ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Lista jednostek 7023
Rejestr zmian 749916
Statystyki 13007
Zespół redakcyjny 11874

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubrza 34996
Podstawa prawna 15834
Statut Gminy 5782
Wójt Gminy 12732
Rada Gminy 14455
Sołectwa 12370
Jednostki organizacyjne 10016
Regulamin pracy 4916
Strategia rozwoju 2517
Akty prawne 370924
Protokoły sesji Rady Gminy 187351
Uchwały Rady Gminy 277555
Zarządzenia Wójta Gminy 108637
Akty prawne - archiwum BIP 3516
Protokoły sesji Rady Gminy Lubrza 54466
Uchwały Rady Gminy Lubrza 142922
Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza 13707
Budżet Gminy 75062
Mienie komunalne 3889
Wieloletnia Prognoza Finansowa 14660
Sprawozdania Budżetowe 53667
Opinie RIO 35173
Dane kontaktowe 20898
Dodatek energetyczny 7717
Jak i co załatwić 22087
Wydziały 10503
Sprawy 11440
Druki do pobrania 11709
Konsultacje społeczne 12375
Kontrole 19049
Wystąpienia pokontrolne 7017
Odpowiedzi na wystąpienia 12207
Komisje 26889
Komisja Rewizyjna 6005
Komisja Budżetu i Finansów 5582
Komisja ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami 4943
Komisja ds. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza 4391
Komisja ds. oświaty, turystyki, sportu i kultury 4405
Obwieszczenia 204971
Ochrona środowiska 24946
Akcyza 604
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 1482
Informacje 471
Nieczystości ciekłe 355
Obwieszczenia o środowiskowych uwarunkowaniach 2425
Plan gospodarki niskoemisyjnej 597
Pomniki przyrody 513
Program usuwania azbestu 3526
Ogłoszenia 275845
Ogłoszenia o naborze 58022
Aktualne 13762
Unieważnione 3504
W toku 24165
Wyniki 108860
Ogłoszenia o naborze - archiwum BIP 26455
Oświata 13007
Ochrona zwierząt 1062
Rejestr umów 1388
Oświadczenia Majątkowe 154142
Rok 2010 16122
Rok 2009 7379
Rok 2008 7297
Rok 2007 13231
Rok 2006 8033
Rok 2005 17567
Rok 2004 5167
Radni 71369
Wójt Gminy 11407
Sekretarz Gminy 10384
Dyrektorzy Szkół 21087
Kierownik Jednostki Komunalnej 10577
Skarbnik 11493
Przewodniczący Rady Gminy 10856
Podatki 88787
Informacje ogólne 15750
Komunikaty Prezesa GUS 7571
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 7702
Uchwały podatkowe 840
Wzory deklaracji 2306
Pomoc społeczna 2741
Regionalny System Ostrzegania 8729
Przetargi 220786
Przetargi - archiwum BIP 31403
Rejestry 479
Rejestr działalności regulowanej 899
Rejestr informacji o środowisku 1440
Rejestr petycji 742
Rejestr zbiorów danych osobowych 5751
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 241
Analizy, sprawozdania 2011
Deklaracja 6132
Harmonogram wywozu odpadów 8540
Informacje 19416
Wypowiedzenie umowy 4516
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6566
Prezentacja (PowerPoint, PDF) 4518
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 3543
Zasady segregacji odpadów, niezbędnik mieszkańca 5878
Wybory 21417
Materiały informacyjne 789
Wybory na Prezydenta RP 1294
Rok 2015 6704
Wybory uzupełniające 1245
Rok 2015 11047
Rok 2016 10959
Wybory Samorządowe 9185
Rok 2006 3280
Rok 2010 9426
Rok 2014 21243
Rok 2014 - ponowne wybory 11190
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1503
Rok 2014 4593
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 1357
Rok 2011 4615
Rok 2015 4368
Wybory do Izb Rolniczych 3396
Zadania publiczne 70034
Zapytania ofertowe 206686
Zamówienia publiczne 92785
Aktualne 65220
Archiwalne 33034
W toku 37951
Wyniki innych postępowań 33789
Wyniki zamówień publicznych 45716
Plan postępowań o udzielenie zamówień 1037
Zamówienia publiczne - archiwum BIP 62990
Zabytki 220
Gminna Ewidencja Zabytków 98
Stanowiska archeologiczne 217
Zabytki architektury 282
Gminny Program Opieki nad Zabytkami 428

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania ze strony BIP 3865
Kanały RSS 4446
Kontakt 41173
Mapa Serwisu 4724
O biuletynie 13153

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy