ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-03-05 Protokoły sesji Rady Gminy Protokół z przebiegu obrad IV sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza z dnia 5 marca 2019 roku IV/2019 Obowiązujący
2 2019-01-29 Protokoły sesji Rady Gminy Protokół z przebiegu obrad III sesji zwyczajnej Rady Gminy Lubrza z dnia 29 stycznia 2019 roku III/2019 Obowiązujący
3 2019-03-25 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr V/50/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2019 V/50/2019 Obowiązujący
4 2019-03-25 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr V/49/2019 uchylająca uchwałę w sprawie: zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Lubrza, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania V/49/2019 Obowiązujący
5 2019-03-25 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr V/48/2019 w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw oświaty V/48/2019 Obowiązujący
6 2019-03-25 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr V/47/2019 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Lubrza na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki V/47/2019 Obowiązujący
7 2019-03-05 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr IV/36/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2019 IV/36/2019 Obowiązujący
8 2019-03-05 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr IV/46/2019 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r. IV/46/2019 Obowiązujący
9 2019-03-05 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr IV/45/2019 w sprawie programu „Karta Seniora” IV/45/2019 Obowiązujący
10 2019-03-05 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr IV/44/2019 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy wnoszeniu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe IV/44/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy