ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubrza dn. 14 lutego 2013 r.
Nasz znak: B.6733.3.2013
 
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
 
Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miejscowości Bucze oraz inwestora i strony o wszczęciu na wniosek Pana Jerzego Maciejak reprezentującego firmę PW „ELPROTON” s.c. R. Wawrzyniak, J. Maciejak, z/s ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra, działającego z pełnomocnictwa inwestora „ENEA” Operator Sp. z o. o. Poznań postępowania administracyjnego, o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV na działkach nr ewid. 1/1, 1/4, 2, 3, 4/3, 4/4, 5, 8/6, 8/7, 9, 9/14, 11/4, 12/1, 12/2, 13/3, 13/4, 13/6, 14, 16/1, 16/2, 17, 18/1, 19/1, 19/2, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 41/1, 42, 43/2, 43/4, 44/1, 45/1, 46/3, 46/9, 47/4, 47/6, 105/2, 108/1, 109/2, 109/3, 109/4, 113/3, 119, 133/3, 133/5, 133/6, 133/9, 133/10, 133/14, 133/15, 133/19, 133/24, 133/25, 133/26, 134/2, 135/3, 138, 139/2, 141/2, 141/3, 141/4, 141/5, 141/6, 141/7, 141/8, 141/9, 141/10 w obrębie miejscowości Bucze w gminie Lubrza.
Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 
Wójt Gminy Lubrza
(-) Ryszard Skonieczek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mirosław Sławski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-02-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosław Sławski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-02-14 12:38:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Piechocki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-02-14 12:44:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Piechocki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-02-14 12:44:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9771 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Budowa zbiorników kompensacyjnych dla płazów i gadów w związku z budową autostrady A-2 na odcinku Świecko - Nowy Tomyśl

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. lid ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pani Haliny Szamotulskiej - Zastępcy Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra, działającej w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych pn:
„Budowa zbiorników kompensacyjnych dla płazów i gadów w związku z budową autostrady A-2 na odcinku Świecko - Nowy Tomyśl"
realizowanej na nieruchomościach stanowiących projektowany pas drogowy autostrady A-2, oznaczonych jako działki o nr ew. gr.:
a) 80/1 - obręb ewidencyjny nr 0056 Bielice, jednostka ewidencyjna Torzym - obszar wiejski, powiat sulęciński;
b) 29/9(29/7) - obręb ewidencyjny nr 0070 Pniów, jednostka ewidencyjna Torzym - obszar wiejski, powiat sulęciński;
c) 7108/8(7108/5) - obręb ewidencyjny nr 0064 Grabów, jednostka ewidencyjna Torzym -obszar wiejski, powiat sulęciński;
d) 410/2(410/1), 408/7(408/5), 118/3(118/2) - obręb ewidencyjny nr 0003 Lubrza, jednostka ewidencyjna Lubrza, powiat świebodziński;
e) 655/1(655), 661, 380/4(380/3), 397/2 - obręb ewidencyjny nr 14 Chociszewo, jednostka ewidencyjna Trzciel - obszar wiejski, powiat międzyrzecki;
f) 2274/5(2274/4) - obręb ewidencyjny nr 15 Lutol Mokry, jednostka ewidencyjna Trzciel -obszar wiejski, powiat międzyrzecki;
Uwaga: w nawiasach podano informacyjnie numery ewidencyjne działek przed podziałem.
Z dniem zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.
Akta sprawy, dotyczące planowanego przedsięwzięcia, będą udostępnione do wglądu w godzinach od 7.30 do 15.30 w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 w Wydziale Infrastruktury, pokój 1118, tel. (095) 7115 336.
Strony postępowania mogą zapoznać się z ww. materiałami oraz złożyć swoje uwagi i wnioski.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mirosław Sławski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-02-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosław Sławski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-02-04 10:21:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Piechocki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-02-04 10:25:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Piechocki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-02-04 10:25:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10241 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Starosty Świebodzińskiego - Budowa drogi gminnej, działki nr 5615 (5611) i nr 5618 (5613) - obręb Mostki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mirosław Sławski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosław Sławski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-11-23 07:35:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Piechocki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-11-23 07:37:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Piechocki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-11-23 07:37:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10279 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Starosty Świebodzińskiego w sprawie: Budowa drogi gminnej, działka 561/1; 561/3 - obręb Mostki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Treść obwieszczenia w zalączniku

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mirosław Sławski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-08-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosław Sławski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-08-21 10:13:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Piechocki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-08-21 10:15:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Piechocki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-08-21 10:15:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10378 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa

Załączniki

  • Obwieszczenie (PDF, 87.1 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2011-05-30 | Data wytworzenia informacji: 2011-05-30 | oczyszczanie rowów, budowia zastawki spowalniającej odpływ wody rowami melioracyjnymi na terenie działki, oznaczonej nr geodezyjnym 206/2 obręb Mostki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Gadawska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-05-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Gadawska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-05-30 13:28:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Śliwa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-05-30 13:29:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-21 08:33:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11809 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa

Załączniki

  • Obwieszczenie (PDF, 87.2 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2011-05-30 | Data wytworzenia informacji: 2011-05-30 | budowia zastawki, spowalniającej odpływ wody rowami melioracyjnymi na terenie działki, oznaczonej nr geodezyjnym 88/6, obręb Przełazy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Gadawska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-05-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Gadawska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-05-30 13:24:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Śliwa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-05-30 13:27:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-21 08:33:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11560 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy brojlerów kurzych położonych w miejscowości Zagaje

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Gadawska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-03-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Gadawska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-03-14 13:01:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Przewłocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-03-14 13:02:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Przewłocka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-03-14 13:02:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12065 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o budowie fermy brojlerów kurzych na działkach nr 88/4, 89/1 i 111 położonych w obrębie wsi Zagaje , Gmina Lubrza.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Przewłocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-02-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Przewłocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-02-07 12:22:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Przewłocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-02-07 12:23:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-21 08:33:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12517 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy brojlerów kurzych na działkach nr 88/4 i 89/1 w miejscowości Zagaje

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Przewłocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-08-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Przewłocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-08-30 09:49:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Przewłocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-08-30 09:52:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-21 08:33:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12176 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o budowie fermy brojlerów kurzych na działkach nr 88/4 i 89/1 położone w obrębie wsi Zagaje , Gmina Lubrza.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Przewłocka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-06-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Przewłocka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-06-28 14:08:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Przewłocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-06-28 14:09:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-21 08:33:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12363 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji