ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-12-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXX/192/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na rok 2018 XXX/192/2017 Obowiązujący
2 2017-12-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXX/191/2017 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe XXX/191/2017 Obowiązujący
3 2017-12-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXX/190/2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty zagospodarowanie odpadami i ustalenia wysokości tej opłaty XXX/190/2017 Obowiązujący
4 2017-12-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXX/189/2017 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych na rok 2018 dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” XXX/189/2017 Obowiązujący
5 2017-12-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXX/188/2017 w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na rok 2018 XXX/188/2017 Obowiązujący
6 2017-12-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXX/187/2017 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności na rok 2018 dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. XXX/187/2017 Obowiązujący
7 2017-12-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXX/186/2017 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres powyżej 3 lat XXX/186/2017 Obowiązujący
8 2017-12-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXX/185/2017 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków XXX/185/2017 Obowiązujący
9 2017-12-28 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXX/184/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 XXX/184/2017 Obowiązujący
10 2017-11-30 Uchwały Rady Gminy Uchwała Rady Gminy Lubrza nr XXIX/183/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji Gminy Lubrza XXIX/183/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy