ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2018-07-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXV/236/2018 w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXXV/236/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2018-05-15
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad XXXIII sesji Rady Gminy Lubrza z dnia 15 maja 2018 roku
Nr aktu prawnego
XXXIII/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2018-05-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXIII/216/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2018
Nr aktu prawnego
XXXIII/216/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2018-06-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXIV/235/2018 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXXIV/235/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2018-06-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXIV/234/2018 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXXIV/234/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2018-06-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXIV/233/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza za 2017 rok
Nr aktu prawnego
XXXIV/233/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2018-06-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXIV/232/2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubrza za rok 2017
Nr aktu prawnego
XXXIV/232/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2018-06-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXIV/231/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXXIV/231/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2018-06-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXIV/230/2018 w sprawie ustalenia dopłat do taryfy dla odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych.
Nr aktu prawnego
XXXIV/230/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2018-06-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXIV/229/2018 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
Nr aktu prawnego
XXXIV/229/2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji