ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2016-11-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XX/135/2016 w sprawie ustalenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługują diety XX/135/2016 Obowiązujący
52 2016-11-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XX/134/2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami i ustalenia wysokości tej opłaty XX/134/2016 Obowiązujący
53 2016-11-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XX/133/2016 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2017 XX/133/2016 Obowiązujący
54 2016-11-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XX/132/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych XX/132/2016 Obowiązujący
55 2016-11-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XX/131/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2016 XX/131/2016 Obowiązujący
56 2016-11-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy w Lubrzy nr XX/130/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza w obrębie Przełazy. XX/130/2016 Obowiązujący
57 2016-11-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XX/129/2016 w sprawie stwierdzenia nie naruszenia, przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza w obrębie Przełazy ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza XX/129/2016 Obowiązujący
58 2016-11-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy w Lubrzy nr XX/128/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza w obrębach: Lubrza, Staropole, Zagaje, Nowa Wioska, Przełazy, Mostki. XX/128/2016 Obowiązujący
59 2016-11-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XX/127/2016 w sprawie stwierdzenia nie naruszenia, przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza w obrębach: Lubrza, Staropole, Zagaje, Nowa Wioska, Przełazy, Mostki, ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza XX/127/2016 Obowiązujący
60 2016-09-27 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIX/126/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XIX/126/2016 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu