ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Lista jednostek 7431
Rejestr zmian 818910
Statystyki 13206
Zespół redakcyjny 12100

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubrza 35863
Podstawa prawna 16993
Statut Gminy 6130
Wójt Gminy 13103
Rada Gminy 15171
Sołectwa 13304
Jednostki organizacyjne 10672
Regulamin pracy 5229
Strategia rozwoju 2862
Akty prawne 418220
Protokoły sesji Rady Gminy 222952
Uchwały Rady Gminy 325226
Zarządzenia Wójta Gminy 131376
Akty prawne - archiwum BIP 3637
Protokoły sesji Rady Gminy Lubrza 58307
Uchwały Rady Gminy Lubrza 151162
Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza 14437
Budżet Gminy 79729
Mienie komunalne 4246
Wieloletnia Prognoza Finansowa 15909
Sprawozdania Budżetowe 58470
Opinie RIO 37201
Dane kontaktowe 24431
Dodatek energetyczny 8264
Jak i co załatwić 24413
Wydziały 12450
Sprawy 13598
Druki do pobrania 12484
Konsultacje społeczne 13399
Kontrole 19861
Wystąpienia pokontrolne 7390
Odpowiedzi na wystąpienia 12964
Komisje 28430
Komisja Rewizyjna 6295
Komisja Budżetu i Finansów 6115
Komisja ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami 5325
Komisja ds. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza 4759
Komisja ds. oświaty, turystyki, sportu i kultury 4669
Obwieszczenia 224645
Ochrona środowiska 26174
Akcyza 955
Azbest 86
Azbest 2018 360
Azbest 2017 368
Azbest 2016 208
Azbest 2015 200
Azbest 2014 162
Azbest 2013 131
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2034
Informacje 117
Obwieszczenia 336
Nieczystości ciekłe 672
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubrza 1079
Pomniki przyrody 817
Program usuwania azbestu z terenu Gminy Lubrza na lata 2013-2032 5015
Ochrona zwierząt 1469
Rejestr umów 1930
Rok 2018 195
Rok 2017 100
Rok 2016 123
Rok 2015 118
Rok 2014 120
Ogłoszenia 289557
Ogłoszenia o naborze 61892
Aktualne 14374
Unieważnione 3888
W toku 26823
Wyniki 123188
Ogłoszenia o naborze - archiwum BIP 28015
Oświata 13735
Oświadczenia Majątkowe 174897
Rok 2010 17306
Rok 2009 7672
Rok 2008 7626
Rok 2007 13837
Rok 2006 8330
Rok 2005 18555
Rok 2004 5286
Radni 76318
Wójt Gminy 11935
Sekretarz Gminy 10858
Dyrektorzy Szkół 22505
Kierownik Jednostki Komunalnej 11138
Skarbnik 12086
Przewodniczący Rady Gminy 11497
Podatki 93487
Informacje ogólne 16626
Komunikaty Prezesa GUS 9021
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 8393
Uchwały podatkowe 1231
Wzory deklaracji 2742
Pomoc społeczna 2975
Regionalny System Ostrzegania 9170
Przetargi 231444
Przetargi - archiwum BIP 33480
Rejestry 685
Rejestr działalności regulowanej 1379
Rejestr informacji o środowisku 3195
Rejestr petycji 1076
Rejestr zbiorów danych osobowych 9370
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 243
Analizy, sprawozdania 2811
Deklaracja 6597
Harmonogram wywozu odpadów 9611
Informacje 20448
Wypowiedzenie umowy 4759
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7227
Prezentacja (PowerPoint, PDF) 4770
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 3996
Zasady segregacji odpadów, niezbędnik mieszkańca 6423
Wybory 21621
Materiały informacyjne 1121
Wybory na Prezydenta RP 1356
Rok 2015 7390
Wybory uzupełniające 1343
Rok 2015 12341
Rok 2016 12450
Wybory Samorządowe 9264
Rok 2006 3535
Rok 2010 10490
Rok 2014 22669
Rok 2014 - ponowne wybory 13134
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1569
Rok 2014 4967
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 1426
Rok 2011 5112
Rok 2015 4971
Wybory do Izb Rolniczych 3745
Zadania publiczne 75574
Zapytania ofertowe 222763
Zamówienia publiczne 105596
Aktualne 74016
Archiwalne 40218
W toku 47076
Wyniki innych postępowań 40181
Wyniki zamówień publicznych 53602
Plan postępowań o udzielenie zamówień 1376
Zamówienia publiczne - archiwum BIP 67732
Zabytki 380
Gminna Ewidencja Zabytków 168
Stanowiska archeologiczne 406
Zabytki architektury 555
Gminny Program Opieki nad Zabytkami 692

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania ze strony BIP 4191
Kanały RSS 4596
Kontakt 43609
Mapa Serwisu 4888
O biuletynie 13471

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy