ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-03-21 2018-04-05 11:00:00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F oraz 1221F w m. Staropole rozstrzygnięty
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 38 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (DOC, 96 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenia (DOC, 101.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 -wzór umowy (DOC, 104.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Do umowy (DOC, 34.5 KiB)
 • Załącznik nr 5- Oświadczenie o przynależn. do gr. kapitałowej (DOCX, 13 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Dokumentacja projektowa (7Z, 12.2 MiB)
 • Załącznik nr 7 - STWiOR (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (PDF, 953.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 612.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 420.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 26.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 53.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 120.8 KiB)
2 2017-12-18 2017-12-27 11:00:00 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych i niektórych niezamieszkałych oraz odbiór odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lubrza na rok 2018 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 456.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 641.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (DOC, 228 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (DOCX, 18.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Oswiadczenia (DOCX, 23 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ -Wzór umowy (DOC, 103.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie - wykaz usług (DOC, 40 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz potencjału technicznego (DOC, 38.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 288.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 476.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 128.2 KiB)
3 2017-12-06 2017-12-15 11:00:00 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych i niektórych niezamieszkałych oraz odbiór odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lubrza w latach 2018 i 2019 unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 450.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 651.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (DOC, 228 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (DOCX, 18.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Oswiadczenia (DOCX, 23.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ -Wzór umowy (DOC, 102 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie - wykaz usług (DOC, 40 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz potencjału technicznego (DOC, 38.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 29.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 39 KiB)
4 2017-12-05 2017-12-14 11:00:00 Dowozy dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 390.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 618.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 70.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (DOC, 109.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenia (DOC, 104 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wzór umowy (DOC, 80.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 13.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 27.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 48.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 107.6 KiB)
5 2017-11-23 2017-12-04 11:00:00 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych i niektórych niezamieszkałych oraz odbiór odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lubrza w latach 2018 i 2019 unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 829 KiB)
 • SIWZ (PDF, 643.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (DOC, 228 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (DOCX, 18.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Oswiadczenia (DOCX, 20.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ -Wzór umowy (DOC, 102 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie - wykaz usług (DOC, 40 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz potencjału technicznego (DOC, 38.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania 1 (PDF, 1.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 410.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 533.1 KiB)
6 2017-11-21 2017-12-01 11:00:00 Dowozy dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 389 KiB)
 • SIWZ (PDF, 611.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 70.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (DOC, 109.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenia (DOC, 104 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wzór umowy (DOC, 80.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 13 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 402.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 474 KiB)
7 2017-08-31 2017-09-15 11:00:00 Przebudowa drogi gminnej - ul. Plażowa w m. Lubrza - etap II rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 824.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 182.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (DOC, 96.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenia (DOC, 102 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wzór umowy (DOC, 103.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Do umowy (DOC, 34.5 KiB)
 • Załącznik nr 5- Oświadczenie o przynależn. do gr. kapitałowej (DOCX, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Dokumentacja Projektowa (7Z, 6.6 MiB)
 • Załącznik nr 7 - STWiOR (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (PDF, 91.7 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania 1 (PDF, 25.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 305.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 524.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 148.1 KiB)
8 2017-07-28 2017-08-28 11:00:00 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4 000 000,00 PLN dla Gminy Lubrza rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 597.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 999.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 20 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (DOC, 99 KiB)
 • Załącznik nr 2 po zmianie SIWZ - Formularz ofertowy (DOC, 100 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenia (DOC, 101.5 KiB)
 • Załącznik nr 4- Oświadczenie o przynależn. do gr. kapitałowej (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Harmonogram spłaty kredytu (DOCX, 15.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz dokumentów Zamawiającego (DOCX, 13.9 KiB)
 • Uchwała - XXIV_161_2017 (PDF, 91.3 KiB)
 • Budżet Gminy Lubrza na rok 2017 z załącznikami (ZIP, 4.5 MiB)
 • Uchwała WPF - XXI_145_2016 (PDF, 94.2 KiB)
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok (PDF, 1.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 218 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 199.8 KiB)
 • NIP (PDF, 602.7 KiB)
 • REGON (PDF, 1.2 MiB)
 • Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2017 rok (PDF, 293.8 KiB)
 • Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2017-2020 (PDF, 323.5 KiB)
 • Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej (PDF, 104.7 KiB)
 • Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały WPF na lata 2017-2020 (PDF, 108 KiB)
 • Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2016 (PDF, 500.9 KiB)
 • Uchwała w sprawie WPF (PDF, 264.8 KiB)
 • Uchwała w sprawie zmiany WPF (PDF, 209.8 KiB)
 • Uchwała ws opinii o możliwości spłaty kredytu (PDF, 2.4 MiB)
 • Uchwała ws powołania Skarbnika (PDF, 680.7 KiB)
 • Zaświadczenie dot. wyboru Wójta (PDF, 14.2 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania 1 (PDF, 494.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 do pisma Odpowiedzi na zapytania 1 - opinia RIO ws możliwości spłaty kredytu (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik nr 2 do pisma Odpowiedzi na zapytania 1 - Uchwała RIO ws opinii RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego (PDF, 164.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 do pisma Odpowiedzi na zapytania 1 - Uchwała RIO ws opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu (PDF, 174.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 do pisma Odpowiedzi na zapytania 1 - Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej (PDF, 104.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 do pisma Odpowiedzi na zapytania 1 - Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały WPF na lata 2017-2020 (PDF, 108 KiB)
 • Załącznik nr 6 do pisma Odpowiedzi na zapytania 1- Uchwała XXI 145 2016 ws WPF z załącznikami (PDF, 275.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 do pisma Odpowiedzi na zapytania 1 - Uchwała XXIV 160 2017 ws zmiany WPF z załącznikami (PDF, 219.1 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania 2 (PDF, 273.2 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania 3 (PDF, 226.9 KiB)
 • Formularz klienta (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik 1a do pisma Odpowiedzi na zapytania 3 - sprawozdanie Rb-NDS za II kw.2017r (PDF, 175.3 KiB)
 • Załącznik 1b do pisma Odpowiedzi na zapytania 3 - sprawozdanie Rb-Z za II kw.2017r (PDF, 99.4 KiB)
 • Załącznik 2 do pisma Odpowiedzi na zapytania 3 - Uchwała w sprawie zmiany WPF (PDF, 209.8 KiB)
 • Załącznik 1c do pisma Odpowiedzi na zapytania 3 - sprawozdanie Rb-N za II kw.2017r (PDF, 263.6 KiB)
 • Załącznik 1d do pisma Odpowiedzi na zapytania 3 - sprawozdanie Rb-27S za II kw.2017r (PDF, 746.8 KiB)
 • Załącznik 1e do pisma Odpowiedzi na zapytania 3 - sprawozdanie Rb-28S za II kw.2017r (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik 3a do pisma Odpowiedzi na zapytania 3 - Zaświadczenie dot. wyboru Wójta (PDF, 14.2 KiB)
 • Załącznik 3b do pisma Odpowiedzi na zapytania 3 - Uchwała ws powołania Skarbnika (PDF, 680.7 KiB)
 • Załącznik 4 do pisma Odpowiedzi na zapytania 3 - REGON (PDF, 1.2 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania 4 (PDF, 251.9 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania 5 (PDF, 908.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 993.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.5 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 173.4 KiB)
9 2017-03-27 2017-04-11 11:00:00 Przebudowa drogi gminnej – ul. Plażowa w m. Lubrza – etap I rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 655.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 39 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (DOC, 95 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenia (DOC, 101.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 -wzór umowy (DOC, 101 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Do umowy (DOC, 34.5 KiB)
 • Załącznik nr 5- Oświadczenie o przynależn. do gr. kapitałowej (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Dokumentacja Projektowa (7Z, 6.6 MiB)
 • Załącznik nr 7 - STWiOR (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar Robót (PDF, 673.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 65.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 127.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 206.4 KiB)
10 2017-02-23 2017-03-10 11:00:00 Remont dróg gminnych na działkach nr 253, 254 i 257 w m. Laski, Gmina Lubrza rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 556.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (DOC, 94.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenia (DOC, 100 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wzór umowy (DOC, 103 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Do umowy (DOC, 34.5 KiB)
 • Załącznik nr 5- Oświadczenie o przynależn. do gr. kapitałowej (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Dokumentacja projektowa (7Z, 3.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Przedmiar robót (PDF, 129.7 KiB)
 • Odpowiedź na zapytania 1 (PDF, 127.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 50.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 133.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu