ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2016-05-10 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XV/110/2016 w sprawie przyznania dotacji dla podmiotu uprawnionego do otrzymania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków XV/110/2016 Obowiązujący
82 2016-05-10 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XV/109/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2016–2019 XV/109/2016 Obowiązujący
83 2016-05-10 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XV/108/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2016 XV/108/2016 Obowiązujący
84 2016-05-11 Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 0050.26.2016 Obowiązujący
85 2016-02-23 Protokoły sesji Rady Gminy Protokół z przebiegu obrad XIII sesji Rady Gminy Lubrza z dnia 23 lutego 2016r. XIII/2016 Obowiązujący
86 2015-12-22 Protokoły sesji Rady Gminy Protokół z przebiegu obrad XII sesji Rady Gminy Lubrza z dnia 22 grudnia 2015r. XII/2015 Obowiązujący
87 2016-03-24 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV/106/2016 w sprawie uzupełnienia składu doraźnej komisji do spraw utrzymania czystości i porządku Rady Gminy Lubrza XIV/106/2016 Obowiązujący
88 2016-03-24 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV/107/2016 w sprawie uzupełnienia składu doraźnej komisji ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami XIV/107/2016 Obowiązujący
89 2016-03-24 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV/105/2016 w sprawie uzupełnienia składu stałej Komisji Budżetu i Finansów XIV/105/2016 Obowiązujący
90 2016-03-24 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIV/104/2016 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Lubrza na 2017 rok środków stanowiących fundusz sołecki XIV/104/2016 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu