ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Lista jednostek 7884
Rejestr zmian 878995
Statystyki 13420
Zespół redakcyjny 12360

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubrza 36802
Podstawa prawna 18057
Statut Gminy 6535
Wójt Gminy 13610
Rada Gminy 16018
Sołectwa 14170
Jednostki organizacyjne 11278
Regulamin pracy 5451
Strategia rozwoju 3182
Akty prawne 465993
Protokoły sesji Rady Gminy 254618
Uchwały Rady Gminy 371266
Zarządzenia Wójta Gminy 156232
Akty prawne - archiwum BIP 3767
Protokoły sesji Rady Gminy Lubrza 61813
Uchwały Rady Gminy Lubrza 158094
Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza 15179
Budżet Gminy 84200
Mienie komunalne 4598
Wieloletnia Prognoza Finansowa 16957
Sprawozdania Budżetowe 62689
Opinie RIO 39528
Dane kontaktowe 27818
Dodatek energetyczny 8877
Jak i co załatwić 26728
Wydziały 14270
Sprawy 16894
Druki do pobrania 13389
Konsultacje społeczne 14462
Kontrole 20793
Wystąpienia pokontrolne 7780
Odpowiedzi na wystąpienia 13544
Komisje 30303
Komisja Rewizyjna 6636
Komisja Budżetu i Finansów 6754
Komisja ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami 5661
Komisja ds. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza 5096
Komisja ds. oświaty, turystyki, sportu i kultury 4924
Obwieszczenia 241553
Ochrona środowiska 27133
Akcyza 1379
Azbest 157
Azbest 2018 751
Azbest 2017 675
Azbest 2016 512
Azbest 2015 439
Azbest 2014 354
Azbest 2013 315
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2224
Informacje 318
Obwieszczenia 869
Nieczystości ciekłe 1019
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubrza 1537
Pomniki przyrody 1152
Program usuwania azbestu z terenu Gminy Lubrza na lata 2013-2032 5893
Ochrona zwierząt 1822
Rejestr umów 2258
Rok 2018 385
Rok 2017 305
Rok 2016 365
Rok 2015 314
Rok 2014 312
Ogłoszenia 300734
Ogłoszenia o naborze 65237
Aktualne 14926
Unieważnione 4266
W toku 29550
Wyniki 138349
Ogłoszenia o naborze - archiwum BIP 29253
Oświata 14319
Oświadczenia Majątkowe 199141
Rok 2010 18427
Rok 2009 7970
Rok 2008 7868
Rok 2007 14361
Rok 2006 8569
Rok 2005 19502
Rok 2004 5407
Radni 81332
Wójt Gminy 12454
Sekretarz Gminy 11425
Dyrektorzy Szkół 23999
Kierownik Jednostki Komunalnej 11659
Skarbnik 12685
Przewodniczący Rady Gminy 12240
Podatki 97957
Informacje ogólne 17623
Komunikaty Prezesa GUS 10023
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 9028
Uchwały podatkowe 1704
Wzory deklaracji 3152
Pomoc społeczna 3139
Regionalny System Ostrzegania 9541
Przetargi 240037
Przetargi - archiwum BIP 35163
Rejestry 912
Rejestr działalności regulowanej 1933
Rejestr informacji o środowisku 5579
Rejestr petycji 1371
Rejestr zbiorów danych osobowych 12907
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 245
Analizy, sprawozdania 3491
Deklaracja 7054
Harmonogram wywozu odpadów 10756
Informacje 21405
Wypowiedzenie umowy 5017
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7714
Prezentacja (PowerPoint, PDF) 4980
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 4350
Zasady segregacji odpadów, niezbędnik mieszkańca 6803
Wybory 21811
Materiały informacyjne 1415
Wybory na Prezydenta RP 1413
Rok 2015 7857
Wybory uzupełniające 1451
Rok 2015 13690
Rok 2016 13733
Wybory Samorządowe 9362
Rok 2006 3761
Rok 2010 11386
Rok 2014 24075
Rok 2014 - ponowne wybory 14417
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1644
Rok 2014 5238
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 1491
Rok 2011 5479
Rok 2015 5380
Wybory do Izb Rolniczych 4025
Zadania publiczne 80101
Zapytania ofertowe 234275
Zamówienia publiczne 115348
Aktualne 80655
Archiwalne 45835
W toku 53949
Wyniki innych postępowań 45730
Wyniki zamówień publicznych 59437
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2006
Zamówienia publiczne - archiwum BIP 72028
Zabytki 551
Gminna Ewidencja Zabytków 232
Stanowiska archeologiczne 578
Zabytki architektury 839
Gminny Program Opieki nad Zabytkami 924

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania ze strony BIP 4583
Kanały RSS 4791
Kontakt 46300
Mapa Serwisu 5086
O biuletynie 13890
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu