ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Lista jednostek 9282
Rejestr zmian 1094852
Statystyki 14935
Zespół redakcyjny 13184

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubrza 40541
Podstawa prawna 22016
Statut Gminy 7610
Wójt Gminy 15125
Rada Gminy 20532
Sołectwa 16700
Jednostki organizacyjne 13192
Regulamin pracy 6207
Strategia rozwoju 4031
Akty prawne 638447
Protokoły sesji Rady Gminy 389579
Protokoły z głosowań Rady Gminy 705
Transmisje z obrad Rady Gminy 434
Uchwały Rady Gminy 541703
Zarządzenia Wójta Gminy 263021
Akty prawne - archiwum BIP 4224
Protokoły sesji Rady Gminy Lubrza 71904
Uchwały Rady Gminy Lubrza 179520
Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza 17090
Budżet Gminy 98586
Mienie komunalne 5611
Wieloletnia Prognoza Finansowa 20045
Sprawozdania Budżetowe 76494
Opinie RIO 46336
Dane kontaktowe 37706
Dodatek energetyczny 10420
Jak i co załatwić 34030
Wydziały 19905
Sprawy 23472
Druki do pobrania 16154
Konsultacje społeczne 17319
Kontrole 23263
Wystąpienia pokontrolne 8826
Odpowiedzi na wystąpienia 15453
Komisje 34923
Komisja Rewizyjna 7530
Komisja Budżetu i Finansów 8154
Komisja ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami 6523
Komisja ds. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza 5941
Komisja ds. oświaty, turystyki, sportu i kultury 5634
Obwieszczenia 299732
Ochrona danych osobowych 478
Inspektor Ochrony Danych 494
Klauzula informacyjna 750
Ochrona środowiska 30172
Akcyza 2841
Azbest 436
Azbest 2018 1796
Azbest 2017 1650
Azbest 2016 1482
Azbest 2015 1288
Azbest 2014 1014
Azbest 2013 1071
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 3050
Informacje 870
Obwieszczenia 3544
Kąpieliska 654
Bieżąca ocena jakości wody 1356
Ewidencja kąpielisk 629
Projekty uchwał 1678
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli 1225
Nieczystości ciekłe 2170
Opłata retencyjna 813
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubrza 2750
Pomniki przyrody 2166
Program usuwania azbestu z terenu Gminy Lubrza na lata 2013-2032 8062
Ochrona zwierząt 2898
Rejestr umów 3110
Rok 2018 1227
Rok 2017 904
Rok 2016 1051
Rok 2015 971
Rok 2014 958
Ogłoszenia 339056
Ogłoszenia o naborze 77335
Aktualne 16961
Unieważnione 5275
W toku 36944
Wyniki 189687
Ogłoszenia o naborze - archiwum BIP 33400
Oświata 15966
Oświadczenia Majątkowe 275447
Rok 2010 20993
Rok 2009 8809
Rok 2008 8666
Rok 2007 15816
Rok 2006 9315
Rok 2005 22287
Rok 2004 5752
Radni 96416
Wójt Gminy 13880
Sekretarz Gminy 12930
Dyrektorzy Szkół 27918
Kierownik Jednostki Komunalnej 12966
Skarbnik 14277
Przewodniczący Rady Gminy 13779
Podatki 110189
Informacje ogólne 20061
Komunikaty Prezesa GUS 14038
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 10868
Uchwały podatkowe 3161
Wzory deklaracji 4329
Pomoc społeczna 3810
Regionalny System Ostrzegania 10613
Przetargi 276647
Przetargi - archiwum BIP 40011
Rejestry 1585
Rejestr działalności regulowanej 3549
Rejestr informacji o środowisku 19025
Rejestr petycji 2137
Rejestr zbiorów danych osobowych 26515
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 250
Analizy, sprawozdania 5535
Deklaracja 8268
Harmonogram wywozu odpadów 14295
Informacje 24374
Wypowiedzenie umowy 5838
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 9390
Prezentacja (PowerPoint, PDF) 5568
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 5336
Zasady segregacji odpadów, niezbędnik mieszkańca 7890
Wybory 23375
Materiały informacyjne 2182
Wybory do Izb Rolniczych 4986
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1893
Rok 2014 6069
Wybory do Rady Powiatu Świebodzińskiego 296
Rok 2018 498
Wybory do Rady Sejmiku Województwa Lubuskiego 176
Rok 2018 416
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 1681
Rok 2011 6669
Rok 2015 6552
Wybory na Prezydenta RP 1629
Rok 2015 9507
Wybory Samorządowe 10013
Rok 2006 4535
Rok 2010 13865
Rok 2014 27990
Rok 2014 - ponowne wybory 18285
Rok 2018 5008
Wybory Uzupełniające 1814
Rok 2015 16844
Rok 2016 17366
Zadania publiczne 97615
Zapytania ofertowe 281413
Zamówienia publiczne 146631
Aktualne 105689
Archiwalne 64778
W toku 74534
Wyniki innych postępowań 63693
Wyniki zamówień publicznych 78730
Plan postępowań o udzielenie zamówień 3075
Zamówienia publiczne - archiwum BIP 82634
Zabytki 1201
Gminna Ewidencja Zabytków 556
Stanowiska archeologiczne 1216
Zabytki architektury 1757
Gminny Program Opieki nad Zabytkami 1607

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania ze strony BIP 5634
Kanały RSS 5394
Kontakt 53569
Mapa Serwisu 5725
O biuletynie 14969

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy