ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 51
Data ogłoszenia
2014-04-14
Termin składania ofert / wniosków
2014-04-29 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ciągu drogi gminnej 377/7 380/1 w m. Lubrza
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 1.9 MiB)
 • SIWZ (PDF, 6.5 MiB)
 • ZAŁACZNIKI NR 1-8 WERSJA DOC (DOC, 72.5 KiB)
 • ZAŁ 10 KOSZTORYS OFERTOWY, CHODNIK ZE ŚCIEŻKĄ W CIĄGU DROGI GMINNEJ (PDF, 35.7 KiB)
 • ZAŁ 11 Projekt Budowlany, chodnik ze ścieżką rowerową w ciągu drogi gminnej (PDF, 3.1 MiB)
 • ZAŁ 11.1 Skany map (7Z, 3.7 MiB)
 • ZAŁ 12. PRZEDMIAR, CHODNIK ZE ŚCIEŻKĄ W CIĄGU DROGI GMINNEJ (PDF, 40.9 KiB)
 • ZAŁ 13. ST LUBRZA GMINNA (7Z, 912.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 191.8 KiB)
Lp 52
Data ogłoszenia
2014-03-24
Termin składania ofert / wniosków
2014-04-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa chodnika wraz ze ścieżki rowerowej w ciągu drogi gminnej 377/7 380/1 w m. Lubrza
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 2.4 MiB)
 • SIWZ (PDF, 3.6 MiB)
 • ZAŁ 10 KOSZTORYS OFERTOWY, CHODNIK ZE ŚCIEŻKĄ W CIĄGU DROGI GMINNEJ (PDF, 35.7 KiB)
 • ZAŁ 11 Projekt Budowlany, chodnik ze ścieżką rowerową w ciągu drogi gminnej (PDF, 3.1 MiB)
 • ZAŁ 11.1 Skany map (7Z, 3.7 MiB)
 • ZAŁ 12. PRZEDMIAR, CHODNIK ZE ŚCIEŻKĄ W CIĄGU DROGI GMINNEJ (PDF, 40.9 KiB)
 • ZAŁ 13. ST LUBRZA GMINNA (7Z, 912.9 KiB)
 • ZAŁACZNIKI NR 1-8 WERSJA DOC (DOC, 72.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 1.1 MiB)
Lp 53
Data ogłoszenia
2014-03-11
Termin składania ofert / wniosków
2014-03-26 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Mostki 17 w Gminie Lubrza wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 1.3 MiB)
 • SIWZ (PDF, 6.7 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10 - KOSZTORYSY OFERTOWE (7Z, 2.6 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (7Z, 6.6 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 12 - PRZEDMIAR ROBÓT (7Z, 2.6 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 13 - STWiOR (7Z, 959 KiB)
 • ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ WERSJA DOC (DOC, 73 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 109.5 KiB)
Lp 54
Data ogłoszenia
2013-09-27
Termin składania ofert / wniosków
2013-10-07 09:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa opału na sezon grzewczy 2013_2014 do placówek zarządzanych przez Gminę Lubrza
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 276.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.9 MiB)
 • ZAŁĄCZNIKI NR 1 DO NR 7 DO SIWZ WERSJA DOC (DOCX, 24.1 KiB)
 • UZUPEŁNIENIE DO SIWZ - WZÓR UMOWY (PDF, 321.3 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 101.2 KiB)
Lp 55
Data ogłoszenia
2013-08-19
Termin składania ofert / wniosków
2013-08-27 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowozy dzieci do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 332210-2013 (PDF, 227.8 KiB)
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) (PDF, 978.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ WERSJA DOC (DOC, 223 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 1.5 MiB)
Lp 56
Data ogłoszenia
2013-07-31
Termin składania ofert / wniosków
2013-08-08 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowozy dzieci do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • OGŁOSZONIE O ZAMÓWIENIU 305530-2013 (PDF, 226.3 KiB)
 • SIWZ-SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 968.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ WERSJA DOC (DOC, 221.5 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 43.4 KiB)
Lp 57
Data ogłoszenia
2013-07-12
Termin składania ofert / wniosków
2013-07-29 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
REMONT DACHU NA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH OS. SZKOLNE 14 W LUBRZY
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 191.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • ZAŁACZNIK NR 11 DO SIWZ - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (7Z, 318.6 KiB)
 • ZAŁACZNIK NR 12 DO SIWZ - PRZEDMIAR ROBÓT (PDF, 726 KiB)
 • ZAŁACZNIK NR 13 DO SIWZ- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (PDF, 78.3 KiB)
 • ZAŁACZNIK NR 14 DO SIWZ - KOSZTORYS OFERTOWY (PDF, 177.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ NR1 - NR8 (DOC, 131.5 KiB)
 • Odpowiedź nr 1 (PDF, 475 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 59.9 KiB)
Lp 58
Data ogłoszenia
2013-05-27
Termin składania ofert / wniosków
2013-06-07 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych oraz odbiór odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lubrza
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 4.9 MiB)
 • Ogłoszenie Biuletyn UZP - 89955 - 2013 (DOC, 71 KiB)
 • Załącznik nr 1 Szczególowy Opis Przedmiotu Zamówienia (PDF, 830.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 3 - PROJEKT UMOWY do SIWZ (PDF, 191.4 KiB)
 • Załącznik nr 4a do SIWZ (DOC, 27.5 KiB)
 • Załącznik nr 4b do SIWZ (DOC, 27.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (DOC, 39.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (DOC, 37.5 KiB)
 • Załącznik nr 18 do SIWZ (DOC, 29 KiB)
 • Załącznik nr 19 do SIWZ (DOC, 35.5 KiB)
 • Sprostowanie do ogłoszenia o przetargu (PDF, 294.5 KiB)
 • Odpowiedzi do SIWZ 4.06.2013 (PDF, 1022.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 321 KiB)
Lp 59
Data ogłoszenia
2012-09-11
Termin składania ofert / wniosków
2012-09-21 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa opału na sezon grzewczy 2012/2013 do placówek zarządzanych przez Gminę Lubrza
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 58 KiB)
 • SIWZ (DOC, 194.5 KiB)
 • Zapytanie nr 1 (PDF, 307.8 KiB)
 • Zapytanie nr 2 (PDF, 309.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 162.5 KiB)
Lp 60
Data ogłoszenia
2012-09-07
Termin składania ofert / wniosków
2012-09-21 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Obsługa prawna Gminy Lubrza
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (DOC, 193.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 79 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji