ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Lista jednostek 8794
Rejestr zmian 1002673
Statystyki 14661
Zespół redakcyjny 12875

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubrza 39167
Podstawa prawna 20893
Statut Gminy 7224
Wójt Gminy 14554
Rada Gminy 19514
Sołectwa 15720
Jednostki organizacyjne 12494
Regulamin pracy 5974
Strategia rozwoju 3737
Akty prawne 567042
Protokoły sesji Rady Gminy 329384
Uchwały Rady Gminy 469046
Zarządzenia Wójta Gminy 214333
Akty prawne - archiwum BIP 4049
Protokoły sesji Rady Gminy Lubrza 67759
Uchwały Rady Gminy Lubrza 170634
Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza 16416
Budżet Gminy 93716
Mienie komunalne 5225
Wieloletnia Prognoza Finansowa 18948
Sprawozdania Budżetowe 71235
Opinie RIO 43669
Dane kontaktowe 33792
Dodatek energetyczny 9901
Jak i co załatwić 31302
Wydziały 17599
Sprawy 21027
Druki do pobrania 15092
Konsultacje społeczne 16348
Kontrole 22460
Wystąpienia pokontrolne 8494
Odpowiedzi na wystąpienia 14800
Komisje 33367
Komisja Rewizyjna 7242
Komisja Budżetu i Finansów 7617
Komisja ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami 6220
Komisja ds. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza 5671
Komisja ds. oświaty, turystyki, sportu i kultury 5402
Obwieszczenia 276651
Ochrona danych osobowych 300
Inspektor Ochrony Danych 285
Klauzula informacyjna 426
Rejestr zbiorów danych osobowych 2482
Ochrona środowiska 28980
Akcyza 2244
Azbest 344
Azbest 2018 1369
Azbest 2017 1263
Azbest 2016 1093
Azbest 2015 951
Azbest 2014 734
Azbest 2013 741
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2789
Informacje 675
Obwieszczenia 2542
Kąpieliska 430
Bieżąca ocena jakości wody 762
Ewidencja kąpielisk 423
Projekty uchwał 1145
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli 878
Nieczystości ciekłe 1652
Opłata retencyjna 498
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubrza 2390
Pomniki przyrody 1831
Program usuwania azbestu z terenu Gminy Lubrza na lata 2013-2032 7302
Ochrona zwierząt 2540
Rejestr umów 2807
Rok 2018 895
Rok 2017 652
Rok 2016 800
Rok 2015 725
Rok 2014 694
Ogłoszenia 323126
Ogłoszenia o naborze 72404
Aktualne 16186
Unieważnione 4829
W toku 33931
Wyniki 168452
Ogłoszenia o naborze - archiwum BIP 31847
Oświata 15433
Oświadczenia Majątkowe 243064
Rok 2010 20061
Rok 2009 8515
Rok 2008 8405
Rok 2007 15320
Rok 2006 9031
Rok 2005 21234
Rok 2004 5620
Radni 90376
Wójt Gminy 13241
Sekretarz Gminy 12326
Dyrektorzy Szkół 26335
Kierownik Jednostki Komunalnej 12418
Skarbnik 13676
Przewodniczący Rady Gminy 13216
Podatki 105721
Informacje ogólne 19205
Komunikaty Prezesa GUS 12311
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 10186
Uchwały podatkowe 2532
Wzory deklaracji 3862
Pomoc społeczna 3546
Regionalny System Ostrzegania 10242
Przetargi 262591
Przetargi - archiwum BIP 38253
Rejestry 1414
Rejestr działalności regulowanej 2960
Rejestr informacji o środowisku 13445
Rejestr petycji 1888
Rejestr zbiorów danych osobowych 21279
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 248
Analizy, sprawozdania 4795
Deklaracja 7823
Harmonogram wywozu odpadów 12764
Informacje 23348
Wypowiedzenie umowy 5491
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 8608
Prezentacja (PowerPoint, PDF) 5364
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 5011
Zasady segregacji odpadów, niezbędnik mieszkańca 7487
Wybory 22387
Materiały informacyjne 1864
Wybory do Izb Rolniczych 4632
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1809
Rok 2014 5748
Wybory do Rady Powiatu Świebodzińskiego 51
Rok 2018 185
Wybory do Rady Sejmiku Województwa Lubuskiego 48
Rok 2018 143
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 1588
Rok 2011 6177
Rok 2015 6118
Wybory na Prezydenta RP 1534
Rok 2015 8856
Wybory Samorządowe 9590
Rok 2006 4221
Rok 2010 12972
Rok 2014 26409
Rok 2014 - ponowne wybory 16600
Rok 2018 538
Wybory Uzupełniające 1659
Rok 2015 15749
Rok 2016 16195
Zadania publiczne 91118
Zapytania ofertowe 263410
Zamówienia publiczne 134677
Aktualne 95450
Archiwalne 56951
W toku 66187
Wyniki innych postępowań 56037
Wyniki zamówień publicznych 70572
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2704
Zamówienia publiczne - archiwum BIP 78730
Zabytki 982
Gminna Ewidencja Zabytków 440
Stanowiska archeologiczne 943
Zabytki architektury 1453
Gminny Program Opieki nad Zabytkami 1370

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania ze strony BIP 5291
Kanały RSS 5182
Kontakt 50871
Mapa Serwisu 5471
O biuletynie 14627
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu