ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Lista jednostek 9055
Rejestr zmian 1050919
Statystyki 14807
Zespół redakcyjny 13026

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubrza 39853
Podstawa prawna 21681
Statut Gminy 7419
Wójt Gminy 14867
Rada Gminy 20050
Sołectwa 16237
Jednostki organizacyjne 12847
Regulamin pracy 6085
Strategia rozwoju 3877
Akty prawne 603749
Protokoły sesji Rady Gminy 360015
Uchwały Rady Gminy 507494
Zarządzenia Wójta Gminy 238612
Akty prawne - archiwum BIP 4139
Protokoły sesji Rady Gminy Lubrza 70043
Uchwały Rady Gminy Lubrza 175129
Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza 16762
Budżet Gminy 96317
Mienie komunalne 5441
Wieloletnia Prognoza Finansowa 19582
Sprawozdania Budżetowe 74055
Opinie RIO 45053
Dane kontaktowe 35861
Dodatek energetyczny 10161
Jak i co załatwić 32665
Wydziały 18822
Sprawy 22301
Druki do pobrania 15639
Konsultacje społeczne 16894
Kontrole 22858
Wystąpienia pokontrolne 8679
Odpowiedzi na wystąpienia 15096
Komisje 34259
Komisja Rewizyjna 7396
Komisja Budżetu i Finansów 7912
Komisja ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami 6389
Komisja ds. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza 5824
Komisja ds. oświaty, turystyki, sportu i kultury 5551
Obwieszczenia 288966
Ochrona danych osobowych 381
Inspektor Ochrony Danych 395
Klauzula informacyjna 554
Rejestr zbiorów danych osobowych 3803
Ochrona środowiska 29626
Akcyza 2587
Azbest 397
Azbest 2018 1568
Azbest 2017 1481
Azbest 2016 1285
Azbest 2015 1118
Azbest 2014 878
Azbest 2013 939
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2933
Informacje 774
Obwieszczenia 3064
Kąpieliska 526
Bieżąca ocena jakości wody 1061
Ewidencja kąpielisk 543
Projekty uchwał 1397
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli 1064
Nieczystości ciekłe 1813
Opłata retencyjna 661
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubrza 2582
Pomniki przyrody 2015
Program usuwania azbestu z terenu Gminy Lubrza na lata 2013-2032 7724
Ochrona zwierząt 2705
Rejestr umów 2977
Rok 2018 1035
Rok 2017 785
Rok 2016 946
Rok 2015 840
Rok 2014 827
Ogłoszenia 331045
Ogłoszenia o naborze 74876
Aktualne 16582
Unieważnione 5061
W toku 35649
Wyniki 180044
Ogłoszenia o naborze - archiwum BIP 32647
Oświata 15702
Oświadczenia Majątkowe 260345
Rok 2010 20530
Rok 2009 8692
Rok 2008 8532
Rok 2007 15588
Rok 2006 9206
Rok 2005 21815
Rok 2004 5693
Radni 93668
Wójt Gminy 13614
Sekretarz Gminy 12651
Dyrektorzy Szkół 27222
Kierownik Jednostki Komunalnej 12717
Skarbnik 14002
Przewodniczący Rady Gminy 13507
Podatki 107982
Informacje ogólne 19656
Komunikaty Prezesa GUS 13120
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 10550
Uchwały podatkowe 2805
Wzory deklaracji 4061
Pomoc społeczna 3657
Regionalny System Ostrzegania 10427
Przetargi 269812
Przetargi - archiwum BIP 39181
Rejestry 1495
Rejestr działalności regulowanej 3261
Rejestr informacji o środowisku 15960
Rejestr petycji 2016
Rejestr zbiorów danych osobowych 23863
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 249
Analizy, sprawozdania 5152
Deklaracja 8023
Harmonogram wywozu odpadów 13474
Informacje 23780
Wypowiedzenie umowy 5700
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 8970
Prezentacja (PowerPoint, PDF) 5459
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 5171
Zasady segregacji odpadów, niezbędnik mieszkańca 7681
Wybory 23191
Materiały informacyjne 2043
Wybory do Izb Rolniczych 4834
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1861
Rok 2014 5903
Wybory do Rady Powiatu Świebodzińskiego 224
Rok 2018 388
Wybory do Rady Sejmiku Województwa Lubuskiego 137
Rok 2018 296
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 1647
Rok 2011 6471
Rok 2015 6347
Wybory na Prezydenta RP 1588
Rok 2015 9233
Wybory Samorządowe 9949
Rok 2006 4405
Rok 2010 13510
Rok 2014 27289
Rok 2014 - ponowne wybory 17591
Rok 2018 3804
Wybory Uzupełniające 1756
Rok 2015 16342
Rok 2016 16813
Zadania publiczne 94327
Zapytania ofertowe 272249
Zamówienia publiczne 140494
Aktualne 100631
Archiwalne 61074
W toku 70692
Wyniki innych postępowań 60108
Wyniki zamówień publicznych 74907
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2898
Zamówienia publiczne - archiwum BIP 80799
Zabytki 1089
Gminna Ewidencja Zabytków 510
Stanowiska archeologiczne 1080
Zabytki architektury 1600
Gminny Program Opieki nad Zabytkami 1509

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania ze strony BIP 5466
Kanały RSS 5292
Kontakt 52209
Mapa Serwisu 5585
O biuletynie 14794

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy