ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
391 2012-12-17 Uchwały Rady Gminy w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXII/148/2012 Obowiązujący
392 2012-12-17 Uchwały Rady Gminy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami i ustalenia wysokości tej opłaty XXII/147/2012 Obowiązujący
393 2012-12-17 Uchwały Rady Gminy w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza XXII/146/2012 Obowiązujący
394 2012-12-17 Uchwały Rady Gminy w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa XXII/145/2012 Obowiązujący
395 2012-12-17 Uchwały Rady Gminy w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r. XXII/144/2012 Obowiązujący
396 2012-12-17 Uchwały Rady Gminy w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2012 XXII/143/2012 Obowiązujący
397 2012-12-17 Uchwały Rady Gminy w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2013 – 2020 XXII/142/2012 Obowiązujący
398 2012-12-17 Uchwały Rady Gminy w sprawie: uchwały budżetowej Gminy na rok 2013 XXII/141/2012 Obowiązujący
399 2012-11-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2013 XXI/140/2012 Obowiązujący
400 2012-11-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2012 XXI/139/2012 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu