ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2017-01-31 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXII/146/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego XXII/146/2017 Obowiązujący
82 2016-12-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXI/145/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2017– 2020 XXI/145/2016 Obowiązujący
83 2016-12-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXI/144/2016 w sprawie uchwały budżetowej Gminy na rok 2017 XXI/144/2016 Obowiązujący
84 2016-12-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXI/143/2016 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych na rok 2017 dla osób objętych wieloletnim rogramem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc aństwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” XXI/143/2016 Obowiązujący
85 2016-12-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXI/142/2016 w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na rok 2017 XXI/142/2016 Obowiązujący
86 2016-12-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXI/141/2016 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności na rok 2017 dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” XXI/141/2016 Obowiązujący
87 2016-12-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXI/140/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie kierowania osób do Centrum Integracji Społecznej w Świebodzinie XXI/140/2016 Obowiązujący
88 2016-12-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXI/139/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2016 – 2019 XXI/139/2016 Obowiązujący
89 2016-12-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXI/138/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2016 XXI/138/2016 Obowiązujący
90 2017-11-29 Protokoły sesji Rady Gminy Protokół z przebiegu obrad XX sesji Rady Gminy Lubrza z dnia 29 listopada 2016r XX/2016 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu