ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2018-12-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr II/20/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na rok 2019 II/20/2018 Obowiązujący
32 2018-12-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr II/19/2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami i ustalenia wysokości tej opłaty II/19/2018 Obowiązujący
33 2018-12-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr II/18/2018 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej II/18/2018 Obowiązujący
34 2018-12-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr II/17/2018 w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego„Posiłek w szkole dla dzieci i młodzieży” na rok 2019 II/17/2018 Obowiązujący
35 2018-12-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr II/16/2018 w sprawie podwyższenia w roku 2019 kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 II/16/2018 Obowiązujący
36 2018-12-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr II/15/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza II/15/2018 Obowiązujący
37 2018-12-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr II/14/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Lubrza II/14/2018 Obowiązujący
38 2018-12-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr II 13 2018 w sprawie przekazania Komisji Skarg Wniosków i Petycji skargi na działalność Wójta Gminy Lubrza II/13/2018 Obowiązujący
39 2018-12-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr II/12/2018 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg Wniosków i Petycji II/12/2018 Obowiązujący
40 2018-12-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr II/11/2018 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2019 II/11/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu