ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Lista jednostek 8542
Rejestr zmian 964882
Statystyki 14532
Zespół redakcyjny 12733

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubrza 38432
Podstawa prawna 19251
Statut Gminy 7052
Wójt Gminy 14288
Rada Gminy 17957
Sołectwa 15285
Jednostki organizacyjne 12166
Regulamin pracy 5834
Strategia rozwoju 3572
Akty prawne 537891
Protokoły sesji Rady Gminy 306619
Uchwały Rady Gminy 439968
Zarządzenia Wójta Gminy 196943
Akty prawne - archiwum BIP 3963
Protokoły sesji Rady Gminy Lubrza 65949
Uchwały Rady Gminy Lubrza 166336
Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza 16104
Budżet Gminy 91035
Mienie komunalne 5069
Wieloletnia Prognoza Finansowa 18436
Sprawozdania Budżetowe 68662
Opinie RIO 42496
Dane kontaktowe 31856
Dodatek energetyczny 9640
Jak i co załatwić 29930
Wydziały 16560
Sprawy 19641
Druki do pobrania 14463
Konsultacje społeczne 15869
Kontrole 22010
Wystąpienia pokontrolne 8315
Odpowiedzi na wystąpienia 14449
Komisje 32651
Komisja Rewizyjna 7077
Komisja Budżetu i Finansów 7418
Komisja ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami 6090
Komisja ds. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza 5545
Komisja ds. oświaty, turystyki, sportu i kultury 5295
Obwieszczenia 266022
Ochrona danych osobowych 166
Inspektor Ochrony Danych 119
Klauzula informacyjna 262
Rejestr zbiorów danych osobowych 1037
Ochrona środowiska 28379
Akcyza 2000
Azbest 283
Azbest 2018 1175
Azbest 2017 1109
Azbest 2016 928
Azbest 2015 782
Azbest 2014 616
Azbest 2013 604
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2615
Informacje 577
Obwieszczenia 1958
Kąpieliska 291
Bieżąca ocena jakości wody 264
Ewidencja kąpielisk 303
Projekty uchwał 846
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli 482
Nieczystości ciekłe 1467
Opłata retencyjna 360
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubrza 2179
Pomniki przyrody 1642
Program usuwania azbestu z terenu Gminy Lubrza na lata 2013-2032 6947
Ochrona zwierząt 2329
Rejestr umów 2639
Rok 2018 751
Rok 2017 537
Rok 2016 677
Rok 2015 583
Rok 2014 560
Ogłoszenia 316620
Ogłoszenia o naborze 69755
Aktualne 15718
Unieważnione 4685
W toku 32625
Wyniki 159580
Ogłoszenia o naborze - archiwum BIP 31123
Oświata 15140
Oświadczenia Majątkowe 229672
Rok 2010 19665
Rok 2009 8377
Rok 2008 8217
Rok 2007 15063
Rok 2006 8900
Rok 2005 20749
Rok 2004 5551
Radni 86927
Wójt Gminy 13006
Sekretarz Gminy 12056
Dyrektorzy Szkół 25681
Kierownik Jednostki Komunalnej 12202
Skarbnik 13374
Przewodniczący Rady Gminy 12986
Podatki 103640
Informacje ogólne 18789
Komunikaty Prezesa GUS 11627
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 9868
Uchwały podatkowe 2278
Wzory deklaracji 3685
Pomoc społeczna 3399
Regionalny System Ostrzegania 10050
Przetargi 255035
Przetargi - archiwum BIP 37444
Rejestry 1280
Rejestr działalności regulowanej 2679
Rejestr informacji o środowisku 10821
Rejestr petycji 1762
Rejestr zbiorów danych osobowych 18976
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 248
Analizy, sprawozdania 4453
Deklaracja 7635
Harmonogram wywozu odpadów 12143
Informacje 22852
Wypowiedzenie umowy 5373
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 8375
Prezentacja (PowerPoint, PDF) 5283
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 4857
Zasady segregacji odpadów, niezbędnik mieszkańca 7290
Wybory 22097
Materiały informacyjne 1721
Wybory na Prezydenta RP 1496
Rok 2015 8599
Wybory uzupełniające 1586
Rok 2015 15255
Rok 2016 15578
Wybory Samorządowe 9497
Rok 2006 4063
Rok 2010 12482
Rok 2014 25738
Rok 2014 - ponowne wybory 15973
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1745
Rok 2014 5593
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 1556
Rok 2011 5983
Rok 2015 5912
Wybory do Izb Rolniczych 4483
Zadania publiczne 87614
Zapytania ofertowe 253794
Zamówienia publiczne 129342
Aktualne 90739
Archiwalne 53664
W toku 62454
Wyniki innych postępowań 53017
Wyniki zamówień publicznych 67068
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2524
Zamówienia publiczne - archiwum BIP 77158
Zabytki 833
Gminna Ewidencja Zabytków 386
Stanowiska archeologiczne 833
Zabytki architektury 1250
Gminny Program Opieki nad Zabytkami 1245

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania ze strony BIP 5113
Kanały RSS 5072
Kontakt 49645
Mapa Serwisu 5350
O biuletynie 14437
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu