ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Lista jednostek 7131
Rejestr zmian 770194
Statystyki 13071
Zespół redakcyjny 11949

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubrza 35256
Podstawa prawna 16217
Statut Gminy 5873
Wójt Gminy 12843
Rada Gminy 14662
Sołectwa 12653
Jednostki organizacyjne 10221
Regulamin pracy 5019
Strategia rozwoju 2616
Akty prawne 383204
Protokoły sesji Rady Gminy 196352
Uchwały Rady Gminy 289499
Zarządzenia Wójta Gminy 114436
Akty prawne - archiwum BIP 3560
Protokoły sesji Rady Gminy Lubrza 55531
Uchwały Rady Gminy Lubrza 145737
Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza 13900
Budżet Gminy 76511
Mienie komunalne 3992
Wieloletnia Prognoza Finansowa 15054
Sprawozdania Budżetowe 55193
Opinie RIO 35786
Dane kontaktowe 21913
Dodatek energetyczny 7865
Jak i co załatwić 22687
Wydziały 10929
Sprawy 11998
Druki do pobrania 11890
Konsultacje społeczne 12693
Kontrole 19299
Wystąpienia pokontrolne 7128
Odpowiedzi na wystąpienia 12443
Komisje 27411
Komisja Rewizyjna 6082
Komisja Budżetu i Finansów 5731
Komisja ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami 5053
Komisja ds. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza 4493
Komisja ds. oświaty, turystyki, sportu i kultury 4493
Obwieszczenia 210818
Ochrona środowiska 25330
Akcyza 689
Azbest 13
Azbest 2013 32
Azbest 2014 32
Azbest 2015 43
Azbest 2016 37
Azbest 2017 68
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 1778
Informacje 21
Obwieszczenia 56
Nieczystości ciekłe 433
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubrza 740
Pomniki przyrody 586
Program usuwania azbestu z terenu Gminy Lubrza na lata 2013-2032 4005
Ochrona zwierząt 1200
Rejestr umów 1610
Rok 2014 14
Rok 2015 10
Rok 2016 13
Rok 2017 12
Ogłoszenia 280306
Ogłoszenia o naborze 59045
Aktualne 13952
Unieważnione 3604
W toku 24966
Wyniki 112861
Ogłoszenia o naborze - archiwum BIP 26912
Oświata 13213
Oświadczenia Majątkowe 159403
Rok 2010 16446
Rok 2009 7456
Rok 2008 7404
Rok 2007 13383
Rok 2006 8109
Rok 2005 17883
Rok 2004 5202
Radni 72664
Wójt Gminy 11563
Sekretarz Gminy 10510
Dyrektorzy Szkół 21519
Kierownik Jednostki Komunalnej 10741
Skarbnik 11663
Przewodniczący Rady Gminy 11030
Podatki 89982
Informacje ogólne 15998
Komunikaty Prezesa GUS 7991
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 7895
Uchwały podatkowe 918
Wzory deklaracji 2408
Pomoc społeczna 2835
Regionalny System Ostrzegania 8862
Przetargi 223667
Przetargi - archiwum BIP 32033
Rejestry 538
Rejestr działalności regulowanej 997
Rejestr informacji o środowisku 1953
Rejestr petycji 832
Rejestr zbiorów danych osobowych 6505
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 242
Analizy, sprawozdania 2219
Deklaracja 6249
Harmonogram wywozu odpadów 8789
Informacje 19690
Wypowiedzenie umowy 4573
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6681
Prezentacja (PowerPoint, PDF) 4583
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 3661
Zasady segregacji odpadów, niezbędnik mieszkańca 6027
Wybory 21481
Materiały informacyjne 892
Wybory na Prezydenta RP 1311
Rok 2015 6914
Wybory uzupełniające 1272
Rok 2015 11446
Rok 2016 11421
Wybory Samorządowe 9208
Rok 2006 3343
Rok 2010 9716
Rok 2014 21640
Rok 2014 - ponowne wybory 11788
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1518
Rok 2014 4694
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 1379
Rok 2011 4785
Rok 2015 4523
Wybory do Izb Rolniczych 3511
Zadania publiczne 71703
Zapytania ofertowe 211517
Zamówienia publiczne 95827
Aktualne 67288
Archiwalne 34511
W toku 39805
Wyniki innych postępowań 35184
Wyniki zamówień publicznych 47499
Plan postępowań o udzielenie zamówień 1142
Zamówienia publiczne - archiwum BIP 64350
Zabytki 265
Gminna Ewidencja Zabytków 117
Stanowiska archeologiczne 267
Zabytki architektury 366
Gminny Program Opieki nad Zabytkami 482

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania ze strony BIP 3954
Kanały RSS 4492
Kontakt 41856
Mapa Serwisu 4764
O biuletynie 13248
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu