ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Lista jednostek 6455
Rejestr zmian 684642
Statystyki 12694
Zespół redakcyjny 11435

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubrza 33833
Podstawa prawna 14713
Statut Gminy 5372
Wójt Gminy 12247
Rada Gminy 13643
Sołectwa 11442
Jednostki organizacyjne 9229
Regulamin pracy 4602
Strategia rozwoju 2087
Akty prawne 321074
Protokoły sesji Rady Gminy 146799
Uchwały Rady Gminy 230351
Zarządzenia Wójta Gminy 77664
Akty prawne - archiwum BIP 3335
Protokoły sesji Rady Gminy Lubrza 51276
Uchwały Rady Gminy Lubrza 133543
Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza 13016
Budżet Gminy 70469
Mienie komunalne 3515
Wieloletnia Prognoza Finansowa 13435
Sprawozdania Budżetowe 49240
Opinie RIO 33092
Dane kontaktowe 18328
Dodatek energetyczny 7113
Gminna Ewidencja Zabytków 244
Stanowiska archeologiczne 452
Zabytki architektury 851
Jak i co załatwić 19947
Wydziały 9117
Sprawy 9563
Druki do pobrania 11063
Konsultacje społeczne 11094
Kontrole 18103
Wystąpienia pokontrolne 6587
Odpowiedzi na wystąpienia 11217
Komisje 25027
Komisja Rewizyjna 5573
Komisja Budżetu i Finansów 5013
Komisja ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami 4432
Komisja ds. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza 3902
Komisja ds. oświaty, turystyki, sportu i kultury 3965
Obwieszczenia 183174
Ochrona środowiska 23532
Akcyza 316
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 397
Informacje 171
Obwieszczenia o środowiskowych uwarunkowaniach 749
Plan gospodarki niskoemisyjnej 225
Pomniki przyrody 212
Program usuwania azbestu 2388
Ogłoszenia 261161
Ogłoszenia o naborze 52869
Aktualne 13023
Unieważnione 3161
W toku 21704
Wyniki 96227
Ogłoszenia o naborze - archiwum BIP 24840
Oświata 12308
Ochrona zwierząt 611
Rejestr umów 676
Oświadczenia Majątkowe 134972
Rok 2010 15160
Rok 2009 7036
Rok 2008 6965
Rok 2007 12564
Rok 2006 7728
Rok 2005 16492
Rok 2004 5021
Radni 67440
Wójt Gminy 10949
Sekretarz Gminy 9892
Dyrektorzy Szkół 19861
Kierownik Jednostki Komunalnej 10002
Skarbnik 10931
Przewodniczący Rady Gminy 10315
Podatki 84945
Informacje ogólne 14930
Komunikaty Prezesa GUS 6082
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 7026
Uchwały podatkowe 446
Wzory deklaracji 1958
Pomoc społeczna 2515
Regionalny System Ostrzegania 8202
Rejestry 252
Rejestr działalności regulowanej 384
Rejestr informacji o środowisku 633
Rejestr petycji 432
Rejestr zbiorów danych osobowych 2835
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 237
Analizy, sprawozdania 1171
Deklaracja 5690
Harmonogram wywozu odpadów 7606
Informacje 18274
Wypowiedzenie umowy 4233
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6127
Prezentacja (PowerPoint, PDF) 4299
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 3185
Zasady segregacji odpadów, niezbędnik mieszkańca 5321
Wybory 21142
Materiały informacyjne 482
Wybory na Prezydenta RP 1204
Rok 2015 5992
Wybory uzupełniające 1149
Rok 2015 9862
Rok 2016 9337
Wybory Samorządowe 9044
Rok 2006 3034
Rok 2010 8495
Rok 2014 19732
Rok 2014 - ponowne wybory 9285
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1428
Rok 2014 4283
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 1294
Rok 2011 4135
Rok 2015 3772
Wybory do Izb Rolniczych 3064
Zadania publiczne 63974
Zapytania ofertowe 189165
Zamówienia publiczne 81176
Aktualne 56272
Archiwalne 27148
W toku 31826
Wyniki innych postępowań 28667
Wyniki zamówień publicznych 39300
Plan postępowań o udzielenie zamówień 694
Zamówienia publiczne - archiwum BIP 59133
Przetargi 208451
Przetargi - archiwum BIP 29341

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania ze strony BIP 3443
Kanały RSS 4210
Kontakt 38309
Mapa Serwisu 4509
O biuletynie 12703
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu