ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2019-03-25 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr V/49/2019 uchylająca uchwałę w sprawie: zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Lubrza, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania V/49/2019 Obowiązujący
12 2019-03-25 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr V/48/2019 w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw oświaty V/48/2019 Obowiązujący
13 2019-03-25 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr V/47/2019 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Lubrza na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki V/47/2019 Obowiązujący
14 2019-03-05 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr IV/36/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2019 IV/36/2019 Obowiązujący
15 2019-03-05 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr IV/46/2019 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r. IV/46/2019 Obowiązujący
16 2019-03-05 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr IV/45/2019 w sprawie programu „Karta Seniora” IV/45/2019 Obowiązujący
17 2019-03-05 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr IV/44/2019 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy wnoszeniu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe IV/44/2019 Obowiązujący
18 2019-03-05 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr IV/43/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza IV/43/2019 Obowiązujący
19 2019-03-05 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr IV/42/2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubrza w 2019r. IV/42/2019 Obowiązujący
20 2019-03-05 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr IV/41/2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych IV/41/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu