ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2016-11-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XX/137/2016 w sprawie deklaracji współpracy Gminy Lubrza z Gminą Niegosławice w celu realizacji zadania pn. “Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego” w ramach Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2016 rok XX/137/2016 Obowiązujący
42 2016-11-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XX/136/2016 w sprawie ustalenia diety XX/136/2016 Obowiązujący
43 2016-11-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XX/135/2016 w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługują diety XX/135/2016 Obowiązujący
44 2016-11-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XX/134/2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami i ustalenia wysokości tej opłaty XX/134/2016 Obowiązujący
45 2016-11-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XX/133/2016 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2017 XX/133/2016 Obowiązujący
46 2016-11-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XX/132/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych XX/132/2016 Obowiązujący
47 2016-11-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XX/131/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2016 XX/131/2016 Obowiązujący
48 2016-11-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy w Lubrzy nr XX/130/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza w obrębie Przełazy. XX/130/2016 Obowiązujący
49 2016-11-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XX/129/2016 w sprawie stwierdzenia nie naruszenia, przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza w obrębie Przełazy ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza XX/129/2016 Obowiązujący
50 2016-11-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy w Lubrzy nr XX/128/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza w obrębach: Lubrza, Staropole, Zagaje, Nowa Wioska, Przełazy, Mostki. XX/128/2016 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu