Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 521
Data podjęcia
2012-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2012
Nr aktu prawnego
XVII/112/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 522
Data podjęcia
2012-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Lubrza oraz ustalenia dopłat do cen wody i ścieków wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Nr aktu prawnego
XVII/111/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 523
Data podjęcia
2012-05-24
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
z przebiegu obrad XVII sesji Rady Gminy Lubrza odbytej w dniu 24 maja 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy w godzinach od 09:00 do 13:30.
Nr aktu prawnego
XVII/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 524
Data podjęcia
2012-04-23
Grupa tematyczna
Protokoły sesji Rady Gminy
Tytuł aktu
z przebiegu obrad XVI sesji Rady Gminy Lubrza odbytej w dniu 23 kwietnia 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy w godzinach od 09:00 do 13:30
Nr aktu prawnego
XVI/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 525
Data podjęcia
2012-04-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Nr aktu prawnego
XVI/110/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 526
Data podjęcia
2012-04-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Nr aktu prawnego
XVI/109/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 527
Data podjęcia
2012-04-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zaopiniowania i uzgodnienia planu ochrony dla Rezerwatu Przyrody „Nietoperek”.
Nr aktu prawnego
XVI/108/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 528
Data podjęcia
2012-04-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: nadania imienia Arkadego Fiedlera Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznemu Gimnazjum w Lubrzy, wchodzących w skład Zespołu Szkół Samorządowych
Nr aktu prawnego
XVI/107/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 529
Data podjęcia
2012-04-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubrza w roku 2012.
Nr aktu prawnego
XVI/106/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 530
Data podjęcia
2012-04-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2012 – 2020
Nr aktu prawnego
XVI/105/2012
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji