ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2018-02-27 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXI/198/2018 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubrza na lata 2018 – 2022 XXXI/198/2018 Obowiązujący
52 2018-02-27 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXI/197/2018 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa wsi Mostki XXXI/197/2018 Obowiązujący
53 2018-02-27 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXI/196/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 XXXI/196/2018 Obowiązujący
54 2018-02-27 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXI/195/2018 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r. XXXI/195/2018 Obowiązujący
55 2018-02-27 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXXI/194/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2018 XXXI/194/2018 Obowiązujący
56 2017-12-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXX/192/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na rok 2018 XXX/192/2017 Obowiązujący
57 2017-12-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXX/191/2017 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe XXX/191/2017 Obowiązujący
58 2017-12-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXX/190/2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty zagospodarowanie odpadami i ustalenia wysokości tej opłaty XXX/190/2017 Obowiązujący
59 2017-12-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXX/189/2017 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych na rok 2018 dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” XXX/189/2017 Obowiązujący
60 2017-12-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXX/188/2017 w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na rok 2018 XXX/188/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu