ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 481
Data podjęcia
2012-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami i ustalenia wysokości tej opłaty
Nr aktu prawnego
XXII/147/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 482
Data podjęcia
2012-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XXII/146/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 483
Data podjęcia
2012-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
XXII/145/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 484
Data podjęcia
2012-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r.
Nr aktu prawnego
XXII/144/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 485
Data podjęcia
2012-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2012
Nr aktu prawnego
XXII/143/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 486
Data podjęcia
2012-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2013 – 2020
Nr aktu prawnego
XXII/142/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 487
Data podjęcia
2012-12-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: uchwały budżetowej Gminy na rok 2013
Nr aktu prawnego
XXII/141/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 488
Data podjęcia
2012-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2013
Nr aktu prawnego
XXI/140/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 489
Data podjęcia
2012-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2012
Nr aktu prawnego
XXI/139/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 490
Data podjęcia
2012-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Bosko w Boryszynie i utworzeniu Filii Zespołu Szkół Samorządowych w Lubrzy
Nr aktu prawnego
XXI/138/2012
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji