ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-03-26 2019-04-10 11:00:00 Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 134/2, 134/4, 133/9 w m. Bucze rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.6 MiB)
 • SIWZ (PDF, 7.1 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 1 MiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (DOC, 102 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenia (DOC, 104.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (DOC, 112 KiB)
 • Załącznik nr 4 do umowy - Protokół kontroli zatrudnienia (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależn. do gr. kapitałowej (DOCX, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (7Z, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - STWiOR (PDF, 846 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedmiar robót (PDF, 668.9 KiB)
 • Odpowiedź na pytanie nr 1 (PDF, 230.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 316.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 676.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
2 2019-03-13 2019-03-28 11:00:00 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1242F i 1244F w m. Lubrza. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 4.5 MiB)
 • SIWZ (PDF, 6.9 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 39.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (DOC, 100 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenia (DOC, 102.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wzór umowy (DOC, 111 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Do umowy (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 5- Oświadczenie o przynależn. do gr. kapitałowej (DOCX, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Dokumentacja Projektowa (7Z, 5 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Przedmiar robót (PDF, 375.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 315.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 677.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
3 2019-02-28 2019-03-15 11:00:00 Budowa miejsc rekreacyjnych na terenie gminy Lubrza rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.5 MiB)
 • SIWZ (PDF, 7.4 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 39.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (DOC, 640 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenia (DOC, 642 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy (DOC, 111.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do umowy - Protokół kontroli zatrudnienia (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależn. do gr. kapitałowej (DOCX, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (ZIP, 18.2 MiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Przedmiar robót (7Z, 779.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 301.9 KiB)
 • Informacja o odrzuceniu oferty (PDF, 336.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 677.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.3 MiB)
4 2019-02-06 2019-02-21 11:00:00 Budowa miejsc rekreacyjnych na terenie gminy Lubrza unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.6 MiB)
 • SIWZ (PDF, 7.4 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 39 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (DOC, 638.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenia (DOC, 641.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy (DOC, 110.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do umowy - Protokół kontroli zatrudnienia (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależn. do gr. kapitałowej (DOCX, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (ZIP, 18.2 MiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Przedmiar robót - nieobowiązyjący (7Z, 400 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Przedmiar robót - obowiązujący (7Z, 779.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 324.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 696.9 KiB)
5 2018-12-17 2018-12-27 12:00:00 Dowozy dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku - Znak sprawy: ZP.11/2018 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.4 MiB)
 • SIWZ (PDF, 7 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 72 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (DOC, 114 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenia (DOC, 106 KiB)
 • Załącznik nr 3 do Umowy - Protokół kontroli zatrudnienia (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (DOC, 85 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 13.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 330.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 546.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
6 2018-12-07 2018-12-17 11:00:00 „Dowozy dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku” – znak sprawy: ZP.10/2018 unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 398.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 7 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 72 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (DOC, 114 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenia (DOC, 105.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do Umowy - Protokół kontroli zatrudnienia (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (DOC, 84.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 13.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 324.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 384.1 KiB)
7 2018-11-27 2018-12-06 11:00:00 Dowozy dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku unieważniony
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 630.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (DOC, 114 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenia (DOC, 105.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do Umowy - Protokół kontroli zatrudnienia (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (DOC, 84.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 13.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 7 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 398.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 324.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 384.8 KiB)
8 2018-11-02 2018-11-13 11:00:00 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych i niektórych niezamieszkałych oraz odbiór odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lubrza na rok 2019 rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 8.9 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 6.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (DOC, 236.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy (DOC, 100 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenia (DOC, 103.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do Umowy - Protokół kontroli zatrudnienia (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (DOC, 112.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 13.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie - wykaz usług (DOC, 40.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz potencjału technicznego (DOC, 39.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 340.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 357.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.4 MiB)
9 2018-07-04 2018-07-19 11:00:00 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1242F i 1244F w m. Lubrza unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 514.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 761.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 39 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (DOC, 98 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenia (DOC, 102.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wzór umowy (DOC, 108 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Do umowy (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 5- Oświadczenie o przynależn. do gr. kapitałowej (DOCX, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Dokumentacja Projektowa (7Z, 5 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Przedmiar robót (PDF, 375.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 496.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 604.7 KiB)
10 2018-06-11 2018-06-26 11:00:00 Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1242F i 1244F w m. Lubrza unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 3.6 MiB)
 • SIWZ (PDF, 5.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 39 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (DOC, 97 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenia (DOC, 102 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wzór umowy KK (DOC, 107.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Do umowy (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik nr 5- Oświadczenie o przynależn. do gr. kapitałowej (DOCX, 13.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Dokumentacja Projektowa (7Z, 5 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Przedmiar robót (PDF, 375.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 24.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 31.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu