ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Lista jednostek 6268
Rejestr zmian 664908
Statystyki 12612
Zespół redakcyjny 11273

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubrza 33483
Podstawa prawna 14460
Statut Gminy 5289
Wójt Gminy 12130
Rada Gminy 13426
Sołectwa 11217
Jednostki organizacyjne 9057
Regulamin pracy 4528
Strategia rozwoju 1983
Akty prawne 308607
Protokoły sesji Rady Gminy 135212
Uchwały Rady Gminy 218246
Zarządzenia Wójta Gminy 68599
Akty prawne - archiwum BIP 3276
Protokoły sesji Rady Gminy Lubrza 50260
Uchwały Rady Gminy Lubrza 130701
Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza 12818
Budżet Gminy 69295
Mienie komunalne 3402
Wieloletnia Prognoza Finansowa 13074
Sprawozdania Budżetowe 47951
Opinie RIO 32442
Dane kontaktowe 17751
Dodatek energetyczny 6964
Gminna Ewidencja Zabytków 185
Stanowiska archeologiczne 361
Zabytki architektury 729
Jak i co załatwić 19548
Wydziały 8857
Sprawy 9093
Druki do pobrania 10864
Konsultacje społeczne 10740
Kontrole 17765
Wystąpienia pokontrolne 6490
Odpowiedzi na wystąpienia 10928
Komisje 24540
Komisja Rewizyjna 5485
Komisja Budżetu i Finansów 4908
Komisja ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami 4347
Komisja ds. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza 3827
Komisja ds. oświaty, turystyki, sportu i kultury 3884
Obwieszczenia 178300
Ochrona środowiska 23042
Akcyza 244
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 295
Informacje 106
Obwieszczenia o środowiskowych uwarunkowaniach 541
Plan gospodarki niskoemisyjnej 149
Pomniki przyrody 147
Program usuwania azbestu 2104
Ogłoszenia 257022
Ogłoszenia o naborze 51554
Aktualne 12760
Unieważnione 3071
W toku 21045
Wyniki 92685
Ogłoszenia o naborze - archiwum BIP 24417
Oświata 12099
Ochrona zwierząt 505
Rejestr umów 531
Oświadczenia Majątkowe 129961
Rok 2010 14913
Rok 2009 6971
Rok 2008 6882
Rok 2007 12398
Rok 2006 7648
Rok 2005 16213
Rok 2004 4987
Radni 66289
Wójt Gminy 10831
Sekretarz Gminy 9773
Dyrektorzy Szkół 19525
Kierownik Jednostki Komunalnej 9865
Skarbnik 10794
Przewodniczący Rady Gminy 10171
Podatki 84145
Informacje ogólne 14750
Komunikaty Prezesa GUS 5660
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 6852
Uchwały podatkowe 380
Wzory deklaracji 1874
Pomoc społeczna 2453
Regionalny System Ostrzegania 8068
Rejestry 197
Rejestr działalności regulowanej 314
Rejestr informacji o środowisku 484
Rejestr petycji 364
Rejestr zbiorów danych osobowych 2146
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 235
Analizy, sprawozdania 1010
Deklaracja 5566
Harmonogram wywozu odpadów 7291
Informacje 17968
Wypowiedzenie umowy 4154
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5966
Prezentacja (PowerPoint, PDF) 4221
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 3082
Zasady segregacji odpadów, niezbędnik mieszkańca 5177
Wybory 21053
Materiały informacyjne 429
Wybory na Prezydenta RP 1165
Rok 2015 5816
Wybory uzupełniające 1102
Rok 2015 9516
Rok 2016 8946
Wybory Samorządowe 9018
Rok 2006 2958
Rok 2010 8236
Rok 2014 19328
Rok 2014 - ponowne wybory 8816
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1406
Rok 2014 4208
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 1276
Rok 2011 4016
Rok 2015 3612
Wybory do Izb Rolniczych 2972
Zadania publiczne 62664
Zapytania ofertowe 184346
Zamówienia publiczne 78593
Aktualne 54188
Archiwalne 25740
W toku 30657
Wyniki innych postępowań 27533
Wyniki zamówień publicznych 37771
Plan postępowań o udzielenie zamówień 608
Zamówienia publiczne - archiwum BIP 58223
Przetargi 205526
Przetargi - archiwum BIP 28753

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania ze strony BIP 3342
Kanały RSS 4145
Kontakt 37550
Mapa Serwisu 4430
O biuletynie 12588
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu