ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 41
Data ogłoszenia
2015-12-02
Termin składania ofert / wniosków
2015-12-10 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych i niektórych niezamieszkałych oraz odbiór odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lubrza
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu 177403-2015 (PDF, 3.2 MiB)
 • SIWZ (PDF, 9.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 2015 (DOC, 280 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY (DOC, 38.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Projekt Umowy (DOC, 95.5 KiB)
 • Załącznik nr 4a do SIWZ (DOC, 29 KiB)
 • Załącznik nr 4b do SIWZ (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (DOC, 40 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (DOC, 37.5 KiB)
 • Załącznik nr 18 do SIWZ (DOC, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 19 do SIWZ (DOC, 36 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 146.1 KiB)
Lp 42
Data ogłoszenia
2015-11-17
Termin składania ofert / wniosków
2015-11-25 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych i niektórych niezamieszkałych oraz odbiór odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lubrza
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu 168001-2015 (PDF, 3.2 MiB)
 • SIWZ (PDF, 2.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (DOC, 277.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY (DOC, 37.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Projekt Umowy (DOC, 93 KiB)
 • Załącznik nr 4a do SIWZ (DOC, 29 KiB)
 • Załącznik nr 4b do SIWZ (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (DOC, 39.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (DOC, 37.5 KiB)
 • Załącznik nr 18 do SIWZ (DOC, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 19 do SIWZ (DOC, 36 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ (PDF, 993.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ cz.2 (PDF, 996 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 406 KiB)
Lp 43
Data ogłoszenia
2015-10-26
Termin składania ofert / wniosków
2015-11-10 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ I UTWARDZENIEM TERENU NA DZIAŁKACH NR EWID. 439; 353/3; 248/4; 494 W M. MOSTKI
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.9 MiB)
 • SIWZ (PDF, 9.5 MiB)
 • ZAŁĄCZNIKI NR 1-9 (DOCX, 43.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10 Dokumentacja projektowa (RAR, 3.6 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 Specyfikacja techniczna (RAR, 856.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 12 Przedmiar robót (RAR, 60.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 13 Kosztorys ofertowy (RAR, 57.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania wykonawców (PDF, 510.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 672.5 KiB)
Lp 44
Data ogłoszenia
2015-09-30
Termin składania ofert / wniosków
2015-10-15 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Buczyna
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 447.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.3 MiB)
 • ZAŁĄCZNIKI NR 1-9 (DOCX, 46.7 KiB)
 • ZAŁ. NR 10 - DOKUMENTACJA TECHNICZNA (RAR, 4 MiB)
 • ZAŁ. NR 11 - PRZEDMIAR ROBÓT (XLS, 44.5 KiB)
 • ZP.22/2015 - Odpowiedzi na pytania (PDF, 434.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 79.9 KiB)
Lp 45
Data ogłoszenia
2015-03-23
Termin składania ofert / wniosków
2015-04-07 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg powiatowych nr 1239F, 1237F oraz drogi gminnej w miejscowości Bucze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 296.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.8 MiB)
 • ZAŁĄCZNIKI NR 1- 9 (DOCX, 47.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (RAR, 8.7 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA (PDF, 2.2 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 12 - PRZEDMIAR ROBÓT (PDF, 88.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 13 - KOSZTORYS OFERTOWY (PDF, 90 KiB)
 • SIWZ po zmianach z dnia 26.03.2015 (PDF, 8.9 MiB)
 • Ogłoszenie nr 42231-2015 o zmianie ogłoszenia o nr 39885-2015 (PDF, 256.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 211.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr ogłoszenia 58503-2015 (PDF, 550.2 KiB)
Lp 46
Data ogłoszenia
2015-01-12
Termin składania ofert / wniosków
2015-01-27 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAGOSPODAROWANIE KĄPIELISK NA TERENIE GMINY LUBRZA ZP.01-2015
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 4077-2015 (PDF, 352.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.8 MiB)
 • ZAŁĄCZNIKI NR 1-9 (DOCX, 41.4 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Projekt budowlany (ZIP, 11.6 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Przedmiar robót (PDF, 281 KiB)
 • Załącznik nr 12 - Kosztorys ofertowy (PDF, 31.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 151.2 KiB)
Lp 47
Data ogłoszenia
2014-12-04
Termin składania ofert / wniosków
2014-12-19 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie plaży Przylep wraz z remontem pomostu i budową przyłącza energetycznego nad Jeziorem Goszcza w Lubrzy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 346.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.7 MiB)
 • ZAŁĄCZNIKI NR 1-9 (DOCX, 41.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10- KOSZTORYS OFERTOWY (PDF, 173.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11- PRZEDMIAR ROBÓT (PDF, 232.4 KiB)
 • ZAŁACZNIK NR 12 - PROJEKT BUDOWLANY (7Z, 9 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 1517-2015 (PDF, 745.8 KiB)
Lp 48
Data ogłoszenia
2014-10-16
Termin składania ofert / wniosków
2014-10-24 10:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lubrza i jej jednostek organizacyjnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 218699-2014 Z DNIA 16.10.2014R (PDF, 374.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOC, 379 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty (DOC, 52 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnienie warunków (DOC, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej (DOC, 113.5 KiB)
 • Załącznik nr 4.1 do SIWZ - Załącznik nr 1 do projektu umowy (DOC, 229 KiB)
 • Załącznik nr 4.2 do SIWZ - Pełnomocnictwo (DOC, 336.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw (DOC, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 31.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw (DOC, 39 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia (DOC, 33.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania wykonawców (PDF, 1.5 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 83.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 525 KiB)
Lp 49
Data ogłoszenia
2014-09-29
Termin składania ofert / wniosków
2014-10-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont Dróg Gminnych: Osiedle Zamoście, Ulice Plażowa i Leśna w miejscowości Lubrza, gmina Lubrza, powiat Świebodziński
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 409.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.2 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1-9 DO SIWZ (DOCX, 42.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ- FORMULARZ OFERTOWY (PDF, 111.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ - Dokumentacja projektowa (7Z, 3.2 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SIWZ- PRZEDMIAR ROBÓT (PDF, 111.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 13 DO SIWZ - SPECYFIKACJE TECHNICZNE (PDF, 900.4 KiB)
Lp 50
Data ogłoszenia
2014-08-07
Termin składania ofert / wniosków
2014-08-21 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1241 F w miejscowości Buczyna i Zagaje gmina Lubrza, dz. ew. nr 31/7, 31/8, 31/6, 32/1, 117/4, 117/5, 117/2, 155/1, 155/2, 16 powiat Świebodziński
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 170873 - 2014 Z DN 07.08.2014r (PDF, 412.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • ZAŁĄCZNIKI NR 1 DO 9 (DOC, 129.5 KiB)
 • Załącznik nr 10 - kosztorys ofertowy (7Z, 56.6 KiB)
 • Załącznik nr 11 -Projekt Budowa Chodnika Buczyna_Zagaje 1241F Lubrza (7Z, 9.2 MiB)
 • Załącznik nr 12 - przedmiar robót (7Z, 72.6 KiB)
 • Załącznik nr 13 - STT Budowa chodnika Buczyna Zagaje F1241 (PDF, 612.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji