ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2017-03-27
Termin składania ofert / wniosków
2017-04-11 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej – ul. Plażowa w m. Lubrza – etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 655.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 39 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (DOC, 95 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenia (DOC, 101.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 -wzór umowy (DOC, 101 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Do umowy (DOC, 34.5 KiB)
 • Załącznik nr 5- Oświadczenie o przynależn. do gr. kapitałowej (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Dokumentacja Projektowa (7Z, 6.6 MiB)
 • Załącznik nr 7 - STWiOR (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar Robót (PDF, 673.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 65.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 127.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 206.4 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2017-02-23
Termin składania ofert / wniosków
2017-03-10 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont dróg gminnych na działkach nr 253, 254 i 257 w m. Laski, Gmina Lubrza
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 556.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (DOC, 94.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenia (DOC, 100 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wzór umowy (DOC, 103 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Do umowy (DOC, 34.5 KiB)
 • Załącznik nr 5- Oświadczenie o przynależn. do gr. kapitałowej (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Dokumentacja projektowa (7Z, 3.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Przedmiar robót (PDF, 129.7 KiB)
 • Odpowiedź na zapytania 1 (PDF, 127.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 50.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 133.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1 MiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2017-02-20
Termin składania ofert / wniosków
2017-03-07 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F w m. Przełazy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 570.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (DOC, 95 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenia (DOC, 101.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wzór umowy (DOC, 103 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Do umowy (DOC, 34.5 KiB)
 • Załącznik nr 5- Oświadczenie o przynależn. do gr. kapitałowej (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 7.4 MiB)
 • Załącznik nr 7 - STWiOR (PDF, 670.4 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (PDF, 94.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 50.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 106.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 183.9 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2017-02-08
Termin składania ofert / wniosków
2017-02-27 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką dz. nr 388/6 w miejscowości Mostki, gmina Lubrza
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 567.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 19.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (DOC, 94.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie (DOC, 100 KiB)
 • Załącznik nr 4 -wzór umowy (DOC, 98 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Do umowy (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 5- Oświadczenie o przynależn. do gr. kapitałowej (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 5.7 MiB)
 • Załącznik nr 7 - STWiOR (PDF, 417.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (ZIP, 747 KiB)
 • Załącznik nr 8a - kosztorys ślepy format ath (ZIP, 30.3 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 1 (PDF, 35.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 44.5 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 281.6 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania 2 (PDF, 149.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 76.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 140.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 219.3 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2017-02-07
Termin składania ofert / wniosków
2017-02-22 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont dróg gminnych na działkach nr 253, 254 i 257 w m. Laski, Gmina Lubrza
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.6 MiB)
 • SIWZ (PDF, 7.8 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (DOC, 94.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenia (DOC, 100 KiB)
 • Załącznik nr 4 -Wzór umowy (DOC, 102.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Do umowy (DOC, 34.5 KiB)
 • Załącznik nr 5- Oświadczenie o przynależn. do gr. kapitałowej (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Dokumentacja projektowa (7Z, 3.8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Przedmiar robót (PDF, 129.7 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie 1 (PDF, 85.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 55.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 73.2 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2017-01-19
Termin składania ofert / wniosków
2017-02-03 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 003001F w m. Boryszyn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o Zamówieniu nr 10590 -2017 (PDF, 594.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 35 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy (DOCX, 19.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenia (DOCX, 22.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wzór umowy (DOC, 102.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Do umowy (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależn. do gr. kapitałowej (DOCX, 14 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Dokumentacja Projektowa (ZIP, 9.4 MiB)
 • Załącznik nr 7 - STWiOR (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (PDF, 1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 648.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 186.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 338.6 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2016-12-02
Termin składania ofert / wniosków
2016-12-12 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowozy dzieci do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 706.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 84.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (DOC, 109 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenia (DOC, 102 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wzór umowy (DOC, 94 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 299.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 60.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 97.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 214.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (PDF, 39.8 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2016-11-22
Termin składania ofert / wniosków
2016-12-01 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowozy dzieci do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 84.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (DOC, 109 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenia (DOC, 102 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wzór umowy (DOC, 94 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 297.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 375.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 464.2 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2016-10-04
Termin składania ofert / wniosków
2016-10-19 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką dz. nr 388/6 w miejscowości Mostki, gmina Lubrza” – etap I
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 746.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 19.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (DOC, 96.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie (DOC, 100 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wzór umowy (DOC, 97.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Do umowy (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależn. do gr. kapitałowej (DOCX, 14 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 5.7 MiB)
 • Załącznik nr 7 - STWiOR (PDF, 417.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (ZIP, 747 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 52.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 64.7 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2016-09-22
Termin składania ofert / wniosków
2016-10-10 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa Domu Kultury z budynkiem Urzędu Gminy wraz z wymianą źródła ciepła w Zespole Szkół Samorządowych w Lubrzy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 30.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (DOCX, 45.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie (DOCX, 46.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wzór umowy (DOC, 160.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Do umowy (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 30.6 MiB)
 • Załącznik nr 7 - STWIOR (ZIP, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Przedmiar robót (ZIP, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Dokumentacja geotechniczna (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Wzory obiektów małej architektury i zagospodarowania terenu (ZIP, 325.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 792 KiB)
 • Modyfikacja nr 1 SIWZ (PDF, 344.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 229.2 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania nr 1 (PDF, 182.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 51.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 93.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 211.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji