ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Lista jednostek 8323
Rejestr zmian 933347
Statystyki 14401
Zespół redakcyjny 12555

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubrza 37801
Podstawa prawna 18797
Statut Gminy 6880
Wójt Gminy 14102
Rada Gminy 17036
Sołectwa 14907
Jednostki organizacyjne 11839
Regulamin pracy 5717
Strategia rozwoju 3438
Akty prawne 510839
Protokoły sesji Rady Gminy 285161
Uchwały Rady Gminy 414557
Zarządzenia Wójta Gminy 180550
Akty prawne - archiwum BIP 3886
Protokoły sesji Rady Gminy Lubrza 64680
Uchwały Rady Gminy Lubrza 163699
Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza 15873
Budżet Gminy 88390
Mienie komunalne 4913
Wieloletnia Prognoza Finansowa 18007
Sprawozdania Budżetowe 66486
Opinie RIO 41580
Dane kontaktowe 30692
Dodatek energetyczny 9421
Jak i co załatwić 28811
Wydziały 15880
Sprawy 18824
Druki do pobrania 14122
Konsultacje społeczne 15444
Kontrole 21635
Wystąpienia pokontrolne 8164
Odpowiedzi na wystąpienia 14113
Komisje 31945
Komisja Rewizyjna 6949
Komisja Budżetu i Finansów 7257
Komisja ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami 5975
Komisja ds. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza 5439
Komisja ds. oświaty, turystyki, sportu i kultury 5193
Obwieszczenia 257784
Ochrona środowiska 27878
Akcyza 1798
Azbest 225
Azbest 2018 1042
Azbest 2017 964
Azbest 2016 821
Azbest 2015 681
Azbest 2014 534
Azbest 2013 524
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2461
Informacje 514
Obwieszczenia 1483
Kąpieliska 89
Ewidencja kąpielisk 41
Projekty uchwał 361
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli 71
Nieczystości ciekłe 1330
Opłata retencyjna 245
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubrza 2001
Pomniki przyrody 1492
Program usuwania azbestu z terenu Gminy Lubrza na lata 2013-2032 6579
Ochrona zwierząt 2150
Rejestr umów 2486
Rok 2018 605
Rok 2017 465
Rok 2016 603
Rok 2015 500
Rok 2014 478
Ogłoszenia 311367
Ogłoszenia o naborze 67789
Aktualne 15394
Unieważnione 4518
W toku 31517
Wyniki 151894
Ogłoszenia o naborze - archiwum BIP 30589
Oświata 14858
Oświadczenia Majątkowe 219991
Rok 2010 19332
Rok 2009 8283
Rok 2008 8103
Rok 2007 14868
Rok 2006 8793
Rok 2005 20451
Rok 2004 5508
Radni 85268
Wójt Gminy 12839
Sekretarz Gminy 11882
Dyrektorzy Szkół 25179
Kierownik Jednostki Komunalnej 12048
Skarbnik 13186
Przewodniczący Rady Gminy 12848
Podatki 101801
Informacje ogólne 18499
Komunikaty Prezesa GUS 11062
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 9645
Uchwały podatkowe 2125
Wzory deklaracji 3532
Pomoc społeczna 3266
Regionalny System Ostrzegania 9875
Przetargi 248828
Przetargi - archiwum BIP 36787
Rejestry 1134
Rejestr działalności regulowanej 2465
Rejestr informacji o środowisku 8853
Rejestr petycji 1634
Rejestr zbiorów danych osobowych 16843
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 246
Analizy, sprawozdania 4091
Deklaracja 7479
Harmonogram wywozu odpadów 11755
Informacje 22377
Wypowiedzenie umowy 5244
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 8132
Prezentacja (PowerPoint, PDF) 5179
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 4705
Zasady segregacji odpadów, niezbędnik mieszkańca 7122
Wybory 21973
Materiały informacyjne 1628
Wybory na Prezydenta RP 1463
Rok 2015 8383
Wybory uzupełniające 1552
Rok 2015 14807
Rok 2016 15013
Wybory Samorządowe 9453
Rok 2006 3970
Rok 2010 12241
Rok 2014 25239
Rok 2014 - ponowne wybory 15489
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1717
Rok 2014 5476
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 1532
Rok 2011 5844
Rok 2015 5764
Wybory do Izb Rolniczych 4362
Zadania publiczne 84578
Zapytania ofertowe 245715
Zamówienia publiczne 124644
Aktualne 86907
Archiwalne 51177
W toku 59660
Wyniki innych postępowań 50981
Wyniki zamówień publicznych 64422
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2371
Zamówienia publiczne - archiwum BIP 75532
Zabytki 704
Gminna Ewidencja Zabytków 313
Stanowiska archeologiczne 740
Zabytki architektury 1103
Gminny Program Opieki nad Zabytkami 1122

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania ze strony BIP 4950
Kanały RSS 4976
Kontakt 48599
Mapa Serwisu 5232
O biuletynie 14231

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy