ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2019-07-19
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-05 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi powiatowej nr 1238F i dróg gminnych na dz. nr 62/5 i 62/6 w m. Zagórze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.6 MiB)
 • SIWZ (PDF, 7 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 41.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (DOC, 102.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenia (DOC, 106 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (DOC, 116.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do umowy - Protokół kontroli zatrudnienia (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależn. do gr. kapitałowej (DOCX, 13.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Dokumentacja wykonawcza (7Z, 4.6 MiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - STWiOR (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedmiar robót (PDF, 1.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 315.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 663.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-06-11
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-26 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Lubrzy ZP.271.5.2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.3 MiB)
 • SIWZ (PDF, 6.9 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 43 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (DOC, 101 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenia (DOC, 102.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do umowy - Protokół kontroli zatrudnienia (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (DOC, 107.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależn. do gr. kapitałowej (DOCX, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Przedmiar robót (PDF, 783.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 266.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 578.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-03-26
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-10 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 134/2, 134/4, 133/9 w m. Bucze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.6 MiB)
 • SIWZ (PDF, 7.1 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 1 MiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (DOC, 102 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenia (DOC, 104.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (DOC, 112 KiB)
 • Załącznik nr 4 do umowy - Protokół kontroli zatrudnienia (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależn. do gr. kapitałowej (DOCX, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (7Z, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - STWiOR (PDF, 846 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedmiar robót (PDF, 668.9 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie nr 1 (PDF, 230.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 316.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 676.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-03-13
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-28 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1242F i 1244F w m. Lubrza.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 4.5 MiB)
 • SIWZ (PDF, 6.9 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 39.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (DOC, 100 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenia (DOC, 102.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wzór umowy (DOC, 111 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Do umowy (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 5- Oświadczenie o przynależn. do gr. kapitałowej (DOCX, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Dokumentacja Projektowa (7Z, 5 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Przedmiar robót (PDF, 375.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 315.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 677.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-02-28
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-15 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa miejsc rekreacyjnych na terenie gminy Lubrza
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.5 MiB)
 • SIWZ (PDF, 7.4 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 39.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (DOC, 640 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenia (DOC, 642 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy (DOC, 111.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do umowy - Protokół kontroli zatrudnienia (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależn. do gr. kapitałowej (DOCX, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (ZIP, 18.2 MiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Przedmiar robót (7Z, 779.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 301.9 KiB)
 • Informacja o odrzuceniu oferty (PDF, 336.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 677.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.3 MiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-02-06
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-21 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa miejsc rekreacyjnych na terenie gminy Lubrza
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.6 MiB)
 • SIWZ (PDF, 7.4 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 39 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (DOC, 638.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenia (DOC, 641.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy (DOC, 110.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do umowy - Protokół kontroli zatrudnienia (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależn. do gr. kapitałowej (DOCX, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (ZIP, 18.2 MiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Przedmiar robót - nieobowiązyjący (7Z, 400 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Przedmiar robót - obowiązujący (7Z, 779.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 324.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 696.9 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2018-12-17
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-27 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowozy dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku - Znak sprawy: ZP.11/2018
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.4 MiB)
 • SIWZ (PDF, 7 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 72 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (DOC, 114 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenia (DOC, 106 KiB)
 • Załącznik nr 3 do Umowy - Protokół kontroli zatrudnienia (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (DOC, 85 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 13.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 330.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 546.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2018-12-07
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-17 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Dowozy dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku” – znak sprawy: ZP.10/2018
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 398.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 7 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 72 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (DOC, 114 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenia (DOC, 105.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do Umowy - Protokół kontroli zatrudnienia (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (DOC, 84.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 13.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 324.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 384.1 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2018-11-27
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-06 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowozy dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 630.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (DOC, 114 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenia (DOC, 105.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do Umowy - Protokół kontroli zatrudnienia (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (DOC, 84.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 13.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 7 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 398.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 324.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 384.8 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2018-11-02
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-13 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych i niektórych niezamieszkałych oraz odbiór odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lubrza na rok 2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 8.9 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (DOC, 236.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (DOC, 100 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenia (DOC, 103.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do Umowy - Protokół kontroli zatrudnienia (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (DOC, 112.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 13.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie - wykaz usług (DOC, 40.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz potencjału technicznego (DOC, 39.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 340.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 357.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.4 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji