ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Lista jednostek 10095
Rejestr zmian 1285518
Statystyki 17148
Zespół redakcyjny 13803

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubrza 42971
Podstawa prawna 25301
Statut Gminy 8258
Wójt Gminy 16163
Rada Gminy 22490
Sołectwa 18803
Jednostki organizacyjne 14396
Raport o stanie gminy 376
Regulamin pracy 6677
Strategia rozwoju 4571
Akty prawne 785479
Protokoły sesji Rady Gminy 520975
Protokoły z głosowań Rady Gminy 2660
Transmisje z obrad Rady Gminy 2987
Uchwały Rady Gminy 684857
Zarządzenia Wójta Gminy 385517
Akty prawne - archiwum BIP 4481
Protokoły sesji Rady Gminy Lubrza 79717
Uchwały Rady Gminy Lubrza 196632
Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza 18539
Budżet Gminy 108574
Mienie komunalne 6172
Wieloletnia Prognoza Finansowa 21886
Sprawozdania Budżetowe 86357
Opinie RIO 51245
Dane kontaktowe 45190
Dodatek energetyczny 11301
Jak i co załatwić 39494
Wydziały 24396
Sprawy 28527
Druki do pobrania 18113
Konsultacje społeczne 18981
Kontrole 24717
Wystąpienia pokontrolne 9495
Odpowiedzi na wystąpienia 16670
Komisje 37891
Komisja Rewizyjna 8093
Komisja Budżetowa 9167
Komisja ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami 7098
Komisja ds. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza 6485
Komisja ds. oświaty, turystyki, sportu i kultury 6026
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 359
Obwieszczenia 341360
Ochrona danych osobowych 801
Inspektor Ochrony Danych 922
Klauzula informacyjna 2680
Ochrona środowiska 32166
Akcyza 3957
Kąpieliska 1222
Bieżąca ocena jakości wody 2836
Ewidencja kąpielisk 1312
Projekty uchwał 2775
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli 2153
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubrza 3437
Pomniki przyrody 3168
Ochrona zwierząt 3730
Rejestr umów 3619
Rok 2019 2523
Rok 2018 1842
Rok 2017 1314
Rok 2016 1453
Rok 2015 1369
Rok 2014 1388
Ogłoszenia 369929
Ogłoszenia o naborze 86059
Aktualne 18184
Unieważnione 6000
W toku 42465
Wyniki 228593
Ogłoszenia o naborze - archiwum BIP 36714
Oświata 17186
Oświadczenia Majątkowe 335615
Archiwalne 6710
Podatki 118202
Informacje ogólne 21578
Komunikaty Prezesa GUS 17700
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 12211
Uchwały podatkowe 4436
Wzory deklaracji 5321
Pomoc społeczna 4164
Regionalny System Ostrzegania 11316
Przetargi 299776
Przetargi - archiwum BIP 43782
Rejestry 1911
Rejestr działalności regulowanej 4947
Rejestr informacji o środowisku 35541
Rejestr petycji 2588
Rejestr zbiorów danych osobowych 35636
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 250
Analizy, sprawozdania 7734
Azbest 62
Azbest 2019 173
Azbest 2018 169
Azbest 2017 184
Azbest 2016 179
Azbest 2015 156
Azbest 2014 88
Azbest 2013 160
Deklaracja 9291
Harmonogram wywozu odpadów 17727
Informacje 26883
Wypowiedzenie umowy 6359
Nieczystości ciekłe 224
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 10762
Prezentacja (PowerPoint, PDF) 5929
Program usuwania azbestu z terenu Gminy Lubrza na lata 2013-2032 132
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 6176
Zasady segregacji odpadów, niezbędnik mieszkańca 8648
Wnioski i interpelacje radnych 19879
Wybory 23980
Materiały informacyjne 2643
Wybory do Izb Rolniczych 5544
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2030
Rok 2014 6640
Rok 2019 970
Wybory do Rady Powiatu Świebodzińskiego 446
Rok 2018 915
Wybory do Rady Sejmiku Województwa Lubuskiego 278
Rok 2018 788
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 1787
Rok 2011 7453
Rok 2015 7298
Wybory na Prezydenta RP 1734
Rok 2015 10551
Wybory Samorządowe 10172
Rok 2006 5008
Rok 2010 15362
Rok 2014 30593
Rok 2014 - ponowne wybory 20795
Rok 2018 8726
Wybory Uzupełniające 1961
Rok 2015 18694
Rok 2016 19470
Zadania publiczne 109221
Zapytania ofertowe 313703
Zamówienia publiczne 171982
Aktualne 128971
Archiwalne 84756
W toku 94151
Wyniki innych postępowań 82119
Wyniki zamówień publicznych 98572
Plan postępowań o udzielenie zamówień 4151
Zamówienia publiczne - archiwum BIP 91019
Zabytki 1634
Gminna Ewidencja Zabytków 755
Stanowiska archeologiczne 1662
Zabytki architektury 2453
Gminny Program Opieki nad Zabytkami 2089

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania ze strony BIP 6194
Kanały RSS 5734
Kontakt 57830
Mapa Serwisu 6181
O biuletynie 15630
« powrót do poprzedniej strony