ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-03-05 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr IV/36/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2019 IV/36/2019 Obowiązujący
2 2019-03-05 Protokoły sesji Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr IV/46/2019 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r. IV/46/2019 Obowiązujący
3 2019-03-05 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr IV/45/2019 w sprawie programu „Karta Seniora” IV/45/2019 Obowiązujący
4 2019-03-05 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr IV/44/2019 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy wnoszeniu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe IV/44/2019 Obowiązujący
5 2019-03-05 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr IV/43/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza IV/43/2019 Obowiązujący
6 2019-03-05 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr IV/42/2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubrza w 2019r. IV/42/2019 Obowiązujący
7 2019-03-05 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr IV/41/2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych IV/41/2019 Obowiązujący
8 2019-03-05 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr IV/40/2019 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr II/11/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2019 IV/40/2019 Obowiązujący
9 2019-03-05 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr IV/39/2019 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg Wniosków i Petycji IV/39/2019 Obowiązujący
10 2019-03-05 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr IV/38/2019 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej IV/38/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu