ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Lista jednostek 7885
Rejestr zmian 879266
Statystyki 13422
Zespół redakcyjny 12361

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubrza 36808
Podstawa prawna 18058
Statut Gminy 6537
Wójt Gminy 13614
Rada Gminy 16024
Sołectwa 14171
Jednostki organizacyjne 11281
Regulamin pracy 5454
Strategia rozwoju 3185
Akty prawne 466208
Protokoły sesji Rady Gminy 254727
Uchwały Rady Gminy 371438
Zarządzenia Wójta Gminy 156329
Akty prawne - archiwum BIP 3768
Protokoły sesji Rady Gminy Lubrza 61819
Uchwały Rady Gminy Lubrza 158111
Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza 15184
Budżet Gminy 84220
Mienie komunalne 4600
Wieloletnia Prognoza Finansowa 16963
Sprawozdania Budżetowe 62712
Opinie RIO 39537
Dane kontaktowe 27827
Dodatek energetyczny 8882
Jak i co załatwić 26737
Wydziały 14278
Sprawy 16900
Druki do pobrania 13393
Konsultacje społeczne 14466
Kontrole 20803
Wystąpienia pokontrolne 7782
Odpowiedzi na wystąpienia 13549
Komisje 30326
Komisja Rewizyjna 6639
Komisja Budżetu i Finansów 6758
Komisja ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami 5664
Komisja ds. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza 5099
Komisja ds. oświaty, turystyki, sportu i kultury 4926
Obwieszczenia 241622
Ochrona środowiska 27140
Akcyza 1382
Azbest 157
Azbest 2018 753
Azbest 2017 675
Azbest 2016 514
Azbest 2015 439
Azbest 2014 355
Azbest 2013 315
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2225
Informacje 320
Obwieszczenia 872
Nieczystości ciekłe 1021
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubrza 1540
Pomniki przyrody 1158
Program usuwania azbestu z terenu Gminy Lubrza na lata 2013-2032 5899
Ochrona zwierząt 1825
Rejestr umów 2258
Rok 2018 385
Rok 2017 306
Rok 2016 367
Rok 2015 314
Rok 2014 312
Ogłoszenia 300801
Ogłoszenia o naborze 65253
Aktualne 14930
Unieważnione 4269
W toku 29560
Wyniki 138400
Ogłoszenia o naborze - archiwum BIP 29260
Oświata 14323
Oświadczenia Majątkowe 199237
Rok 2010 18432
Rok 2009 7971
Rok 2008 7871
Rok 2007 14363
Rok 2006 8571
Rok 2005 19504
Rok 2004 5407
Radni 81343
Wójt Gminy 12457
Sekretarz Gminy 11426
Dyrektorzy Szkół 24003
Kierownik Jednostki Komunalnej 11661
Skarbnik 12690
Przewodniczący Rady Gminy 12245
Podatki 97978
Informacje ogólne 17628
Komunikaty Prezesa GUS 10027
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 9032
Uchwały podatkowe 1706
Wzory deklaracji 3153
Pomoc społeczna 3139
Regionalny System Ostrzegania 9543
Przetargi 240079
Przetargi - archiwum BIP 35169
Rejestry 914
Rejestr działalności regulowanej 1935
Rejestr informacji o środowisku 5595
Rejestr petycji 1372
Rejestr zbiorów danych osobowych 12928
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 245
Analizy, sprawozdania 3493
Deklaracja 7055
Harmonogram wywozu odpadów 10768
Informacje 21414
Wypowiedzenie umowy 5017
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7714
Prezentacja (PowerPoint, PDF) 4980
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 4352
Zasady segregacji odpadów, niezbędnik mieszkańca 6806
Wybory 21813
Materiały informacyjne 1416
Wybory na Prezydenta RP 1413
Rok 2015 7858
Wybory uzupełniające 1453
Rok 2015 13693
Rok 2016 13736
Wybory Samorządowe 9362
Rok 2006 3761
Rok 2010 11390
Rok 2014 24081
Rok 2014 - ponowne wybory 14426
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1644
Rok 2014 5239
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 1491
Rok 2011 5481
Rok 2015 5381
Wybory do Izb Rolniczych 4028
Zadania publiczne 80163
Zapytania ofertowe 234363
Zamówienia publiczne 115431
Aktualne 80696
Archiwalne 45861
W toku 53968
Wyniki innych postępowań 45755
Wyniki zamówień publicznych 59444
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2009
Zamówienia publiczne - archiwum BIP 72045
Zabytki 555
Gminna Ewidencja Zabytków 232
Stanowiska archeologiczne 579
Zabytki architektury 840
Gminny Program Opieki nad Zabytkami 925

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania ze strony BIP 4586
Kanały RSS 4793
Kontakt 46309
Mapa Serwisu 5087
O biuletynie 13891

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy