ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Lista jednostek 10671
Rejestr zmian 1500286
Statystyki 17364
Zespół redakcyjny 14306

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubrza 44410
Podstawa prawna 27918
Statut Gminy 8800
Wójt Gminy 16847
Rada Gminy 24052
Sołectwa 20607
Jednostki organizacyjne 15370
Raport o stanie gminy 1058
Regulamin pracy 7039
Strategia rozwoju 4939
------------------------------------ 63
Akty prawne 884970
Protokoły sesji Rady Gminy 611246
Protokoły z głosowań Rady Gminy 4870
Transmisje z obrad Rady Gminy 5747
Uchwały Rady Gminy 779537
Zarządzenia Wójta Gminy 474376
Akty prawne - archiwum BIP 4636
Protokoły sesji Rady Gminy Lubrza 86447
Uchwały Rady Gminy Lubrza 210592
Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza 19876
Budżet Gminy 115541
Mienie komunalne 6674
Wieloletnia Prognoza Finansowa 23482
Sprawozdania Budżetowe 95571
Opinie RIO 55823
Dane kontaktowe 51948
Dodatek energetyczny 12006
Edukacja ekologiczna 49
Jak i co załatwić 45147
Wydziały 27521
Sprawy 32201
Druki do pobrania 19911
Konsultacje społeczne 20769
Kontrole 26149
Wystąpienia pokontrolne 10110
Odpowiedzi na wystąpienia 17598
Komisje 40892
Komisja Rewizyjna 8535
Komisja Budżetowa 10142
Komisja ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami 7659
Komisja ds. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza 6981
Komisja ds. oświaty, turystyki, sportu i kultury 6398
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 680
Łowiectwo 55
Monitoring powietrza 53
Obwieszczenia 380413
Ochrona danych osobowych 965
Inspektor Ochrony Danych 1298
Klauzula informacyjna 4715
Ochrona środowiska 33470
Kąpieliska 1627
Bieżąca ocena jakości wody 4561
Edukacja 165
Ewidencja kąpielisk 1940
Projekty uchwał 3630
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli 2945
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubrza 4008
Pomniki przyrody 3934
Prawo wodne 144
Ochrona zwierząt 4408
Rejestr umów 4021
Rok 2019 2957
Rok 2018 2317
Rok 2017 1585
Rok 2016 1723
Rok 2015 1670
Rok 2014 1732
Ogłoszenia 396786
Oświata 18305
Ogłoszenia o naborze 92479
Aktualne 19634
Unieważnione 7900
W toku 47470
Wyniki 256393
Ogłoszenia o naborze - archiwum BIP 39769
Pomoc społeczna 4349
Petycje 647
Oświadczenia Majątkowe 372846
Regionalny System Ostrzegania 11818
Wnioski i interpelacje radnych 2148
Interpelacje do 31.08.2019r 5338
Podatki 125057
Informacje ogólne 22826
Komunikaty Prezesa GUS 20901
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 13478
Uchwały podatkowe 5455
Wzory deklaracji 6006
Rolnictwo 277
Akcyza 342
Przetargi 314206
Przetargi - archiwum BIP 47212
Rejestry 2088
Rejestr działalności regulowanej 6380
Rejestr informacji o środowisku 55365
Rejestr petycji 3062
Rejestr zbiorów danych osobowych 41413
Wybory 24335
Materiały informacyjne 2953
Wybory do Izb Rolniczych 6020
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2162
Rok 2014 7147
Rok 2019 2099
Wybory do Rady Powiatu Świebodzińskiego 560
Rok 2018 1238
Wybory do Rady Sejmiku Województwa Lubuskiego 359
Rok 2018 1084
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 1888
Rok 2011 8190
Rok 2015 7908
Rok 2019 1650
Wybory na Prezydenta RP 1824
Rok 2015 11436
Wybory Samorządowe 10298
Rok 2006 5367
Rok 2010 16852
Rok 2014 32686
Rok 2014 - ponowne wybory 22917
Rok 2018 11746
Wybory Uzupełniające 2059
Rok 2015 20357
Rok 2016 21252
Zamówienia publiczne 189676
Aktualne 144839
Archiwalne 98577
W toku 106816
Wyniki innych postępowań 94660
Wyniki zamówień publicznych 111897
Plan postępowań o udzielenie zamówień 5256
Zamówienia publiczne - archiwum BIP 99311
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 250
Analizy, sprawozdania 9922
Azbest 146
Azbest 2019 509
Azbest 2018 592
Azbest 2017 624
Azbest 2016 650
Azbest 2015 743
Azbest 2014 363
Azbest 2013 570
Deklaracja 10092
Harmonogram wywozu odpadów 21065
Informacje 29226
Wypowiedzenie umowy 6725
Nieczystości ciekłe 745
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 11796
Prezentacja (PowerPoint, PDF) 6232
Program usuwania azbestu z terenu Gminy Lubrza na lata 2013-2032 454
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 6885
Zasady segregacji odpadów, niezbędnik mieszkańca 9304
Zadania publiczne 118285
Zabytki 1858
Gminna Ewidencja Zabytków 878
Stanowiska archeologiczne 1959
Zabytki architektury 2943
Gminny Program Opieki nad Zabytkami 2458
Zapytania ofertowe 338962

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania ze strony BIP 6601
Kanały RSS 5998
Kontakt 60879
Mapa Serwisu 6429
O biuletynie 16066
« powrót do poprzedniej strony