ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2018-05-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXIII/218/2018 w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Lubrza na 2018 rok
Nr aktu prawnego
XXXIII/218/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2018-05-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXIII/217/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2018-2021
Nr aktu prawnego
XXXIII/217/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2018-03-29
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad XXXII sesji Rady Gminy Lubrza z dnia 29 marca 2018 roku
Nr aktu prawnego
XXXII/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2018-02-27
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
Protokół z przebiegu obrad XXXI sesji Rady Gminy Lubrza z dnia 27 lutego 2018r.
Nr aktu prawnego
XXXI/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2018-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXII/215/2018 w sprawie przyjęcia przez Gminę Lubrza zadania z zakresu właściwości Powiatu Świebodzińskiego
Nr aktu prawnego
XXXII/215/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2018-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXII/214/2018 w sprawie przyjęcia przez Gminę Lubrza zadania z zakresu właściwości Powiatu Świebodzińskiego
Nr aktu prawnego
XXXII/214/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2018-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXII/213/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lubrza dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego
Nr aktu prawnego
XXXII/213/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2018-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXII/212/2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubrza w 2018r.
Nr aktu prawnego
XXXII/212/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2018-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXII/211/2018 w sprawie nadania tytułu ,,ZASŁUŻONY DLA GMINY LUBRZA”
Nr aktu prawnego
XXXII/211/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2018-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXII/210/2018 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Lubrza na 2019 rok środków stanowiących fundusz sołecki
Nr aktu prawnego
XXXII/210/2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji