ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-12-28 Protokoły sesji Rady Gminy Protokół z przebiegu obrad II sesji Rady Gminy Lubrza VIII kadencji z dnia 28 grudnia 2018r. II/2018 Obowiązujący
2 2019-01-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr III/35/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa do mienia po zlikwidowanej linii kolejowej nr 375 relacji Toporów – Międzyrzecz znajdującej się na terenie gminy Lubrza III/35/2019 Obowiązujący
3 2019-01-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr III/34/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu III/34/2019 Obowiązujący
4 2019-01-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr III/33/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza III/33/2019 Obowiązujący
5 2019-01-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr III/32/2019 w sprawie przyjęcia przez Gminę Lubrza zadania z zakresu właściwości Powiatu Świebodzińskiego III/32/2019 Obowiązujący
6 2019-01-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr III/31/2019 w sprawie przyjęcia przez Gminę Lubrza zadania z zakresu właściwości Powiatu Świebodzińskiego III/31/2019 Obowiązujący
7 2019-01-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr III/30/2019 w sprawie przyjęcia przez Gminę Lubrza zadania z zakresu właściwości Powiatu Świebodzińskiego III/30/2019 Obowiązujący
8 2019-01-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr III/29/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lubrza III/29/2019 Obowiązujący
9 2019-01-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr III/28/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok III/28/2019 Obowiązujący
10 2019-01-29 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr III/27/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok III/27/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy