ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Lista jednostek 10976
Rejestr zmian 1622231
Statystyki 17519
Zespół redakcyjny 15068

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubrza 47733
Podstawa prawna 31375
Statut Gminy 9175
Wójt Gminy 17241
Rada Gminy 25618
Sołectwa 21407
Jednostki organizacyjne 15857
Raport o stanie gminy 1479
Regulamin pracy 7350
Strategia rozwoju 5167
------------------------------------ 123
Akty prawne 934037
Protokoły sesji Rady Gminy 656464
Protokoły z głosowań Rady Gminy 6895
Transmisje z obrad Rady Gminy 8435
Uchwały Rady Gminy 825917
Zarządzenia Wójta Gminy 517255
Akty prawne - archiwum BIP 4742
Protokoły sesji Rady Gminy Lubrza 90995
Uchwały Rady Gminy Lubrza 220881
Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza 20946
Budżet Gminy 124869
Mienie komunalne 6956
Wieloletnia Prognoza Finansowa 24650
Sprawozdania Budżetowe 100630
Opinie RIO 58701
Dane kontaktowe 55091
Dodatek energetyczny 12376
Edukacja ekologiczna 288
Jak i co załatwić 50234
Wydziały 29245
Sprawy 35331
Druki do pobrania 20839
Konsultacje społeczne 22174
Kontrole 27048
Wystąpienia pokontrolne 10527
Odpowiedzi na wystąpienia 18038
Komisje 42379
Komisja Rewizyjna 8788
Komisja Budżetowa 10643
Komisja ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami 8003
Komisja ds. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza 7239
Komisja ds. oświaty, turystyki, sportu i kultury 6615
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 870
Łowiectwo 281
Monitoring powietrza 309
Obwieszczenia 404634
Ochrona danych osobowych 1063
Inspektor Ochrony Danych 1486
Klauzula informacyjna 5917
Ochrona środowiska 34076
Kąpieliska 1863
Bieżąca ocena jakości wody 5627
Edukacja 331
Ewidencja kąpielisk 2303
Projekty uchwał 4408
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli 3446
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubrza 4290
Pomniki przyrody 4363
Prawo wodne 318
Ochrona zwierząt 4932
Rejestr umów 4210
Rok 2019 3192
Rok 2018 2683
Rok 2017 1726
Rok 2016 1996
Rok 2015 1798
Rok 2014 1916
Ogłoszenia 413230
Oświata 19016
Ogłoszenia o naborze 97680
Aktualne 20609
Unieważnione 9330
W toku 50219
Wyniki 270724
Ogłoszenia o naborze - archiwum BIP 41461
Pomoc społeczna 4457
Petycje 1084
Oświadczenia Majątkowe 391132
Regionalny System Ostrzegania 12084
Wnioski i interpelacje radnych 6659
Interpelacje do 31.08.2019r 12860
Podatki 129530
Informacje ogólne 23797
Komunikaty Prezesa GUS 22937
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 14209
Uchwały podatkowe 6209
Wzory deklaracji 6666
Rolnictwo 532
Akcyza 967
Przetargi 322176
Przetargi - archiwum BIP 49401
Rejestry 2180
Rejestr działalności regulowanej 7042
Rejestr informacji o środowisku 67246
Rejestr petycji 3297
Rejestr zbiorów danych osobowych 44360
Wybory 24525
Materiały informacyjne 3119
Wybory do Izb Rolniczych 6275
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2227
Rok 2014 7400
Rok 2019 2752
Wybory do Rady Powiatu Świebodzińskiego 629
Rok 2018 1432
Wybory do Rady Sejmiku Województwa Lubuskiego 419
Rok 2018 1262
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 1937
Rok 2011 8727
Rok 2015 8256
Rok 2019 2885
Wybory na Prezydenta RP 1876
Rok 2015 12079
Wybory Samorządowe 10381
Rok 2006 5580
Rok 2010 17596
Rok 2014 34023
Rok 2014 - ponowne wybory 24223
Rok 2018 13654
Wybory Uzupełniające 2124
Rok 2015 21404
Rok 2016 22361
Rok 2020 1892
Zamówienia publiczne 201007
Aktualne 153127
Archiwalne 105531
W toku 113780
Wyniki innych postępowań 101552
Wyniki zamówień publicznych 119277
Plan postępowań o udzielenie zamówień 6192
Zamówienia publiczne - archiwum BIP 103461
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 250
Analizy, sprawozdania 11299
Azbest 219
Azbest 2019 971
Azbest 2018 898
Azbest 2017 868
Azbest 2016 905
Azbest 2015 1118
Azbest 2014 512
Azbest 2013 855
Deklaracja 10525
Harmonogram wywozu odpadów 23102
Informacje 30986
Wypowiedzenie umowy 6962
Nieczystości ciekłe 1046
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 12492
Prezentacja (PowerPoint, PDF) 6399
Program usuwania azbestu z terenu Gminy Lubrza na lata 2013-2032 640
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 7284
Zasady segregacji odpadów, niezbędnik mieszkańca 9720
Zadania publiczne 123227
Zabytki 2024
Gminna Ewidencja Zabytków 987
Stanowiska archeologiczne 2159
Zabytki architektury 3251
Gminny Program Opieki nad Zabytkami 2743
Zapytania ofertowe 353626

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania ze strony BIP 6817
Kanały RSS 6238
Kontakt 62728
Mapa Serwisu 6580
O biuletynie 16336
« powrót do poprzedniej strony