności turystycznej i rekreacyjnej z zastrzeżeniem:
1. pełna trasa podziemna w okresie od 15 kwietnia  do 15 października każdego roku,
2. trasa zimowa w okresie od 16 października do 14 kwietnia każdego roku, (ze względu na     okres ochronny nietoperzy).
    Roczny czynsz dzierżawny w wysokości nie niższej niż 29.000,00 zł +Vat
    Koszty dodatkowe:
1/ podatek od nieruchomości,
2/ koszty zużycia wody- wg wskazań licznika,
3/ wywóz nieczystości stałych,
4/ koszt zużycia energii elektrycznej.

Uwaga:
1. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy,
   ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje sie do publicznej wiadomości poprzez    ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.lubrza.pl.
2. Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu, winny złożyć wniosek o nabycie podanej w wykazie nieruchomości.
3. Szczegółowe informacje po nr telefonów: 683813021, 682813255.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Hołowaty Data wytworzenia informacji: 2012-01-17 10:45:12
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Hołowaty Data wprowadzenia do BIP 2012-01-17 10:45:12
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2012-01-17 10:59:21
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2012-01-17 10:59:21
Artykuł był wyświetlony: 6878 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o zbyciu nieruchomości

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-01-16 13:33:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy  Lubrza

zgodnie z art. 35 ust.1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,( tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.),

                 i n f o r m u j e,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy, ul. Świebodzińska 68 oraz na stronie internetowej www.lubrza.pl, wywieszony został wykaz nieruchomości położonych w obrębie wsi Lubrza, przeznaczonych do dzierżawy.
 
Wykaz niniejszy wywieszono na okres 21 dni, tj. od dnia 16 stycznia 2012 r. do 08 lutego 2012 r.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Hołowaty Data wytworzenia informacji: 2012-01-16 13:33:36
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Hołowaty Data wprowadzenia do BIP 2012-01-16 13:33:36
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2012-01-16 13:35:16
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2012-01-16 13:35:16
Artykuł był wyświetlony: 6266 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o zbyciu nieruchomości

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-12-15 15:18:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy  Lubrza

zgodnie z art. 35 ust.1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami,( tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.),

                 i n f o r m u j e,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy, ul. Świebodzińska 68 oraz na stronie internetowej www.lubrza.pl, wywieszony został wykaz nieruchomości położonych w obrębie wsi Mostki, przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu.Wykaz niniejszy wywieszono na okres 21 dni, tj. od dnia 16 grudnia 2011 r.
do 06 stycznia 2012 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Hołowaty Data wytworzenia informacji: 2011-12-15 15:18:30
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Hołowaty Data wprowadzenia do BIP 2011-12-15 15:18:30
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2011-12-15 15:19:55
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2011-12-15 15:19:55
Artykuł był wyświetlony: 6232 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o zbyciu nieruchomości

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-11-14 09:34:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy  Lubrza

zgodnie z art. 35 ust.1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami,( tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późn.zm.),

                 i n f o r m u j e,

że w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy, ul. Świebodzińska 68, wywieszony
został wykaz nieruchomości położonych w obrębie wsi Nowa Wioska, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Wykaz niniejszy wywieszono na okres 21 dni, tj. od dnia 14 listopada 2011 r. do 05 grudnia 2011 r.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Hołowaty Data wytworzenia informacji: 2011-11-14 09:34:45
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Hołowaty Data wprowadzenia do BIP 2011-11-14 09:34:45
Wprowadził informację do BIP: Rafał Piechocki Data udostępnienia informacji: 2011-11-14 09:36:57
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Piechocki Data ostatniej zmiany: 2011-11-14 09:36:56
Artykuł był wyświetlony: 6385 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o zbyciu nieruchomości

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-10-05 09:07:18

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Hołowaty Data wytworzenia informacji: 2011-10-05 09:07:18
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Hołowaty Data wprowadzenia do BIP 2011-10-05 09:07:18
Wprowadził informację do BIP: Użytkownik Serwisowy Data udostępnienia informacji: 2011-10-05 09:08:18
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-05-21 08:05:12
Artykuł był wyświetlony: 6389 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, położonych w obrębie wsi Przełazy gm. Lubrza, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-06-29 14:33:25

Załączniki

  • Wykaz (PDF, 79.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-06-29 14:34:32 | Data wytworzenia informacji: 2011-06-29 14:34:32

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Hołowaty Data wytworzenia informacji: 2011-06-29 14:33:25
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Hołowaty Data wprowadzenia do BIP 2011-06-29 14:33:25
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Śliwa Data udostępnienia informacji: 2011-06-29 14:34:37
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-05-21 08:05:21
Artykuł był wyświetlony: 6972 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Lubrza

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-05-26 13:23:04

Załączniki

  • Uchwała (PDF, 96.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-05-26 13:25:41 | Data wytworzenia informacji: 2011-05-26 13:25:41 | w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Lubrza oraz ustalenia dopłat do cen wody i ścieków wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Gmina Lubrza Data wytworzenia informacji: 2011-05-26 13:23:04
Osoba, która odpowiada za treść: Gmina Lubrza Data wprowadzenia do BIP 2011-05-26 13:23:04
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Śliwa Data udostępnienia informacji: 2011-05-26 13:25:58
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-05-21 08:05:30
Artykuł był wyświetlony: 7278 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA O ZMIANIE NAZWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO „EKO-FORT”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2011-04-26 12:53:39

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Mirosław Ociepa Data wytworzenia informacji: 2011-04-26 12:53:39
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosław Ociepa Data wprowadzenia do BIP 2011-04-26 12:53:39
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Przewłocka Data udostępnienia informacji: 2011-04-26 12:55:07
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-05-21 08:05:39
Artykuł był wyświetlony: 7369 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o zmianach cen BRUTTO w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Lubrza

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2010-12-30 10:48:01

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Przewłocka Data wytworzenia informacji: 2010-12-30 10:48:01
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Przewłocka Data wprowadzenia do BIP 2010-12-30 10:48:01
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Przewłocka Data udostępnienia informacji: 2010-12-30 10:49:15
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2012-05-21 08:05:47
Artykuł był wyświetlony: 7226 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu