ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-12-06 2017-12-15 11:00:00 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych i niektórych niezamieszkałych oraz odbiór odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lubrza w latach 2018 i 2019 unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 450.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 651.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (DOC, 228 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (DOCX, 18.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Oswiadczenia (DOCX, 23.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ -Wzór umowy (DOC, 102 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie - wykaz usług (DOC, 40 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz potencjału technicznego (DOC, 38.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 29.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 39 KiB)
2 2017-11-23 2017-12-04 11:00:00 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych i niektórych niezamieszkałych oraz odbiór odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lubrza w latach 2018 i 2019 unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 829 KiB)
 • SIWZ (PDF, 643.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (DOC, 228 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (DOCX, 18.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Oswiadczenia (DOCX, 20.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ -Wzór umowy (DOC, 102 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie - wykaz usług (DOC, 40 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz potencjału technicznego (DOC, 38.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania 1 (PDF, 1.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 410.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 533.1 KiB)
3 2017-11-21 2017-12-01 11:00:00 Dowozy dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 389 KiB)
 • SIWZ (PDF, 611.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 70.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (DOC, 109.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenia (DOC, 104 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wzór umowy (DOC, 80.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 13 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 402.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 474 KiB)
4 2017-02-07 2017-02-22 11:00:00 Remont dróg gminnych na działkach nr 253, 254 i 257 w m. Laski, Gmina Lubrza unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.6 MiB)
 • SIWZ (PDF, 7.8 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (DOC, 94.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenia (DOC, 100 KiB)
 • Załącznik nr 4 -Wzór umowy (DOC, 102.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Do umowy (DOC, 34.5 KiB)
 • Załącznik nr 5- Oświadczenie o przynależn. do gr. kapitałowej (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Dokumentacja projektowa (7Z, 3.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Przedmiar robót (PDF, 129.7 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie 1 (PDF, 85.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 55.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 73.2 KiB)
5 2016-11-22 2016-12-01 11:00:00 Dowozy dzieci do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku unieważniony
 • SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 84.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (DOC, 109 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenia (DOC, 102 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wzór umowy (DOC, 94 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 297.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 375.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 464.2 KiB)
6 2016-10-04 2016-10-19 11:00:00 Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką dz. nr 388/6 w miejscowości Mostki, gmina Lubrza” – etap I unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 746.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 19.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (DOC, 96.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie (DOC, 100 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wzór umowy (DOC, 97.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Do umowy (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależn. do gr. kapitałowej (DOCX, 14 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 5.7 MiB)
 • Załącznik nr 7 - STWiOR (PDF, 417.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (ZIP, 747 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 52.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 64.7 KiB)
7 2016-09-13 2016-10-03 11:00:00 Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką dz. nr 388/6 w miejscowości Mostki, gmina Lubrza - etap I unieważniony
 • SIWZ (PDF, 5.7 MiB)
 • Modyfikacja nr 1 do SIWZ (PDF, 554.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 17.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (DOC, 96.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie (DOC, 100 KiB)
 • Załącznik nr 4 - wzór umowy (stary) (DOC, 91 KiB)
 • Załącznik nr 4 - wzór umowy - po modyfikacji nr 1 (DOC, 94.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależn. do gr. kapitałowej (DOCX, 14 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 5.7 MiB)
 • Załącznik nr 7 - STWiOR (PDF, 417.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (ZIP, 747 KiB)
 • Ogloszenie o zamówieniu (PDF, 724.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 105.9 KiB)
 • Modyfikacja nr 2 SIWZ (PDF, 307.3 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do przetargu (PDF, 598.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (PDF, 34.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 239.4 KiB)
8 2016-05-12 2016-05-24 11:00:00 Dowozy dzieci do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 unieważniony
 • Ogłoszenie (PDF, 494.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOC, 233.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 48.3 KiB)
9 2016-04-28 2016-05-11 11:00:00 Dowozy dzieci do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 unieważniony
 • Ogłoszenie (PDF, 2.4 MiB)
 • SIWZ (PDF, 9.7 MiB)
 • ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ_dowoz_dzieci (DOC, 230 KiB)
 • Sprostowanie treści SIWZ nr 1 (PDF, 672.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 32.1 KiB)
10 2016-04-06 2016-04-21 11:00:00 Budowa budynku Domu Kultury z budynkiem Urzędu Gminy wraz z wymianą źródła ciepła w Zespole Szkół Samorządowych w Lubrzy unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 410.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 1-formularz oferty (DOC, 35 KiB)
 • Załącznik nr 2-oświadczenie o spełnianiu warunków (DOC, 70.5 KiB)
 • Załącznik nr 3-oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (DOC, 70.5 KiB)
 • Załącznik nr 4-oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 61 KiB)
 • Załącznik nr 5-wzór umowy (DOC, 145.5 KiB)
 • Załącznik nr 6-wykaz wykonanych robót (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 7-wykaz osób (DOC, 29 KiB)
 • Załącznik nr 8 - projekt budowlany (ZIP, 30.6 MiB)
 • Załącznik nr 9 - przedmiary robót (ZIP, 419 KiB)
 • Załącznik nr 10 - STWIOR (ZIP, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Informacje dodatkowe do opisu przedmiotu zamówienia (DOCX, 22.8 KiB)
 • Załącznik nr 12 - dokumentacja geotechniczna (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 13 - Wzory obiektów małej architektury i zagospodarowania terenu (ZIP, 325.8 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie nr 1 do SIWZ (PDF, 282.7 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie nr 2 do SIWZ (PDF, 808.4 KiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 83 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 454.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu