ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2019-03-05 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr IV/40/2019 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr II/11/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2019 IV/40/2019 Obowiązujący
22 2019-03-05 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr IV/39/2019 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg Wniosków i Petycji IV/39/2019 Obowiązujący
23 2019-03-05 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr IV/38/2019 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej IV/38/2019 Obowiązujący
24 2019-03-05 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr IV/37/2019 w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Lubrza, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania IV/37/2019 Obowiązujący
25 2018-12-28 Protokoły sesji Rady Gminy Protokół z przebiegu obrad II sesji Rady Gminy Lubrza VIII kadencji z dnia 28 grudnia 2018r. II/2018 Obowiązujący
26 2019-01-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr III/35/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa do mienia po zlikwidowanej linii kolejowej nr 375 relacji Toporów – Międzyrzecz znajdującej się na terenie gminy Lubrza III/35/2019 Obowiązujący
27 2019-01-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr III/34/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu III/34/2019 Obowiązujący
28 2019-01-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr III/33/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza III/33/2019 Obowiązujący
29 2019-01-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr III/32/2019 w sprawie przyjęcia przez Gminę Lubrza zadania z zakresu właściwości Powiatu Świebodzińskiego III/32/2019 Obowiązujący
30 2019-01-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr III/31/2019 w sprawie przyjęcia przez Gminę Lubrza zadania z zakresu właściwości Powiatu Świebodzińskiego III/31/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu