ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Lista jednostek 6852
Rejestr zmian 730403
Statystyki 12907
Zespół redakcyjny 11725

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubrza 34636
Podstawa prawna 15389
Statut Gminy 5659
Wójt Gminy 12598
Rada Gminy 14201
Sołectwa 12091
Jednostki organizacyjne 9817
Regulamin pracy 4821
Strategia rozwoju 2370
Akty prawne 354448
Protokoły sesji Rady Gminy 174243
Uchwały Rady Gminy 262624
Zarządzenia Wójta Gminy 98506
Akty prawne - archiwum BIP 3463
Protokoły sesji Rady Gminy Lubrza 53591
Uchwały Rady Gminy Lubrza 140353
Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza 13533
Budżet Gminy 73566
Mienie komunalne 3786
Wieloletnia Prognoza Finansowa 14276
Sprawozdania Budżetowe 52333
Opinie RIO 34550
Dane kontaktowe 20020
Dodatek energetyczny 7515
Jak i co załatwić 21334
Wydziały 9957
Sprawy 10802
Druki do pobrania 11515
Konsultacje społeczne 11991
Kontrole 18772
Wystąpienia pokontrolne 6878
Odpowiedzi na wystąpienia 11900
Komisje 26375
Komisja Rewizyjna 5898
Komisja Budżetu i Finansów 5432
Komisja ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami 4801
Komisja ds. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza 4283
Komisja ds. oświaty, turystyki, sportu i kultury 4297
Obwieszczenia 198137
Ochrona środowiska 24549
Akcyza 500
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 1126
Informacje 373
Nieczystości ciekłe 230
Obwieszczenia o środowiskowych uwarunkowaniach 1543
Plan gospodarki niskoemisyjnej 470
Pomniki przyrody 401
Program usuwania azbestu 3122
Ogłoszenia 270985
Ogłoszenia o naborze 56523
Aktualne 13562
Unieważnione 3398
W toku 23306
Wyniki 104363
Ogłoszenia o naborze - archiwum BIP 25932
Oświata 12806
Ochrona zwierząt 912
Rejestr umów 1157
Oświadczenia Majątkowe 147802
Rok 2010 15815
Rok 2009 7286
Rok 2008 7200
Rok 2007 13057
Rok 2006 7948
Rok 2005 17256
Rok 2004 5129
Radni 70212
Wójt Gminy 11284
Sekretarz Gminy 10235
Dyrektorzy Szkół 20686
Kierownik Jednostki Komunalnej 10404
Skarbnik 11325
Przewodniczący Rady Gminy 10689
Podatki 87601
Informacje ogólne 15481
Komunikaty Prezesa GUS 7030
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 7517
Uchwały podatkowe 731
Wzory deklaracji 2193
Pomoc społeczna 2665
Regionalny System Ostrzegania 8560
Rejestry 407
Rejestr działalności regulowanej 730
Rejestr informacji o środowisku 1119
Rejestr petycji 637
Rejestr zbiorów danych osobowych 4797
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 239
Analizy, sprawozdania 1597
Deklaracja 6009
Harmonogram wywozu odpadów 8283
Informacje 19068
Wypowiedzenie umowy 4444
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6432
Prezentacja (PowerPoint, PDF) 4455
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 3414
Zasady segregacji odpadów, niezbędnik mieszkańca 5705
Wybory 21341
Materiały informacyjne 682
Wybory na Prezydenta RP 1269
Rok 2015 6501
Wybory uzupełniające 1219
Rok 2015 10616
Rok 2016 10405
Wybory Samorządowe 9151
Rok 2006 3211
Rok 2010 9148
Rok 2014 20801
Rok 2014 - ponowne wybory 10582
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1479
Rok 2014 4469
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 1334
Rok 2011 4458
Rok 2015 4175
Wybory do Izb Rolniczych 3301
Zadania publiczne 68026
Zapytania ofertowe 200606
Zamówienia publiczne 89476
Aktualne 62120
Archiwalne 31057
W toku 35712
Wyniki innych postępowań 32035
Wyniki zamówień publicznych 43578
Plan postępowań o udzielenie zamówień 910
Zamówienia publiczne - archiwum BIP 61702
Przetargi 216812
Przetargi - archiwum BIP 30864
Zabytki 144
Gminna Ewidencja Zabytków 62
Stanowiska archeologiczne 131
Zabytki architektury 183
Gminny Program Opieki nad Zabytkami 327

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania ze strony BIP 3738
Kanały RSS 4371
Kontakt 40262
Mapa Serwisu 4650
O biuletynie 13006
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu