ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Lista jednostek 10322
Rejestr zmian 1388971
Statystyki 17244
Zespół redakcyjny 14086

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubrza 43664
Podstawa prawna 27150
Statut Gminy 8509
Wójt Gminy 16498
Rada Gminy 23346
Sołectwa 19696
Jednostki organizacyjne 14843
Raport o stanie gminy 704
Regulamin pracy 6837
Strategia rozwoju 4746
------------------------------------ 9
Akty prawne 833524
Protokoły sesji Rady Gminy 564773
Protokoły z głosowań Rady Gminy 3414
Transmisje z obrad Rady Gminy 4000
Uchwały Rady Gminy 730691
Zarządzenia Wójta Gminy 427179
Akty prawne - archiwum BIP 4542
Protokoły sesji Rady Gminy Lubrza 83089
Uchwały Rady Gminy Lubrza 204050
Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza 19175
Budżet Gminy 111939
Mienie komunalne 6397
Wieloletnia Prognoza Finansowa 22645
Sprawozdania Budżetowe 90640
Opinie RIO 53300
Dane kontaktowe 48491
Dodatek energetyczny 11615
Jak i co załatwić 41302
Wydziały 25985
Sprawy 30325
Druki do pobrania 18950
Konsultacje społeczne 19775
Kontrole 25349
Wystąpienia pokontrolne 9755
Odpowiedzi na wystąpienia 17108
Komisje 39238
Komisja Rewizyjna 8297
Komisja Budżetowa 9637
Komisja ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami 7348
Komisja ds. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza 6708
Komisja ds. oświaty, turystyki, sportu i kultury 6196
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 503
Obwieszczenia 359023
Ochrona danych osobowych 863
Inspektor Ochrony Danych 1091
Klauzula informacyjna 3653
Ochrona środowiska 32828
Kąpieliska 1406
Bieżąca ocena jakości wody 3598
Ewidencja kąpielisk 1588
Projekty uchwał 3181
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli 2516
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubrza 3695
Pomniki przyrody 3504
Ochrona zwierząt 4018
Rejestr umów 3816
Rok 2019 2722
Rok 2018 2058
Rok 2017 1431
Rok 2016 1566
Rok 2015 1505
Rok 2014 1548
Ogłoszenia 383057
Ogłoszenia o naborze 89027
Aktualne 18815
Unieważnione 6729
W toku 44547
Wyniki 242030
Ogłoszenia o naborze - archiwum BIP 38160
Oświata 17669
Oświadczenia Majątkowe 353417
Archiwalne 9307
Petycje 234
Podatki 121332
Informacje ogólne 22149
Komunikaty Prezesa GUS 19272
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 12803
Uchwały podatkowe 4926
Wzory deklaracji 5638
Pomoc społeczna 4244
Przetargi 306664
Przetargi - archiwum BIP 45415
Regionalny System Ostrzegania 11507
Rejestry 1988
Rejestr działalności regulowanej 5652
Rejestr informacji o środowisku 44395
Rejestr petycji 2789
Rejestr zbiorów danych osobowych 38609
Rolnictwo 53
Akcyza 85
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 250
Analizy, sprawozdania 8683
Azbest 100
Azbest 2019 315
Azbest 2018 351
Azbest 2017 365
Azbest 2016 385
Azbest 2015 425
Azbest 2014 200
Azbest 2013 344
Deklaracja 9681
Harmonogram wywozu odpadów 19449
Informacje 27887
Wypowiedzenie umowy 6527
Nieczystości ciekłe 441
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 11253
Prezentacja (PowerPoint, PDF) 6059
Program usuwania azbestu z terenu Gminy Lubrza na lata 2013-2032 261
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 6498
Zasady segregacji odpadów, niezbędnik mieszkańca 8934
Wnioski i interpelacje radnych 29209
Wnioski i interpelacje radnych (nowy moduł) 210
Wybory 24100
Materiały informacyjne 2786
Wybory do Izb Rolniczych 5749
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2087
Rok 2014 6869
Rok 2019 1459
Wybory do Rady Powiatu Świebodzińskiego 490
Rok 2018 1066
Wybory do Rady Sejmiku Województwa Lubuskiego 306
Rok 2018 926
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 1820
Rok 2011 7799
Rok 2015 7573
Rok 2019 230
Wybory na Prezydenta RP 1765
Rok 2015 10974
Wybory Samorządowe 10229
Rok 2006 5175
Rok 2010 16056
Rok 2014 31588
Rok 2014 - ponowne wybory 21746
Rok 2018 10144
Wybory Uzupełniające 2000
Rok 2015 19464
Rok 2016 20323
Zadania publiczne 113350
Zapytania ofertowe 326154
Zamówienia publiczne 180604
Aktualne 136447
Archiwalne 91185
W toku 99750
Wyniki innych postępowań 88053
Wyniki zamówień publicznych 104804
Plan postępowań o udzielenie zamówień 4653
Zamówienia publiczne - archiwum BIP 95194
Zabytki 1722
Gminna Ewidencja Zabytków 801
Stanowiska archeologiczne 1774
Zabytki architektury 2673
Gminny Program Opieki nad Zabytkami 2256

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania ze strony BIP 6355
Kanały RSS 5823
Kontakt 59120
Mapa Serwisu 6281
O biuletynie 15813
« powrót do poprzedniej strony