ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Lista jednostek 6618
Rejestr zmian 698535
Statystyki 12762
Zespół redakcyjny 11530

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubrza 34060
Podstawa prawna 14898
Statut Gminy 5483
Wójt Gminy 12341
Rada Gminy 13797
Sołectwa 11647
Jednostki organizacyjne 9395
Regulamin pracy 4667
Strategia rozwoju 2193
Akty prawne 331113
Protokoły sesji Rady Gminy 156735
Uchwały Rady Gminy 239387
Zarządzenia Wójta Gminy 83005
Akty prawne - archiwum BIP 3389
Protokoły sesji Rady Gminy Lubrza 51934
Uchwały Rady Gminy Lubrza 134632
Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza 13132
Budżet Gminy 71505
Mienie komunalne 3607
Wieloletnia Prognoza Finansowa 13752
Sprawozdania Budżetowe 50147
Opinie RIO 33557
Dane kontaktowe 18634
Dodatek energetyczny 7246
Jak i co załatwić 20345
Wydziały 9326
Sprawy 9950
Druki do pobrania 11177
Konsultacje społeczne 11422
Kontrole 18349
Wystąpienia pokontrolne 6706
Odpowiedzi na wystąpienia 11455
Komisje 25464
Komisja Rewizyjna 5703
Komisja Budżetu i Finansów 5167
Komisja ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami 4584
Komisja ds. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza 4074
Komisja ds. oświaty, turystyki, sportu i kultury 4117
Obwieszczenia 187964
Ochrona środowiska 23929
Akcyza 377
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 644
Informacje 233
Nieczystości ciekłe 114
Obwieszczenia o środowiskowych uwarunkowaniach 1033
Plan gospodarki niskoemisyjnej 304
Pomniki przyrody 278
Program usuwania azbestu 2607
Ogłoszenia 263693
Ogłoszenia o naborze 54252
Aktualne 13203
Unieważnione 3246
W toku 22188
Wyniki 98558
Ogłoszenia o naborze - archiwum BIP 25167
Oświata 12499
Ochrona zwierząt 721
Rejestr umów 856
Oświadczenia Majątkowe 139099
Rok 2010 15339
Rok 2009 7137
Rok 2008 7046
Rok 2007 12711
Rok 2006 7795
Rok 2005 16732
Rok 2004 5062
Radni 68141
Wójt Gminy 11074
Sekretarz Gminy 10014
Dyrektorzy Szkół 20079
Kierownik Jednostki Komunalnej 10144
Skarbnik 11051
Przewodniczący Rady Gminy 10444
Podatki 85919
Informacje ogólne 15082
Komunikaty Prezesa GUS 6310
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 7184
Uchwały podatkowe 555
Wzory deklaracji 2035
Pomoc społeczna 2563
Regionalny System Ostrzegania 8342
Rejestry 294
Rejestr działalności regulowanej 483
Rejestr informacji o środowisku 806
Rejestr petycji 504
Rejestr zbiorów danych osobowych 3466
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 239
Analizy, sprawozdania 1296
Deklaracja 5787
Harmonogram wywozu odpadów 7820
Informacje 18547
Wypowiedzenie umowy 4292
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6236
Prezentacja (PowerPoint, PDF) 4338
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 3241
Zasady segregacji odpadów, niezbędnik mieszkańca 5447
Wybory 21210
Materiały informacyjne 547
Wybory na Prezydenta RP 1226
Rok 2015 6128
Wybory uzupełniające 1173
Rok 2015 10055
Rok 2016 9629
Wybory Samorządowe 9105
Rok 2006 3080
Rok 2010 8656
Rok 2014 20077
Rok 2014 - ponowne wybory 9742
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1446
Rok 2014 4340
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 1306
Rok 2011 4241
Rok 2015 3884
Wybory do Izb Rolniczych 3126
Zadania publiczne 65233
Zapytania ofertowe 193017
Zamówienia publiczne 83379
Aktualne 57796
Archiwalne 28099
W toku 32715
Wyniki innych postępowań 29481
Wyniki zamówień publicznych 40378
Plan postępowań o udzielenie zamówień 764
Zamówienia publiczne - archiwum BIP 59830
Przetargi 210906
Przetargi - archiwum BIP 29756
Zabytki 55
Gminna Ewidencja Zabytków 23
Stanowiska archeologiczne 59
Zabytki architektury 67
Gminny Program Opieki nad Zabytkami 167

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania ze strony BIP 3572
Kanały RSS 4273
Kontakt 38982
Mapa Serwisu 4557
O biuletynie 12827
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu