ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
451 2012-12-17 Uchwały Rady Gminy w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r. XXII/144/2012 Obowiązujący
452 2012-12-17 Uchwały Rady Gminy w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2012 XXII/143/2012 Obowiązujący
453 2012-12-17 Uchwały Rady Gminy w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2013 – 2020 XXII/142/2012 Obowiązujący
454 2012-12-17 Uchwały Rady Gminy w sprawie: uchwały budżetowej Gminy na rok 2013 XXII/141/2012 Obowiązujący
455 2012-11-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2013 XXI/140/2012 Obowiązujący
456 2012-11-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2012 XXI/139/2012 Obowiązujący
457 2012-11-26 Uchwały Rady Gminy w sprawie: zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Bosko w Boryszynie i utworzeniu Filii Zespołu Szkół Samorządowych w Lubrzy XXI/138/2012 Obowiązujący
458 2012-11-26 Protokoły sesji Rady Gminy z przebiegu obrad XXI sesji Rady Gminy Lubrza odbytej w dniu 26 listopada 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy w godzinach od 09:00 do 12:30 XXI/2012 Obowiązujący
459 2012-10-30 Protokoły sesji Rady Gminy z przebiegu obrad XX sesji Rady Gminy Lubrza odbytej w dniu 30 października 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy w godzinach od 10:00 do 14:30 XX/2012 Obowiązujący
460 2012-10-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie: wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach XX/137/2012 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu