ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-01-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:56:24 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz wniosek - wydanie zezwolenia na usunięcie 12 drzew gat. robinia akacjowa z dz. 356/3 obręb Lubrza - pas drogi powiatowej 1239F Lubrza - Bucze Rafał Piechocki
10:49:50 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gat. dąb bezszypułkowy dz. 351 obręb Mostki Rafał Piechocki
10:39:31 Upublicznienie elementu Rejestr Informacji o Środowisku - formularz decyzja - zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gat. robinia akacjowa z dz. 525 obręb Mostki i 4 drzew lipa drobnolistna z dz. 304 obręb Przełazy oraz 1 drzewa lipa drobnolistna z dz. 225/1 obręb Przełazy stanowiący pas drogi powiatowej nr 1223F Mostki-Przełazy Rafał Piechocki

Zmiany z dnia: 2018-01-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:21:51 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych i niektórych niezamieszkałych oraz odbiór odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lubrza na rok 2018 Rafał Piechocki
08:21:51 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych i niektórych niezamieszkałych oraz odbiór odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lubrza na rok 2018 Rafał Piechocki
08:20:07 Upublicznienie elementu informacja Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok Rafał Piechocki

Zmiany z dnia: 2018-01-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:14:22 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza w 2018r. w zakresie kultury fizycznej, upowszechniania kultury i tradycji oraz z zakresu popularyzowania i upowszechniania wędkarstwa oraz wiedzy ekologicznej Rafał Piechocki

Zmiany z dnia: 2018-01-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:13:45 Upublicznienie elementu dokument Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną Rafał Piechocki
12:12:49 Edycja elementu sprawa Wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną Rafał Piechocki

Zmiany z dnia: 2018-01-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:25:04 Upublicznienie elementu informacja Nabór wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Lubrza na bieżące utrzymywanie, wykonywanie oraz eksploatację urządzeń wodnych w 2018 r. Rafał Piechocki

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu