ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Lista jednostek 9288
Rejestr zmian 1095955
Statystyki 14940
Zespół redakcyjny 13193

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubrza 40564
Podstawa prawna 22026
Statut Gminy 7613
Wójt Gminy 15134
Rada Gminy 20545
Sołectwa 16710
Jednostki organizacyjne 13198
Regulamin pracy 6209
Strategia rozwoju 4034
Akty prawne 639563
Protokoły sesji Rady Gminy 390190
Protokoły z głosowań Rady Gminy 707
Transmisje z obrad Rady Gminy 436
Uchwały Rady Gminy 542374
Zarządzenia Wójta Gminy 263541
Akty prawne - archiwum BIP 4225
Protokoły sesji Rady Gminy Lubrza 71933
Uchwały Rady Gminy Lubrza 179624
Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza 17098
Budżet Gminy 98629
Mienie komunalne 5616
Wieloletnia Prognoza Finansowa 20056
Sprawozdania Budżetowe 76554
Opinie RIO 46350
Dane kontaktowe 37760
Dodatek energetyczny 10429
Jak i co załatwić 34065
Wydziały 19943
Sprawy 23500
Druki do pobrania 16163
Konsultacje społeczne 17328
Kontrole 23269
Wystąpienia pokontrolne 8831
Odpowiedzi na wystąpienia 15459
Komisje 34949
Komisja Rewizyjna 7534
Komisja Budżetu i Finansów 8161
Komisja ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami 6528
Komisja ds. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza 5945
Komisja ds. oświaty, turystyki, sportu i kultury 5635
Obwieszczenia 300008
Ochrona danych osobowych 481
Inspektor Ochrony Danych 496
Klauzula informacyjna 759
Ochrona środowiska 30205
Akcyza 2855
Azbest 437
Azbest 2018 1799
Azbest 2017 1653
Azbest 2016 1486
Azbest 2015 1290
Azbest 2014 1015
Azbest 2013 1071
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 3054
Informacje 872
Obwieszczenia 3558
Kąpieliska 658
Bieżąca ocena jakości wody 1365
Ewidencja kąpielisk 632
Projekty uchwał 1688
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli 1227
Nieczystości ciekłe 2181
Opłata retencyjna 845
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubrza 2755
Pomniki przyrody 2174
Program usuwania azbestu z terenu Gminy Lubrza na lata 2013-2032 8069
Ochrona zwierząt 2913
Rejestr umów 3111
Rok 2018 1229
Rok 2017 904
Rok 2016 1053
Rok 2015 971
Rok 2014 959
Ogłoszenia 339250
Ogłoszenia o naborze 77536
Aktualne 16974
Unieważnione 5280
W toku 36997
Wyniki 190486
Ogłoszenia o naborze - archiwum BIP 33415
Oświata 15977
Oświadczenia Majątkowe 275764
Rok 2010 21002
Rok 2009 8811
Rok 2008 8667
Rok 2007 15823
Rok 2006 9318
Rok 2005 22295
Rok 2004 5753
Radni 96463
Wójt Gminy 13883
Sekretarz Gminy 12933
Dyrektorzy Szkół 27924
Kierownik Jednostki Komunalnej 12969
Skarbnik 14283
Przewodniczący Rady Gminy 13785
Podatki 110252
Informacje ogólne 20066
Komunikaty Prezesa GUS 14065
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 10879
Uchwały podatkowe 3168
Wzory deklaracji 4338
Pomoc społeczna 3816
Regionalny System Ostrzegania 10622
Przetargi 276827
Przetargi - archiwum BIP 40028
Rejestry 1592
Rejestr działalności regulowanej 3552
Rejestr informacji o środowisku 19098
Rejestr petycji 2140
Rejestr zbiorów danych osobowych 26553
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 250
Analizy, sprawozdania 5548
Deklaracja 8288
Harmonogram wywozu odpadów 14312
Informacje 24394
Wypowiedzenie umowy 5842
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 9407
Prezentacja (PowerPoint, PDF) 5571
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 5338
Zasady segregacji odpadów, niezbędnik mieszkańca 7895
Wybory 23386
Materiały informacyjne 2184
Wybory do Izb Rolniczych 4991
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1894
Rok 2014 6070
Wybory do Rady Powiatu Świebodzińskiego 297
Rok 2018 501
Wybory do Rady Sejmiku Województwa Lubuskiego 176
Rok 2018 417
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 1681
Rok 2011 6672
Rok 2015 6558
Wybory na Prezydenta RP 1631
Rok 2015 9511
Wybory Samorządowe 10015
Rok 2006 4538
Rok 2010 13877
Rok 2014 28003
Rok 2014 - ponowne wybory 18308
Rok 2018 5042
Wybory Uzupełniające 1815
Rok 2015 16863
Rok 2016 17376
Zadania publiczne 97702
Zapytania ofertowe 281681
Zamówienia publiczne 146754
Aktualne 105835
Archiwalne 64883
W toku 74635
Wyniki innych postępowań 63767
Wyniki zamówień publicznych 78813
Plan postępowań o udzielenie zamówień 3080
Zamówienia publiczne - archiwum BIP 82677
Zabytki 1207
Gminna Ewidencja Zabytków 557
Stanowiska archeologiczne 1218
Zabytki architektury 1759
Gminny Program Opieki nad Zabytkami 1609

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania ze strony BIP 5642
Kanały RSS 5398
Kontakt 53606
Mapa Serwisu 5733
O biuletynie 14978
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu