ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Lista jednostek 9803
Rejestr zmian 1206232
Statystyki 17041
Zespół redakcyjny 13533

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubrza 42166
Podstawa prawna 24445
Statut Gminy 8036
Wójt Gminy 15842
Rada Gminy 21710
Sołectwa 18120
Jednostki organizacyjne 13975
Regulamin pracy 6525
Strategia rozwoju 4393
Akty prawne 733291
Protokoły sesji Rady Gminy 474100
Protokoły z głosowań Rady Gminy 1884
Transmisje z obrad Rady Gminy 1707
Uchwały Rady Gminy 634067
Zarządzenia Wójta Gminy 340542
Akty prawne - archiwum BIP 4412
Protokoły sesji Rady Gminy Lubrza 76948
Uchwały Rady Gminy Lubrza 190481
Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza 18009
Budżet Gminy 105546
Mienie komunalne 5974
Wieloletnia Prognoza Finansowa 21194
Sprawozdania Budżetowe 82745
Opinie RIO 49696
Dane kontaktowe 42626
Dodatek energetyczny 10984
Jak i co załatwić 37663
Wydziały 22820
Sprawy 26634
Druki do pobrania 17407
Konsultacje społeczne 18345
Kontrole 24145
Wystąpienia pokontrolne 9212
Odpowiedzi na wystąpienia 16237
Komisje 36798
Komisja Rewizyjna 7913
Komisja Budżetowa 8805
Komisja ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami 6882
Komisja ds. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza 6288
Komisja ds. oświaty, turystyki, sportu i kultury 5885
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 224
Obwieszczenia 326402
Ochrona danych osobowych 682
Inspektor Ochrony Danych 776
Klauzula informacyjna 1912
Ochrona środowiska 31546
Akcyza 3566
Kąpieliska 1006
Bieżąca ocena jakości wody 2207
Ewidencja kąpielisk 1019
Projekty uchwał 2402
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli 1716
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubrza 3191
Pomniki przyrody 2848
Ochrona zwierząt 3398
Rejestr umów 3452
Rok 2019 2368
Rok 2018 1650
Rok 2017 1196
Rok 2016 1344
Rok 2015 1247
Rok 2014 1247
Ogłoszenia 358355
Ogłoszenia o naborze 83095
Aktualne 17754
Unieważnione 5748
W toku 40610
Wyniki 215013
Ogłoszenia o naborze - archiwum BIP 35453
Oświata 16755
Oświadczenia Majątkowe 316795
Archiwalne 5109
Podatki 115378
Informacje ogólne 21086
Komunikaty Prezesa GUS 16332
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 11656
Uchwały podatkowe 3990
Wzory deklaracji 4997
Pomoc społeczna 4054
Regionalny System Ostrzegania 11058
Przetargi 292181
Przetargi - archiwum BIP 42329
Rejestry 1814
Rejestr działalności regulowanej 4354
Rejestr informacji o środowisku 28338
Rejestr petycji 2456
Rejestr zbiorów danych osobowych 32761
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 250
Analizy, sprawozdania 6754
Azbest 27
Azbest 2019 51
Azbest 2018 41
Azbest 2017 45
Azbest 2016 52
Azbest 2015 45
Azbest 2014 26
Azbest 2013 40
Deklaracja 8908
Harmonogram wywozu odpadów 16381
Informacje 25834
Wypowiedzenie umowy 6161
Nieczystości ciekłe 65
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 10223
Prezentacja (PowerPoint, PDF) 5804
Program usuwania azbestu z terenu Gminy Lubrza na lata 2013-2032 37
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 5857
Zasady segregacji odpadów, niezbędnik mieszkańca 8375
Wnioski i interpelacje radnych 10084
Wybory 23808
Materiały informacyjne 2491
Wybory do Izb Rolniczych 5343
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1967
Rok 2014 6419
Rok 2019 479
Wybory do Rady Powiatu Świebodzińskiego 389
Rok 2018 765
Wybory do Rady Sejmiku Województwa Lubuskiego 241
Rok 2018 646
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 1752
Rok 2011 7160
Rok 2015 7039
Wybory na Prezydenta RP 1705
Rok 2015 10149
Wybory Samorządowe 10116
Rok 2006 4820
Rok 2010 14777
Rok 2014 29642
Rok 2014 - ponowne wybory 19881
Rok 2018 7388
Wybory Uzupełniające 1916
Rok 2015 18008
Rok 2016 18709
Zadania publiczne 105365
Zapytania ofertowe 302128
Zamówienia publiczne 163313
Aktualne 120461
Archiwalne 77249
W toku 86842
Wyniki innych postępowań 75045
Wyniki zamówień publicznych 90972
Plan postępowań o udzielenie zamówień 3786
Zamówienia publiczne - archiwum BIP 87662
Zabytki 1528
Gminna Ewidencja Zabytków 702
Stanowiska archeologiczne 1535
Zabytki architektury 2259
Gminny Program Opieki nad Zabytkami 1924

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania ze strony BIP 6004
Kanały RSS 5639
Kontakt 56602
Mapa Serwisu 6039
O biuletynie 15415
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu