ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2015-12-22 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XII/92/2015 w sprawie uchwały budżetowej Gminy na rok 2016 XII/92/2015 Obowiązujący
82 2015-12-22 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XII/91/2015 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Lubrza XII/91/2015 Obowiązujący
83 2015-12-22 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XII/90/2015 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych na rok 2016 dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” XII/90/2015 Obowiązujący
84 2015-12-22 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XII/89/2015 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności na rok 2016 dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” XII/89/2015 Obowiązujący
85 2015-12-22 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XII/88/2015 w sprawie ustanowienia programu osłonowego na rok 2016 w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” XII/88/2015 Obowiązujący
86 2015-12-22 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XII/87/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r. XII/87/2015 Obowiązujący
87 2015-12-22 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XII/85/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2015 XII/85/2015 Obowiązujący
88 2015-10-22 Protokoły sesji Rady Gminy Protokół z przebiegu obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza z dnia 22 października 2015 r. X/2015 Obowiązujący
89 2015-11-24 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XI/69/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2015 XI/69/2015 Obowiązujący
90 2015-11-24 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XI/84/2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej XI/84/2015 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu