ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Lista jednostek 9548
Rejestr zmian 1144174
Statystyki 16916
Zespół redakcyjny 13374

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubrza 41413
Podstawa prawna 23632
Statut Gminy 7848
Wójt Gminy 15493
Rada Gminy 21241
Sołectwa 17439
Jednostki organizacyjne 13601
Regulamin pracy 6377
Strategia rozwoju 4211
Akty prawne 680340
Protokoły sesji Rady Gminy 425841
Protokoły z głosowań Rady Gminy 1215
Transmisje z obrad Rady Gminy 997
Uchwały Rady Gminy 582495
Zarządzenia Wójta Gminy 295141
Akty prawne - archiwum BIP 4327
Protokoły sesji Rady Gminy Lubrza 74612
Uchwały Rady Gminy Lubrza 185040
Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza 17524
Budżet Gminy 103216
Mienie komunalne 5786
Wieloletnia Prognoza Finansowa 20572
Sprawozdania Budżetowe 79370
Opinie RIO 48339
Dane kontaktowe 40397
Dodatek energetyczny 10721
Jak i co załatwić 35691
Wydziały 21307
Sprawy 24928
Druki do pobrania 16843
Konsultacje społeczne 17862
Kontrole 23728
Wystąpienia pokontrolne 9018
Odpowiedzi na wystąpienia 15830
Komisje 35898
Komisja Rewizyjna 7744
Komisja Budżetu i Finansów 8475
Komisja ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami 6702
Komisja ds. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza 6126
Komisja ds. oświaty, turystyki, sportu i kultury 5755
Obwieszczenia 312620
Ochrona danych osobowych 591
Inspektor Ochrony Danych 638
Klauzula informacyjna 1210
Ochrona środowiska 30859
Akcyza 3280
Azbest 501
Azbest 2018 2073
Azbest 2017 1870
Azbest 2016 1704
Azbest 2015 1485
Azbest 2014 1176
Azbest 2013 1228
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 3205
Informacje 1015
Obwieszczenia 4168
Kąpieliska 846
Bieżąca ocena jakości wody 1741
Ewidencja kąpielisk 769
Projekty uchwał 2035
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli 1433
Nieczystości ciekłe 2442
Opłata retencyjna 1228
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubrza 2971
Pomniki przyrody 2376
Program usuwania azbestu z terenu Gminy Lubrza na lata 2013-2032 8492
Ochrona zwierząt 3127
Rejestr umów 3292
Rok 2019 1508
Rok 2018 1460
Rok 2017 1086
Rok 2016 1222
Rok 2015 1124
Rok 2014 1120
Ogłoszenia 347856
Ogłoszenia o naborze 79728
Aktualne 17366
Unieważnione 5483
W toku 38707
Wyniki 201569
Ogłoszenia o naborze - archiwum BIP 34347
Oświata 16348
Oświadczenia Majątkowe 296990
Archiwalne 2786
Podatki 112802
Informacje ogólne 20624
Komunikaty Prezesa GUS 15026
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 11235
Uchwały podatkowe 3576
Wzory deklaracji 4703
Pomoc społeczna 3947
Regionalny System Ostrzegania 10855
Przetargi 283874
Przetargi - archiwum BIP 41081
Rejestry 1706
Rejestr działalności regulowanej 3911
Rejestr informacji o środowisku 22787
Rejestr petycji 2332
Rejestr zbiorów danych osobowych 29594
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 250
Analizy, sprawozdania 5977
Deklaracja 8590
Harmonogram wywozu odpadów 15224
Informacje 24922
Wypowiedzenie umowy 6003
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 9783
Prezentacja (PowerPoint, PDF) 5678
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 5559
Zasady segregacji odpadów, niezbędnik mieszkańca 8098
Wnioski i interpelacje radnych 4324
Wybory 23616
Materiały informacyjne 2329
Wybory do Izb Rolniczych 5167
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1928
Rok 2014 6234
Rok 2019 39
Wybory do Rady Powiatu Świebodzińskiego 341
Rok 2018 636
Wybory do Rady Sejmiku Województwa Lubuskiego 204
Rok 2018 539
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 1718
Rok 2011 6930
Rok 2015 6807
Wybory na Prezydenta RP 1670
Rok 2015 9809
Wybory Samorządowe 10072
Rok 2006 4677
Rok 2010 14321
Rok 2014 28770
Rok 2014 - ponowne wybory 19027
Rok 2018 6158
Wybory Uzupełniające 1866
Rok 2015 17394
Rok 2016 18019
Zadania publiczne 101445
Zapytania ofertowe 291240
Zamówienia publiczne 154124
Aktualne 112050
Archiwalne 70033
W toku 79650
Wyniki innych postępowań 68337
Wyniki zamówień publicznych 83646
Plan postępowań o udzielenie zamówień 3483
Zamówienia publiczne - archiwum BIP 84870
Zabytki 1369
Gminna Ewidencja Zabytków 622
Stanowiska archeologiczne 1378
Zabytki architektury 1982
Gminny Program Opieki nad Zabytkami 1781

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania ze strony BIP 5826
Kanały RSS 5540
Kontakt 55230
Mapa Serwisu 5893
O biuletynie 15217

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy