Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Protokoły sesji Rady Gminy

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIII/107/19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Lubrza
Nr aktu prawnego
XIII/107/19
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIII/106/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2019-2022
Nr aktu prawnego
XIII/106/19
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XIII/105/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2019
Nr aktu prawnego
XIII/105/19
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XII/104/19 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubrza w roku szkolnym 2019/2020
Nr aktu prawnego
XII/104/19
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XII/103/19 w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysów
Nr aktu prawnego
XII/103/19
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XII/102/19 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych
Nr aktu prawnego
XII/102/19
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XII/101/19 w sprawie podwyższenia w roku 2020 kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023"
Nr aktu prawnego
XII/101/19
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XII/100/19 w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego "posiłek w szkole dla dzieci i młodzieży" na rok 2020
Nr aktu prawnego
XII/100/19
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XII/99/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2020-2027
Nr aktu prawnego
XII/99/19
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-12-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XII/98/19 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na rok 2020
Nr aktu prawnego
XII/98/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji