ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2018-06-18 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXIV/233/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza za 2017 rok XXXIV/233/2018 Obowiązujący
52 2018-06-18 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXIV/232/2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubrza za rok 2017 XXXIV/232/2018 Obowiązujący
53 2018-06-18 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXIV/231/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza XXXIV/231/2018 Obowiązujący
54 2018-06-18 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXIV/230/2018 w sprawie ustalenia dopłat do taryfy dla odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych. XXXIV/230/2018 Obowiązujący
55 2018-06-18 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXIV/229/2018 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu XXXIV/229/2018 Obowiązujący
56 2018-06-18 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXIV/228/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2018 XXXIV/228/2018 Obowiązujący
57 2018-06-18 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXIV/227/2018 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej udzielanej z budżetu Gminy Lubrza dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie gminy Lubrza, na 2018 rok XXXIV/227/2018 Obowiązujący
58 2018-06-18 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXIV/226/2018 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Lubrza na rok 2018 XXXIV/226/2018 Obowiązujący
59 2018-06-18 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXIV/225/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowychna terenie gminy Lubrza XXXIV/225/2018 Obowiązujący
60 2018-06-18 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXIV/224/2018 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa wsi Przełazy XXXIV/224/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu