ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Lista jednostek 8793
Rejestr zmian 1002616
Statystyki 14660
Zespół redakcyjny 12874

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubrza 39163
Podstawa prawna 20891
Statut Gminy 7224
Wójt Gminy 14553
Rada Gminy 19514
Sołectwa 15720
Jednostki organizacyjne 12494
Regulamin pracy 5974
Strategia rozwoju 3737
Akty prawne 566997
Protokoły sesji Rady Gminy 329353
Uchwały Rady Gminy 469007
Zarządzenia Wójta Gminy 214307
Akty prawne - archiwum BIP 4049
Protokoły sesji Rady Gminy Lubrza 67757
Uchwały Rady Gminy Lubrza 170631
Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza 16416
Budżet Gminy 93707
Mienie komunalne 5225
Wieloletnia Prognoza Finansowa 18943
Sprawozdania Budżetowe 71233
Opinie RIO 43667
Dane kontaktowe 33791
Dodatek energetyczny 9900
Jak i co załatwić 31301
Wydziały 17599
Sprawy 21027
Druki do pobrania 15090
Konsultacje społeczne 16345
Kontrole 22459
Wystąpienia pokontrolne 8494
Odpowiedzi na wystąpienia 14800
Komisje 33364
Komisja Rewizyjna 7242
Komisja Budżetu i Finansów 7617
Komisja ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami 6220
Komisja ds. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza 5671
Komisja ds. oświaty, turystyki, sportu i kultury 5402
Obwieszczenia 276628
Ochrona danych osobowych 300
Inspektor Ochrony Danych 285
Klauzula informacyjna 426
Rejestr zbiorów danych osobowych 2481
Ochrona środowiska 28979
Akcyza 2244
Azbest 344
Azbest 2018 1369
Azbest 2017 1263
Azbest 2016 1093
Azbest 2015 951
Azbest 2014 734
Azbest 2013 741
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2789
Informacje 675
Obwieszczenia 2542
Kąpieliska 430
Bieżąca ocena jakości wody 762
Ewidencja kąpielisk 423
Projekty uchwał 1144
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli 878
Nieczystości ciekłe 1651
Opłata retencyjna 497
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubrza 2390
Pomniki przyrody 1830
Program usuwania azbestu z terenu Gminy Lubrza na lata 2013-2032 7302
Ochrona zwierząt 2536
Rejestr umów 2807
Rok 2018 895
Rok 2017 652
Rok 2016 799
Rok 2015 725
Rok 2014 694
Ogłoszenia 323109
Ogłoszenia o naborze 72400
Aktualne 16183
Unieważnione 4829
W toku 33926
Wyniki 168441
Ogłoszenia o naborze - archiwum BIP 31846
Oświata 15427
Oświadczenia Majątkowe 243042
Rok 2010 20061
Rok 2009 8514
Rok 2008 8405
Rok 2007 15318
Rok 2006 9031
Rok 2005 21233
Rok 2004 5620
Radni 90375
Wójt Gminy 13240
Sekretarz Gminy 12326
Dyrektorzy Szkół 26334
Kierownik Jednostki Komunalnej 12417
Skarbnik 13675
Przewodniczący Rady Gminy 13216
Podatki 105718
Informacje ogólne 19204
Komunikaty Prezesa GUS 12311
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 10186
Uchwały podatkowe 2532
Wzory deklaracji 3862
Pomoc społeczna 3545
Regionalny System Ostrzegania 10241
Przetargi 262582
Przetargi - archiwum BIP 38251
Rejestry 1413
Rejestr działalności regulowanej 2959
Rejestr informacji o środowisku 13441
Rejestr petycji 1888
Rejestr zbiorów danych osobowych 21276
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 248
Analizy, sprawozdania 4795
Deklaracja 7823
Harmonogram wywozu odpadów 12764
Informacje 23340
Wypowiedzenie umowy 5489
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 8608
Prezentacja (PowerPoint, PDF) 5363
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 5011
Zasady segregacji odpadów, niezbędnik mieszkańca 7487
Wybory 22384
Materiały informacyjne 1864
Wybory do Izb Rolniczych 4632
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1809
Rok 2014 5748
Wybory do Rady Powiatu Świebodzińskiego 51
Rok 2018 184
Wybory do Rady Sejmiku Województwa Lubuskiego 48
Rok 2018 143
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 1588
Rok 2011 6177
Rok 2015 6118
Wybory na Prezydenta RP 1534
Rok 2015 8856
Wybory Samorządowe 9590
Rok 2006 4220
Rok 2010 12971
Rok 2014 26408
Rok 2014 - ponowne wybory 16598
Rok 2018 536
Wybory Uzupełniające 1659
Rok 2015 15749
Rok 2016 16194
Zadania publiczne 91115
Zapytania ofertowe 263394
Zamówienia publiczne 134675
Aktualne 95444
Archiwalne 56947
W toku 66182
Wyniki innych postępowań 56036
Wyniki zamówień publicznych 70572
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2704
Zamówienia publiczne - archiwum BIP 78724
Zabytki 981
Gminna Ewidencja Zabytków 440
Stanowiska archeologiczne 943
Zabytki architektury 1453
Gminny Program Opieki nad Zabytkami 1370

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania ze strony BIP 5287
Kanały RSS 5181
Kontakt 50864
Mapa Serwisu 5470
O biuletynie 14626

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy