ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Lista jednostek 9063
Rejestr zmian 1052162
Statystyki 14813
Zespół redakcyjny 13032

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubrza 39883
Podstawa prawna 21730
Statut Gminy 7434
Wójt Gminy 14882
Rada Gminy 20078
Sołectwa 16258
Jednostki organizacyjne 12859
Regulamin pracy 6091
Strategia rozwoju 3881
Akty prawne 604723
Protokoły sesji Rady Gminy 360952
Uchwały Rady Gminy 508528
Zarządzenia Wójta Gminy 239275
Akty prawne - archiwum BIP 4143
Protokoły sesji Rady Gminy Lubrza 70177
Uchwały Rady Gminy Lubrza 175335
Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza 16771
Budżet Gminy 96456
Mienie komunalne 5445
Wieloletnia Prognoza Finansowa 19602
Sprawozdania Budżetowe 74153
Opinie RIO 45158
Dane kontaktowe 35968
Dodatek energetyczny 10168
Jak i co załatwić 32722
Wydziały 18869
Sprawy 22366
Druki do pobrania 15676
Konsultacje społeczne 16907
Kontrole 22867
Wystąpienia pokontrolne 8688
Odpowiedzi na wystąpienia 15113
Komisje 34290
Komisja Rewizyjna 7405
Komisja Budżetu i Finansów 7932
Komisja ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami 6390
Komisja ds. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza 5826
Komisja ds. oświaty, turystyki, sportu i kultury 5555
Obwieszczenia 289240
Ochrona danych osobowych 384
Inspektor Ochrony Danych 399
Klauzula informacyjna 563
Rejestr zbiorów danych osobowych 3869
Ochrona środowiska 29646
Akcyza 2602
Azbest 399
Azbest 2018 1574
Azbest 2017 1487
Azbest 2016 1291
Azbest 2015 1125
Azbest 2014 881
Azbest 2013 945
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2936
Informacje 778
Obwieszczenia 3075
Kąpieliska 532
Bieżąca ocena jakości wody 1077
Ewidencja kąpielisk 546
Projekty uchwał 1403
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli 1068
Nieczystości ciekłe 1819
Opłata retencyjna 663
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubrza 2590
Pomniki przyrody 2025
Program usuwania azbestu z terenu Gminy Lubrza na lata 2013-2032 7737
Ochrona zwierząt 2712
Rejestr umów 2983
Rok 2018 1049
Rok 2017 796
Rok 2016 956
Rok 2015 850
Rok 2014 837
Ogłoszenia 331278
Ogłoszenia o naborze 74927
Aktualne 16597
Unieważnione 5069
W toku 35706
Wyniki 180368
Ogłoszenia o naborze - archiwum BIP 32663
Oświata 15713
Oświadczenia Majątkowe 261325
Rok 2010 20585
Rok 2009 8696
Rok 2008 8538
Rok 2007 15599
Rok 2006 9213
Rok 2005 21845
Rok 2004 5699
Radni 93885
Wójt Gminy 13636
Sekretarz Gminy 12664
Dyrektorzy Szkół 27274
Kierownik Jednostki Komunalnej 12737
Skarbnik 14029
Przewodniczący Rady Gminy 13524
Podatki 108062
Informacje ogólne 19685
Komunikaty Prezesa GUS 13143
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 10555
Uchwały podatkowe 2821
Wzory deklaracji 4075
Pomoc społeczna 3660
Regionalny System Ostrzegania 10434
Przetargi 270025
Przetargi - archiwum BIP 39202
Rejestry 1498
Rejestr działalności regulowanej 3267
Rejestr informacji o środowisku 16039
Rejestr petycji 2026
Rejestr zbiorów danych osobowych 23970
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 249
Analizy, sprawozdania 5162
Deklaracja 8030
Harmonogram wywozu odpadów 13521
Informacje 23795
Wypowiedzenie umowy 5706
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 8979
Prezentacja (PowerPoint, PDF) 5461
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 5174
Zasady segregacji odpadów, niezbędnik mieszkańca 7689
Wybory 23195
Materiały informacyjne 2047
Wybory do Izb Rolniczych 4841
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1862
Rok 2014 5908
Wybory do Rady Powiatu Świebodzińskiego 228
Rok 2018 393
Wybory do Rady Sejmiku Województwa Lubuskiego 137
Rok 2018 303
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 1649
Rok 2011 6475
Rok 2015 6352
Wybory na Prezydenta RP 1590
Rok 2015 9242
Wybory Samorządowe 9953
Rok 2006 4409
Rok 2010 13525
Rok 2014 27311
Rok 2014 - ponowne wybory 17603
Rok 2018 3857
Wybory Uzupełniające 1758
Rok 2015 16359
Rok 2016 16831
Zadania publiczne 94433
Zapytania ofertowe 272488
Zamówienia publiczne 140626
Aktualne 100758
Archiwalne 61164
W toku 70799
Wyniki innych postępowań 60182
Wyniki zamówień publicznych 74988
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2902
Zamówienia publiczne - archiwum BIP 80838
Zabytki 1091
Gminna Ewidencja Zabytków 512
Stanowiska archeologiczne 1085
Zabytki architektury 1603
Gminny Program Opieki nad Zabytkami 1514

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania ze strony BIP 5468
Kanały RSS 5295
Kontakt 52281
Mapa Serwisu 5588
O biuletynie 14802
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu