ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
421 2012-06-26 Protokoły sesji Rady Gminy z przebiegu obrad XVIII sesji Rady Gminy Lubrza odbytej w dniu 26 czerwca 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy w godz. od 10:00 do 13:30. XVIII/2012 Obowiązujący
422 2012-06-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy XVIII/122/2012 Obowiązujący
423 2012-06-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza za 2011 rok. XVIII/121/2012 Obowiązujący
424 2012-06-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubrza za rok 2011 XVIII/120/2012 Obowiązujący
425 2012-05-24 Uchwały Rady Gminy w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej i wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej XVII/119/2012 Obowiązujący
426 2012-05-24 Uchwały Rady Gminy w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubrza w roku 2012 XVII/118/2012 Obowiązujący
427 2012-05-24 Uchwały Rady Gminy w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości XVII/117/2012 Obowiązujący
428 2012-05-24 Uchwały Rady Gminy w sprawie: wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej wpisanej do rejestru zabytków XVII/116/2012 Obowiązujący
429 2012-05-24 Uchwały Rady Gminy w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Lubrza XVII/115/2012 Obowiązujący
430 2012-05-24 Uchwały Rady Gminy w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości XVII/114/2012 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu