ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2017-12-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXX/187/2017 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności na rok 2018 dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. XXX/187/2017 Obowiązujący
62 2017-12-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXX/186/2017 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres powyżej 3 lat XXX/186/2017 Obowiązujący
63 2017-12-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXX/185/2017 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków XXX/185/2017 Obowiązujący
64 2017-12-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXX/184/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 XXX/184/2017 Obowiązujący
65 2017-11-30 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXIX/183/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji Gminy Lubrza XXIX/183/2017 Obowiązujący
66 2017-11-30 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXIX/182/2017 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2018 XXIX/182/2017 Obowiązujący
67 2017-11-30 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXIX/180/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 XXIX/180/2017 Obowiązujący
68 2017-10-30 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXVIII/179/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych XXVIII/179/2017 Obowiązujący
69 2017-10-30 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXVIII/178/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XXVIII/178/2017 Obowiązujący
70 2017-10-30 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXVIII/177/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Samorządowych w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Arkadego Fiedlera w Lubrzy XXVIII/177/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu