ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Lista jednostek 8341
Rejestr zmian 935413
Statystyki 14409
Zespół redakcyjny 12588

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubrza 37854
Podstawa prawna 18832
Statut Gminy 6889
Wójt Gminy 14113
Rada Gminy 17451
Sołectwa 14934
Jednostki organizacyjne 11859
Regulamin pracy 5721
Strategia rozwoju 3451
Akty prawne 513380
Protokoły sesji Rady Gminy 285884
Uchwały Rady Gminy 415397
Zarządzenia Wójta Gminy 181144
Akty prawne - archiwum BIP 3887
Protokoły sesji Rady Gminy Lubrza 64746
Uchwały Rady Gminy Lubrza 163874
Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza 15884
Budżet Gminy 88809
Mienie komunalne 4921
Wieloletnia Prognoza Finansowa 18042
Sprawozdania Budżetowe 66600
Opinie RIO 41622
Dane kontaktowe 30806
Dodatek energetyczny 9440
Jak i co załatwić 28893
Wydziały 15937
Sprawy 18886
Druki do pobrania 14139
Konsultacje społeczne 15472
Kontrole 21659
Wystąpienia pokontrolne 8186
Odpowiedzi na wystąpienia 14148
Komisje 31986
Komisja Rewizyjna 6958
Komisja Budżetu i Finansów 7263
Komisja ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami 5981
Komisja ds. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza 5448
Komisja ds. oświaty, turystyki, sportu i kultury 5199
Obwieszczenia 258250
Ochrona danych osobowych 19
Klauzula informacyjna 17
Rejestr zbiorów danych osobowych 16
Ochrona środowiska 27930
Akcyza 1807
Azbest 232
Azbest 2018 1052
Azbest 2017 974
Azbest 2016 833
Azbest 2015 690
Azbest 2014 536
Azbest 2013 529
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2478
Informacje 516
Obwieszczenia 1547
Kąpieliska 115
Ewidencja kąpielisk 93
Projekty uchwał 397
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli 125
Nieczystości ciekłe 1336
Opłata retencyjna 250
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubrza 2014
Pomniki przyrody 1500
Program usuwania azbestu z terenu Gminy Lubrza na lata 2013-2032 6594
Ochrona zwierząt 2162
Rejestr umów 2491
Rok 2018 631
Rok 2017 470
Rok 2016 609
Rok 2015 505
Rok 2014 481
Ogłoszenia 311698
Ogłoszenia o naborze 68190
Aktualne 15424
Unieważnione 4541
W toku 31638
Wyniki 153090
Ogłoszenia o naborze - archiwum BIP 30616
Oświata 14879
Oświadczenia Majątkowe 220671
Rok 2010 19363
Rok 2009 8289
Rok 2008 8116
Rok 2007 14878
Rok 2006 8796
Rok 2005 20460
Rok 2004 5511
Radni 85364
Wójt Gminy 12849
Sekretarz Gminy 11900
Dyrektorzy Szkół 25197
Kierownik Jednostki Komunalnej 12051
Skarbnik 13190
Przewodniczący Rady Gminy 12853
Podatki 101936
Informacje ogólne 18520
Komunikaty Prezesa GUS 11103
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 9660
Uchwały podatkowe 2133
Wzory deklaracji 3544
Pomoc społeczna 3273
Regionalny System Ostrzegania 9885
Przetargi 249222
Przetargi - archiwum BIP 36815
Rejestry 1158
Rejestr działalności regulowanej 2497
Rejestr informacji o środowisku 8921
Rejestr petycji 1648
Rejestr zbiorów danych osobowych 16951
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 247
Analizy, sprawozdania 4115
Deklaracja 7484
Harmonogram wywozu odpadów 11784
Informacje 22418
Wypowiedzenie umowy 5251
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 8147
Prezentacja (PowerPoint, PDF) 5182
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 4712
Zasady segregacji odpadów, niezbędnik mieszkańca 7138
Wybory 21980
Materiały informacyjne 1634
Wybory na Prezydenta RP 1465
Rok 2015 8390
Wybory uzupełniające 1553
Rok 2015 14833
Rok 2016 15062
Wybory Samorządowe 9456
Rok 2006 3977
Rok 2010 12260
Rok 2014 25279
Rok 2014 - ponowne wybory 15518
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1718
Rok 2014 5481
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 1533
Rok 2011 5855
Rok 2015 5775
Wybory do Izb Rolniczych 4368
Zadania publiczne 84809
Zapytania ofertowe 246497
Zamówienia publiczne 124953
Aktualne 87189
Archiwalne 51299
W toku 59780
Wyniki innych postępowań 51071
Wyniki zamówień publicznych 64533
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2385
Zamówienia publiczne - archiwum BIP 75620
Zabytki 715
Gminna Ewidencja Zabytków 320
Stanowiska archeologiczne 753
Zabytki architektury 1116
Gminny Program Opieki nad Zabytkami 1128

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania ze strony BIP 4963
Kanały RSS 4983
Kontakt 48659
Mapa Serwisu 5241
O biuletynie 14254
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu