ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
421 2013-09-23 Uchwały Rady Gminy Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2013 XXIX/184/2013 Obowiązujący
422 2013-06-17 Protokoły sesji Rady Gminy Protokół z sesji Rady Gminy z przebiegu obrad XXVIII sesji Rady Gminy Lubrza odbytej w dniu 17 czerwca 2013r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy w godzinach od 09.00 do 13.30 XXVIII/2013 Obowiązujący
423 2013-06-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2013 - 2020 XXVIII/179/2013 Obowiązujący
424 2013-06-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości i na wydzierżawienie nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat XXVIII/183/2013 Obowiązujący
425 2013-06-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lubrza XXVIII/182/2013 Obowiązujący
426 2013-06-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Samorządowych w Lubrzy XXVIII/181/2013 Obowiązujący
427 2013-06-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach XXVIII/180/2013 Obowiązujący
428 2013-06-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2013 XXVIII/178/2013 Obowiązujący
429 2013-06-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza za 2012 rok XXVIII/177/2013 Obowiązujący
430 2013-06-17 Uchwały Rady Gminy Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubrza za rok 2012 XXVIII/176/2013 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu