ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Lista jednostek 7439
Rejestr zmian 819415
Statystyki 13210
Zespół redakcyjny 12105

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubrza 35881
Podstawa prawna 17004
Statut Gminy 6139
Wójt Gminy 13115
Rada Gminy 15190
Sołectwa 13323
Jednostki organizacyjne 10680
Regulamin pracy 5232
Strategia rozwoju 2867
Akty prawne 418620
Protokoły sesji Rady Gminy 223086
Uchwały Rady Gminy 325508
Zarządzenia Wójta Gminy 131537
Akty prawne - archiwum BIP 3642
Protokoły sesji Rady Gminy Lubrza 58343
Uchwały Rady Gminy Lubrza 151193
Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza 14446
Budżet Gminy 79842
Mienie komunalne 4249
Wieloletnia Prognoza Finansowa 15912
Sprawozdania Budżetowe 58504
Opinie RIO 37269
Dane kontaktowe 24527
Dodatek energetyczny 8272
Jak i co załatwić 24445
Wydziały 12474
Sprawy 13616
Druki do pobrania 12502
Konsultacje społeczne 13411
Kontrole 19878
Wystąpienia pokontrolne 7396
Odpowiedzi na wystąpienia 12970
Komisje 28459
Komisja Rewizyjna 6303
Komisja Budżetu i Finansów 6132
Komisja ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami 5326
Komisja ds. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza 4763
Komisja ds. oświaty, turystyki, sportu i kultury 4670
Obwieszczenia 224811
Ochrona środowiska 26190
Akcyza 971
Azbest 87
Azbest 2018 367
Azbest 2017 374
Azbest 2016 212
Azbest 2015 203
Azbest 2014 166
Azbest 2013 137
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2039
Informacje 123
Obwieszczenia 344
Nieczystości ciekłe 680
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubrza 1083
Pomniki przyrody 823
Program usuwania azbestu z terenu Gminy Lubrza na lata 2013-2032 5026
Ochrona zwierząt 1474
Rejestr umów 1933
Rok 2018 199
Rok 2017 104
Rok 2016 130
Rok 2015 124
Rok 2014 128
Ogłoszenia 289699
Ogłoszenia o naborze 61938
Aktualne 14384
Unieważnione 3893
W toku 26841
Wyniki 123258
Ogłoszenia o naborze - archiwum BIP 28035
Oświata 13740
Oświadczenia Majątkowe 175326
Rok 2010 17327
Rok 2009 7676
Rok 2008 7628
Rok 2007 13846
Rok 2006 8337
Rok 2005 18574
Rok 2004 5288
Radni 76363
Wójt Gminy 11946
Sekretarz Gminy 10870
Dyrektorzy Szkół 22531
Kierownik Jednostki Komunalnej 11151
Skarbnik 12098
Przewodniczący Rady Gminy 11511
Podatki 93567
Informacje ogólne 16655
Komunikaty Prezesa GUS 9030
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 8397
Uchwały podatkowe 1243
Wzory deklaracji 2752
Pomoc społeczna 2978
Regionalny System Ostrzegania 9175
Przetargi 231552
Przetargi - archiwum BIP 33496
Rejestry 689
Rejestr działalności regulowanej 1382
Rejestr informacji o środowisku 3251
Rejestr petycji 1081
Rejestr zbiorów danych osobowych 9425
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 243
Analizy, sprawozdania 2819
Deklaracja 6605
Harmonogram wywozu odpadów 9641
Informacje 20466
Wypowiedzenie umowy 4763
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7243
Prezentacja (PowerPoint, PDF) 4771
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 4000
Zasady segregacji odpadów, niezbędnik mieszkańca 6425
Wybory 21623
Materiały informacyjne 1124
Wybory na Prezydenta RP 1357
Rok 2015 7394
Wybory uzupełniające 1346
Rok 2015 12346
Rok 2016 12458
Wybory Samorządowe 9266
Rok 2006 3540
Rok 2010 10500
Rok 2014 22684
Rok 2014 - ponowne wybory 13148
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1570
Rok 2014 4972
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 1427
Rok 2011 5115
Rok 2015 4974
Wybory do Izb Rolniczych 3751
Zadania publiczne 75657
Zapytania ofertowe 222939
Zamówienia publiczne 105652
Aktualne 74069
Archiwalne 40253
W toku 47101
Wyniki innych postępowań 40216
Wyniki zamówień publicznych 53621
Plan postępowań o udzielenie zamówień 1378
Zamówienia publiczne - archiwum BIP 67769
Zabytki 382
Gminna Ewidencja Zabytków 170
Stanowiska archeologiczne 411
Zabytki architektury 557
Gminny Program Opieki nad Zabytkami 694

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania ze strony BIP 4196
Kanały RSS 4599
Kontakt 43673
Mapa Serwisu 4895
O biuletynie 13478
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu