ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2017-11-30 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXIX/183/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji Gminy Lubrza XXIX/183/2017 Obowiązujący
82 2017-11-30 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXIX/182/2017 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2018 XXIX/182/2017 Obowiązujący
83 2017-11-30 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXIX/180/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 XXIX/180/2017 Obowiązujący
84 2017-10-30 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXVIII/179/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych XXVIII/179/2017 Obowiązujący
85 2017-10-30 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXVIII/178/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XXVIII/178/2017 Obowiązujący
86 2017-10-30 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXVIII/177/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Samorządowych w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Arkadego Fiedlera w Lubrzy XXVIII/177/2017 Obowiązujący
87 2017-10-30 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXVIII/176/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 XXVIII/176/2017 Obowiązujący
88 2017-07-24 Protokoły sesji Rady Gminy Protokół z przebiegu obrad XXVI sesji Rady Gminy Lubrza z dnia 24 lipca 2017 r. XXVI/2017 Obowiązujący
89 2017-09-13 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXVII/175/2017 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora, wicedyrektora oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego XXVII/175/2017 Obowiązujący
90 2017-09-13 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXVII/174/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 XXVII/174/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu