ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2019-12-06
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-16 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowozy dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.4 MiB)
 • SIWZ (PDF, 7 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 631.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (DOC, 114.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenia (DOC, 105.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do Umowy - Protokół kontroli zatrudnienia (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (DOC, 85.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 13.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 310.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 547 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-11-26
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-04 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowozy dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.4 MiB)
 • SIWZ (PDF, 7 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 634.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (DOC, 114.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenia (DOC, 105.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do Umowy - Protokół kontroli zatrudnienia (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (DOC, 85.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 13.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 305.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 388.2 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-11-15
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-02 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi gminnej nr 003018F w m. Mostki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.5 MiB)
 • SIWZ (PDF, 7 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 42.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (DOC, 102.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenia (DOC, 106.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (DOC, 118.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do umowy - Protokół kontroli zatrudnienia (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależn. do gr. kapitałowej (DOCX, 13.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (7Z, 6.9 MiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - STWiOR (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedmiar robót (PDF, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór harmonogramu rzeczowo - finansowego (DOCX, 16.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 312.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 680.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-10-16
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-31 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi gminnej nr 003018F w m. Mostki
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.5 MiB)
 • SIWZ (PDF, 6.9 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (DOC, 102.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenia (DOC, 105.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (DOC, 117.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do umowy - Protokół kontroli zatrudnienia (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależn. do gr. kapitałowej (DOCX, 13.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (7Z, 6.9 MiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - STWiOR (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedmiar robót (PDF, 1.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 275.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 362.8 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-09-06
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-23 13:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa siłowni plenerowych na terenie Gminy Lubrza
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.6 MiB)
 • SIWZ (PDF, 7.6 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 45 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (DOC, 640 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenia (DOC, 642 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (DOC, 112 KiB)
 • Załącznik nr 4 do umowy - Protokół kontroli zatrudnienia (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależn. do gr. kapitałowej (DOCX, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Lokalizacja siłowni (7Z, 8.4 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania 1 (PDF, 352.9 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania 1 - Zdjęcia z lokalizacji (7Z, 55.6 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania 2 (PDF, 623 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania 3 (PDF, 248.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 346.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 746 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 232.9 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-09-05
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-19 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych i niektórych niezamieszkałych oraz odbiór odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lubrza na rok 2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6.3 MiB)
 • SIWZ (PDF, 9.1 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 250.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (DOC, 100.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenia (DOC, 104 KiB)
 • Załącznik nr 3 do Umowy - Protokół kontroli zatrudnienia (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (DOC, 117.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie - wykaz usług (DOC, 40.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz potencjału technicznego (DOC, 40 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 334 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.5 MiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-07-19
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-05 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi powiatowej nr 1238F i dróg gminnych na dz. nr 62/5 i 62/6 w m. Zagórze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.6 MiB)
 • SIWZ (PDF, 7 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 41.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (DOC, 102.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenia (DOC, 106 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (DOC, 116.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do umowy - Protokół kontroli zatrudnienia (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależn. do gr. kapitałowej (DOCX, 13.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Dokumentacja wykonawcza (7Z, 4.6 MiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - STWiOR (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedmiar robót (PDF, 1.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 315.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 663.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-06-11
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-26 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Lubrzy ZP.271.5.2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.3 MiB)
 • SIWZ (PDF, 6.9 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 43 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (DOC, 101 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenia (DOC, 102.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do umowy - Protokół kontroli zatrudnienia (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (DOC, 107.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależn. do gr. kapitałowej (DOCX, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Przedmiar robót (PDF, 783.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 266.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 578.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-03-26
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-10 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 134/2, 134/4, 133/9 w m. Bucze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.6 MiB)
 • SIWZ (PDF, 7.1 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 1 MiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (DOC, 102 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenia (DOC, 104.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (DOC, 112 KiB)
 • Załącznik nr 4 do umowy - Protokół kontroli zatrudnienia (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależn. do gr. kapitałowej (DOCX, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (7Z, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - STWiOR (PDF, 846 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedmiar robót (PDF, 668.9 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie nr 1 (PDF, 230.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 316.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 676.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-03-13
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-28 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1242F i 1244F w m. Lubrza.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 4.5 MiB)
 • SIWZ (PDF, 6.9 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 39.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (DOC, 100 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenia (DOC, 102.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wzór umowy (DOC, 111 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Do umowy (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 5- Oświadczenie o przynależn. do gr. kapitałowej (DOCX, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Dokumentacja Projektowa (7Z, 5 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Przedmiar robót (PDF, 375.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 315.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 677.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.2 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji