ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Lubrzy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 51
Data ogłoszenia
2014-07-22
Termin składania ofert / wniosków
2014-08-06 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodnika i ścieżki rowerowej, dz. nr 161, 356/2, 356/3 w m. Lubrza, gmina Lubrza, powiat Świebodziński
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 159001-2014 Z DNIA 22.07.2014R. (PDF, 262.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 795.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIKI NR 1 DO 9 (DOC, 125 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10 - KOSZTORYS OFERTOWY DZ. NR 161; 356_2; 356_3 (PDF, 45.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 -PROJEKT BUDOWLANY (7Z, 11.2 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 12 - PRZEDMIAR DZ. NR 161; 356_2; 356_3 (PDF, 59.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 13 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Chodnik wraz ze ścieżką rowerową w ciągu drogi powiatowej (PDF, 1 MiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ - pytania i odpowiedzi (PDF, 86.9 KiB)
Lp 52
Data ogłoszenia
2014-06-12
Termin składania ofert / wniosków
2014-06-26 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie plaży wraz z remontem pomostu oraz energetyczną linią zasilającą w miejscowości Lubrza, dz. nr ew. 389/7, 389/6, 389/21, 377/7 obręb Lubrza, dz. nr ew. 282 obręb Nowa Wioska
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 281.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 951.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (DOC, 36 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ (DOC, 25 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ (DOC, 25 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ (DOC, 25 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (DOC, 25 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (DOC, 35 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ (DOC, 31.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ (DOC, 23.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ - PROJEKT UMOWY (DOC, 72 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 13 - PROJEKT BUDOWLANY (7Z, 8.9 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 14 - PRZEDMIARY ROBÓT (PDF, 174.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 15 - KOSZTORYSY OFERTOWE (PDF, 123.2 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu (PDF, 461 KiB)
Lp 53
Data ogłoszenia
2014-06-09
Termin składania ofert / wniosków
2014-06-17 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych oraz odbiór odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lubrza
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIU (PDF, 322.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 979.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PDF, 762.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY (DOC, 36.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ - WZÓR UMOWY (PDF, 371.7 KiB)
 • Załącznik nr 4a do SIWZ (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik nr 4b do SIWZ (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (DOC, 39.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (DOC, 37.5 KiB)
 • Załącznik nr 18 do SIWZ (DOC, 29 KiB)
 • Załącznik nr 19 do SIWZ (DOC, 35.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 72.8 KiB)
Lp 54
Data ogłoszenia
2014-04-14
Termin składania ofert / wniosków
2014-04-29 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ciągu drogi gminnej 377/7 380/1 w m. Lubrza
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 1.9 MiB)
 • SIWZ (PDF, 6.5 MiB)
 • ZAŁACZNIKI NR 1-8 WERSJA DOC (DOC, 72.5 KiB)
 • ZAŁ 10 KOSZTORYS OFERTOWY, CHODNIK ZE ŚCIEŻKĄ W CIĄGU DROGI GMINNEJ (PDF, 35.7 KiB)
 • ZAŁ 11 Projekt Budowlany, chodnik ze ścieżką rowerową w ciągu drogi gminnej (PDF, 3.1 MiB)
 • ZAŁ 11.1 Skany map (7Z, 3.7 MiB)
 • ZAŁ 12. PRZEDMIAR, CHODNIK ZE ŚCIEŻKĄ W CIĄGU DROGI GMINNEJ (PDF, 40.9 KiB)
 • ZAŁ 13. ST LUBRZA GMINNA (7Z, 912.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 191.8 KiB)
Lp 55
Data ogłoszenia
2014-03-24
Termin składania ofert / wniosków
2014-04-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa chodnika wraz ze ścieżki rowerowej w ciągu drogi gminnej 377/7 380/1 w m. Lubrza
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 2.4 MiB)
 • SIWZ (PDF, 3.6 MiB)
 • ZAŁ 10 KOSZTORYS OFERTOWY, CHODNIK ZE ŚCIEŻKĄ W CIĄGU DROGI GMINNEJ (PDF, 35.7 KiB)
 • ZAŁ 11 Projekt Budowlany, chodnik ze ścieżką rowerową w ciągu drogi gminnej (PDF, 3.1 MiB)
 • ZAŁ 11.1 Skany map (7Z, 3.7 MiB)
 • ZAŁ 12. PRZEDMIAR, CHODNIK ZE ŚCIEŻKĄ W CIĄGU DROGI GMINNEJ (PDF, 40.9 KiB)
 • ZAŁ 13. ST LUBRZA GMINNA (7Z, 912.9 KiB)
 • ZAŁACZNIKI NR 1-8 WERSJA DOC (DOC, 72.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 1.1 MiB)
Lp 56
Data ogłoszenia
2014-03-11
Termin składania ofert / wniosków
2014-03-26 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Mostki 17 w Gminie Lubrza wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 1.3 MiB)
 • SIWZ (PDF, 6.7 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 10 - KOSZTORYSY OFERTOWE (7Z, 2.6 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 11 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (7Z, 6.6 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 12 - PRZEDMIAR ROBÓT (7Z, 2.6 MiB)
 • ZAŁĄCZNIK NR 13 - STWiOR (7Z, 959 KiB)
 • ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ WERSJA DOC (DOC, 73 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 109.5 KiB)
Lp 57
Data ogłoszenia
2013-09-27
Termin składania ofert / wniosków
2013-10-07 09:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa opału na sezon grzewczy 2013_2014 do placówek zarządzanych przez Gminę Lubrza
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 276.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.9 MiB)
 • ZAŁĄCZNIKI NR 1 DO NR 7 DO SIWZ WERSJA DOC (DOCX, 24.1 KiB)
 • UZUPEŁNIENIE DO SIWZ - WZÓR UMOWY (PDF, 321.3 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 101.2 KiB)
Lp 58
Data ogłoszenia
2013-08-19
Termin składania ofert / wniosków
2013-08-27 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowozy dzieci do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 332210-2013 (PDF, 227.8 KiB)
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) (PDF, 978.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ WERSJA DOC (DOC, 223 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 1.5 MiB)
Lp 59
Data ogłoszenia
2013-07-31
Termin składania ofert / wniosków
2013-08-08 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowozy dzieci do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • OGŁOSZONIE O ZAMÓWIENIU 305530-2013 (PDF, 226.3 KiB)
 • SIWZ-SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 968.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ WERSJA DOC (DOC, 221.5 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 43.4 KiB)
Lp 60
Data ogłoszenia
2013-07-12
Termin składania ofert / wniosków
2013-07-29 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
REMONT DACHU NA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH OS. SZKOLNE 14 W LUBRZY
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 191.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • ZAŁACZNIK NR 11 DO SIWZ - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (7Z, 318.6 KiB)
 • ZAŁACZNIK NR 12 DO SIWZ - PRZEDMIAR ROBÓT (PDF, 726 KiB)
 • ZAŁACZNIK NR 13 DO SIWZ- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (PDF, 78.3 KiB)
 • ZAŁACZNIK NR 14 DO SIWZ - KOSZTORYS OFERTOWY (PDF, 177.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ NR1 - NR8 (DOC, 131.5 KiB)
 • Odpowiedź nr 1 (PDF, 475 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 59.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji