ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Lista jednostek 8547
Rejestr zmian 965477
Statystyki 14536
Zespół redakcyjny 12735

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Lubrza 38447
Podstawa prawna 19252
Statut Gminy 7055
Wójt Gminy 14293
Rada Gminy 17980
Sołectwa 15294
Jednostki organizacyjne 12174
Regulamin pracy 5836
Strategia rozwoju 3575
Akty prawne 538505
Protokoły sesji Rady Gminy 307023
Uchwały Rady Gminy 440456
Zarządzenia Wójta Gminy 197211
Akty prawne - archiwum BIP 3964
Protokoły sesji Rady Gminy Lubrza 65968
Uchwały Rady Gminy Lubrza 166380
Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza 16111
Budżet Gminy 91075
Mienie komunalne 5071
Wieloletnia Prognoza Finansowa 18445
Sprawozdania Budżetowe 68707
Opinie RIO 42506
Dane kontaktowe 31897
Dodatek energetyczny 9646
Jak i co załatwić 29961
Wydziały 16583
Sprawy 19679
Druki do pobrania 14471
Konsultacje społeczne 15878
Kontrole 22020
Wystąpienia pokontrolne 8315
Odpowiedzi na wystąpienia 14461
Komisje 32669
Komisja Rewizyjna 7080
Komisja Budżetu i Finansów 7421
Komisja ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami 6091
Komisja ds. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza 5547
Komisja ds. oświaty, turystyki, sportu i kultury 5299
Obwieszczenia 266121
Ochrona danych osobowych 169
Inspektor Ochrony Danych 121
Klauzula informacyjna 262
Rejestr zbiorów danych osobowych 1040
Ochrona środowiska 28391
Akcyza 2002
Azbest 285
Azbest 2018 1178
Azbest 2017 1110
Azbest 2016 930
Azbest 2015 782
Azbest 2014 616
Azbest 2013 607
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2620
Informacje 580
Obwieszczenia 1969
Kąpieliska 296
Bieżąca ocena jakości wody 299
Ewidencja kąpielisk 309
Projekty uchwał 861
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli 508
Nieczystości ciekłe 1470
Opłata retencyjna 365
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubrza 2182
Pomniki przyrody 1645
Program usuwania azbestu z terenu Gminy Lubrza na lata 2013-2032 6953
Ochrona zwierząt 2332
Rejestr umów 2641
Rok 2018 752
Rok 2017 540
Rok 2016 682
Rok 2015 584
Rok 2014 562
Ogłoszenia 316807
Ogłoszenia o naborze 69796
Aktualne 15725
Unieważnione 4688
W toku 32657
Wyniki 159703
Ogłoszenia o naborze - archiwum BIP 31139
Oświata 15146
Oświadczenia Majątkowe 229939
Rok 2010 19678
Rok 2009 8377
Rok 2008 8222
Rok 2007 15066
Rok 2006 8902
Rok 2005 20760
Rok 2004 5553
Radni 86947
Wójt Gminy 13009
Sekretarz Gminy 12058
Dyrektorzy Szkół 25687
Kierownik Jednostki Komunalnej 12205
Skarbnik 13376
Przewodniczący Rady Gminy 12990
Podatki 103687
Informacje ogólne 18790
Komunikaty Prezesa GUS 11636
Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń 9873
Uchwały podatkowe 2279
Wzory deklaracji 3689
Pomoc społeczna 3405
Regionalny System Ostrzegania 10056
Przetargi 255192
Przetargi - archiwum BIP 37462
Rejestry 1284
Rejestr działalności regulowanej 2682
Rejestr informacji o środowisku 10853
Rejestr petycji 1764
Rejestr zbiorów danych osobowych 19028
Utrzymanie czystości i porządku w gminie 248
Analizy, sprawozdania 4463
Deklaracja 7638
Harmonogram wywozu odpadów 12152
Informacje 22859
Wypowiedzenie umowy 5375
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 8379
Prezentacja (PowerPoint, PDF) 5286
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 4860
Zasady segregacji odpadów, niezbędnik mieszkańca 7292
Wybory 22102
Materiały informacyjne 1723
Wybory na Prezydenta RP 1497
Rok 2015 8602
Wybory uzupełniające 1587
Rok 2015 15265
Rok 2016 15592
Wybory Samorządowe 9499
Rok 2006 4066
Rok 2010 12488
Rok 2014 25751
Rok 2014 - ponowne wybory 15984
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1748
Rok 2014 5596
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 1557
Rok 2011 5987
Rok 2015 5915
Wybory do Izb Rolniczych 4487
Zadania publiczne 87688
Zapytania ofertowe 254018
Zamówienia publiczne 129476
Aktualne 90839
Archiwalne 53729
W toku 62536
Wyniki innych postępowań 53073
Wyniki zamówień publicznych 67126
Plan postępowań o udzielenie zamówień 2525
Zamówienia publiczne - archiwum BIP 77179
Zabytki 838
Gminna Ewidencja Zabytków 390
Stanowiska archeologiczne 836
Zabytki architektury 1254
Gminny Program Opieki nad Zabytkami 1247

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Instrukcja korzystania ze strony BIP 5115
Kanały RSS 5075
Kontakt 49679
Mapa Serwisu 5354
O biuletynie 14440

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy