ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-04-25 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr VI/56/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2019-2022 VI/56/19 Obowiązujący
2 2019-04-25 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr VI/55/19 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza VI/55/19 Obowiązujący
3 2019-04-25 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr VI/54/19 w sprawie zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków VI/54/19 Obowiązujący
4 2019-04-25 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr VI/53/19 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Lubrza na rok 2019 VI/53/19 Obowiązujący
5 2019-04-25 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr VI/52/19 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego VI/52/19 Obowiązujący
6 2019-04-25 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr VI/51/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2019 VI/51/19 Obowiązujący
7 2019-03-25 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr V/50/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2019 V/50/2019 Obowiązujący
8 2019-03-25 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr V/49/2019 uchylająca uchwałę w sprawie: zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Lubrza, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania V/49/2019 Obowiązujący
9 2019-03-25 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr V/48/2019 w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw oświaty V/48/2019 Obowiązujący
10 2019-03-25 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr V/47/2019 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Lubrza na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki V/47/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu