ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-10-30 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXVIII/179/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych XXVIII/179/2017 Obowiązujący
2 2017-10-30 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXVIII/178/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XXVIII/178/2017 Obowiązujący
3 2017-10-30 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXVIII/177/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Samorządowych w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Arkadego Fiedlera w Lubrzy XXVIII/177/2017 Obowiązujący
4 2017-10-30 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXVIII/176/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 XXVIII/176/2017 Obowiązujący
5 2017-07-24 Protokoły sesji Rady Gminy Protokół z przebiegu obrad XXVI sesji Rady Gminy Lubrza z dnia 24 lipca 2017 r. XXVI/2017 Obowiązujący
6 2017-09-13 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXVII/175/2017 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora, wicedyrektora oraz nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego XXVII/175/2017 Obowiązujący
7 2017-09-13 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXVII/174/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 XXVII/174/2017 Obowiązujący
8 2017-09-01 Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2018 0050.28.2017 Obowiązujący
9 2017-07-24 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXVI/173/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza XXVI/173/2017 Obowiązujący
10 2017-07-24 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXVI/172/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Lubrza XXVI/172/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy