ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Lista jednostek 9808
Rejestr zmian 1208563
Statystyki 17045
Zespół redakcyjny 13535

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubrza 42176
Podstawa prawna 24471
Statut Gminy 8045
Wójt Gminy 15853
Rada Gminy 21721
Sołectwa 18145
Jednostki organizacyjne 13986
Regulamin pracy 6528
Strategia rozwoju 4400
Akty prawne 735767
Protokoły sesji Rady Gminy 476489
Protokoły z głosowań Rady Gminy 1904
Transmisje z obrad Rady Gminy 1723
Uchwały Rady Gminy 636507
Zarządzenia Wójta Gminy 342440
Akty prawne - archiwum BIP 4415
Protokoły sesji Rady Gminy Lubrza 77034
Uchwały Rady Gminy Lubrza 190646
Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza 18025
Budżet Gminy 105608
Mienie komunalne 5983
Wieloletnia Prognoza Finansowa 21213
Sprawozdania Budżetowe 82849
Opinie RIO 49739
Dane kontaktowe 42686
Dodatek energetyczny 10994
Jak i co załatwić 37715
Wydziały 22872
Sprawy 26686
Druki do pobrania 17426
Konsultacje społeczne 18362
Kontrole 24159
Wystąpienia pokontrolne 9223
Odpowiedzi na wystąpienia 16245
Komisje 36829
Komisja Rewizyjna 7916
Komisja Budżetowa 8819
Komisja ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami 6887
Komisja ds. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza 6291
Komisja ds. oświaty, turystyki, sportu i kultury 5891
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 228
Obwieszczenia 326832
Ochrona danych osobowych 685
Inspektor Ochrony Danych 784
Klauzula informacyjna 1933
Ochrona środowiska 31563
Akcyza 3580
Kąpieliska 1007
Bieżąca ocena jakości wody 2219
Ewidencja kąpielisk 1026
Projekty uchwał 2413
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli 1722
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubrza 3200
Pomniki przyrody 2855
Ochrona zwierząt 3404
Rejestr umów 3456
Rok 2019 2371
Rok 2018 1656
Rok 2017 1202
Rok 2016 1346
Rok 2015 1250
Rok 2014 1252
Ogłoszenia 358623
Ogłoszenia o naborze 83159
Aktualne 17769
Unieważnione 5753
W toku 40679
Wyniki 215471
Ogłoszenia o naborze - archiwum BIP 35480
Oświata 16767
Oświadczenia Majątkowe 317455
Archiwalne 5147
Podatki 115434
Informacje ogólne 21094
Komunikaty Prezesa GUS 16366
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 11667
Uchwały podatkowe 4000
Wzory deklaracji 5006
Pomoc społeczna 4058
Regionalny System Ostrzegania 11070
Przetargi 292424
Przetargi - archiwum BIP 42365
Rejestry 1820
Rejestr działalności regulowanej 4371
Rejestr informacji o środowisku 28541
Rejestr petycji 2463
Rejestr zbiorów danych osobowych 32883
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 250
Analizy, sprawozdania 6787
Azbest 28
Azbest 2019 57
Azbest 2018 48
Azbest 2017 55
Azbest 2016 56
Azbest 2015 48
Azbest 2014 27
Azbest 2013 44
Deklaracja 8921
Harmonogram wywozu odpadów 16421
Informacje 25867
Wypowiedzenie umowy 6165
Nieczystości ciekłe 66
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 10238
Prezentacja (PowerPoint, PDF) 5810
Program usuwania azbestu z terenu Gminy Lubrza na lata 2013-2032 41
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 5863
Zasady segregacji odpadów, niezbędnik mieszkańca 8380
Wnioski i interpelacje radnych 10225
Wybory 23821
Materiały informacyjne 2495
Wybory do Izb Rolniczych 5351
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1972
Rok 2014 6428
Rok 2019 506
Wybory do Rady Powiatu Świebodzińskiego 389
Rok 2018 772
Wybory do Rady Sejmiku Województwa Lubuskiego 243
Rok 2018 655
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 1754
Rok 2011 7170
Rok 2015 7048
Wybory na Prezydenta RP 1706
Rok 2015 10161
Wybory Samorządowe 10118
Rok 2006 4827
Rok 2010 14792
Rok 2014 29683
Rok 2014 - ponowne wybory 19913
Rok 2018 7429
Wybory Uzupełniające 1917
Rok 2015 18029
Rok 2016 18727
Zadania publiczne 105495
Zapytania ofertowe 302437
Zamówienia publiczne 163626
Aktualne 120749
Archiwalne 77528
W toku 87106
Wyniki innych postępowań 75307
Wyniki zamówień publicznych 91219
Plan postępowań o udzielenie zamówień 3797
Zamówienia publiczne - archiwum BIP 87734
Zabytki 1531
Gminna Ewidencja Zabytków 704
Stanowiska archeologiczne 1540
Zabytki architektury 2264
Gminny Program Opieki nad Zabytkami 1933

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania ze strony BIP 6012
Kanały RSS 5644
Kontakt 56625
Mapa Serwisu 6043
O biuletynie 15422

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy