ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-12-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr II/22/2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Lubrza II/22/2018 Obowiązujący
2 2018-12-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr II/21/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2019– 2022 II/21/2018 Obowiązujący
3 2018-12-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr II/20/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na rok 2019 II/20/2018 Obowiązujący
4 2018-12-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr II/19/2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami i ustalenia wysokości tej opłaty II/19/2018 Obowiązujący
5 2018-12-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr II/18/2018 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej II/18/2018 Obowiązujący
6 2018-12-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr II/17/2018 w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego„Posiłek w szkole dla dzieci i młodzieży” na rok 2019 II/17/2018 Obowiązujący
7 2018-12-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr II/16/2018 w sprawie podwyższenia w roku 2019 kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 II/16/2018 Obowiązujący
8 2018-12-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr II/15/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza II/15/2018 Obowiązujący
9 2018-12-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr II/14/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Lubrza II/14/2018 Obowiązujący
10 2018-12-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr II 13 2018 w sprawie przekazania Komisji Skarg Wniosków i Petycji skargi na działalność Wójta Gminy Lubrza II/13/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu