ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie o zebraniu materiałów do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - B.6733.4.2013

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mirosław Sławski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-03-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosław Sławski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-03-11 10:07:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-03-11 10:09:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-03-11 10:09:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10880 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o zebraniu materiałów do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - B.6733.3.2013

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mirosław Sławski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-03-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosław Sławski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-03-11 10:03:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-03-11 10:05:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-03-11 10:08:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10696 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - B.6733.15.2013

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mirosław Sławski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-03-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosław Sławski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-03-05 16:24:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-03-05 16:25:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-03-05 16:25:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10948 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - B.6733.14.2013

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mirosław Sławski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-03-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosław Sławski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-03-05 16:20:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-03-05 16:23:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-03-05 16:23:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10691 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego w sprawie rozbudowy autostrady A-2 w zakresie budowy zbiorników kompensacyjnych dla płazów i gadów

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mirosław Sławski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-03-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosław Sławski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-03-04 10:40:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-03-04 10:43:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-03-04 10:43:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10767 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubrza  dn. 28 lutego 2013 r.
Nasz znak: B.6733.13.2013


OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam mieszkańców gminy Lubrza oraz inwestora i strony o wszczęciu na wniosek Pana Ryszarda Łokcia przedstawiciela firmy “Zakład Usług Elektrycznych i Pomiarowych”  z siedzibą ul. Staszica 6, 66-300 Międzyrzecz, działającego z pełnomocnictwa inwestora ENEA Operator Sp. z o. o. Poznań (adres do korespondencji Oddział Dystrybucji Zielona Góra ul. Zacisze 15, 65-775 Zielona Góra, postępowania administracyjnego, o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci średniego napięcia SN 15kV o długości około 3100 m, demontaż napowietrznej linii SN 15kV o długości około 3050 m na dz. Nr 1, 147, 148, 149/1, 136, 137, 150 w obrębie 0003 Lubrza gm. Lubrza.
Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 
(-) z up. Wójta
Katarzyna Przewłocka
Sekretarz Gminy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mirosław Sławski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-02-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosław Sławski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-02-28 09:33:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-02-28 09:35:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-02-28 09:35:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10635 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubrza  dn. 19 lutego 2013 r.
Nasz znak: B.6733.4.2013

OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miejscowości Staropole oraz inwestora i strony o wszczęciu na wniosek Pana Jacka Bielińskiego reprezentujący firmę - Biuro Techniczne INSTEL – PROJEKT J.Bieliński, J.Wirszyc Spółka Jawna, z/s ul. Trasa Północna 19, 65-110 Zielona Góra, działającego z pełnomocnictwa inwestora „ENEA” Operator Sp. z o. o. Poznań postępowania administracyjnego, o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV na działkach nr ewid. 185/2, 185/3, 133/4, 135, 253/2, 184/3, 64, 65, 66/1, 67, 68, 69/2, 70, 71, 72/2, 73/2, 74/2, 75, 186/3, 76/6, 76/4, 77/1, 282/2, 184/2, 264/2, 6/14, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 6/10, 6/11, 6/12, 6/13, 261/6, 261/3, 261/2, 264/1 w obrębie miejscowości Staropole w gminie Lubrza.
    Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 
Wójt Gminy Lubrza
(-) Ryszard Skonieczek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mirosław Sławski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-02-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosław Sławski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-02-21 07:22:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-02-21 07:25:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-02-21 07:31:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10599 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubrza dn. 14 lutego 2013 r.
Nasz znak: B.6733.3.2013
 
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
 
Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miejscowości Bucze oraz inwestora i strony o wszczęciu na wniosek Pana Jerzego Maciejak reprezentującego firmę PW „ELPROTON” s.c. R. Wawrzyniak, J. Maciejak, z/s ul. Zacisze 17, 65-775 Zielona Góra, działającego z pełnomocnictwa inwestora „ENEA” Operator Sp. z o. o. Poznań postępowania administracyjnego, o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV na działkach nr ewid. 1/1, 1/4, 2, 3, 4/3, 4/4, 5, 8/6, 8/7, 9, 9/14, 11/4, 12/1, 12/2, 13/3, 13/4, 13/6, 14, 16/1, 16/2, 17, 18/1, 19/1, 19/2, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 41/1, 42, 43/2, 43/4, 44/1, 45/1, 46/3, 46/9, 47/4, 47/6, 105/2, 108/1, 109/2, 109/3, 109/4, 113/3, 119, 133/3, 133/5, 133/6, 133/9, 133/10, 133/14, 133/15, 133/19, 133/24, 133/25, 133/26, 134/2, 135/3, 138, 139/2, 141/2, 141/3, 141/4, 141/5, 141/6, 141/7, 141/8, 141/9, 141/10 w obrębie miejscowości Bucze w gminie Lubrza.
Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 
Wójt Gminy Lubrza
(-) Ryszard Skonieczek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mirosław Sławski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-02-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosław Sławski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-02-14 12:38:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-02-14 12:44:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-02-14 12:44:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10359 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Budowa zbiorników kompensacyjnych dla płazów i gadów w związku z budową autostrady A-2 na odcinku Świecko - Nowy Tomyśl

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. lid ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pani Haliny Szamotulskiej - Zastępcy Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra, działającej w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych pn:
„Budowa zbiorników kompensacyjnych dla płazów i gadów w związku z budową autostrady A-2 na odcinku Świecko - Nowy Tomyśl"
realizowanej na nieruchomościach stanowiących projektowany pas drogowy autostrady A-2, oznaczonych jako działki o nr ew. gr.:
a) 80/1 - obręb ewidencyjny nr 0056 Bielice, jednostka ewidencyjna Torzym - obszar wiejski, powiat sulęciński;
b) 29/9(29/7) - obręb ewidencyjny nr 0070 Pniów, jednostka ewidencyjna Torzym - obszar wiejski, powiat sulęciński;
c) 7108/8(7108/5) - obręb ewidencyjny nr 0064 Grabów, jednostka ewidencyjna Torzym -obszar wiejski, powiat sulęciński;
d) 410/2(410/1), 408/7(408/5), 118/3(118/2) - obręb ewidencyjny nr 0003 Lubrza, jednostka ewidencyjna Lubrza, powiat świebodziński;
e) 655/1(655), 661, 380/4(380/3), 397/2 - obręb ewidencyjny nr 14 Chociszewo, jednostka ewidencyjna Trzciel - obszar wiejski, powiat międzyrzecki;
f) 2274/5(2274/4) - obręb ewidencyjny nr 15 Lutol Mokry, jednostka ewidencyjna Trzciel -obszar wiejski, powiat międzyrzecki;
Uwaga: w nawiasach podano informacyjnie numery ewidencyjne działek przed podziałem.
Z dniem zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.
Akta sprawy, dotyczące planowanego przedsięwzięcia, będą udostępnione do wglądu w godzinach od 7.30 do 15.30 w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 w Wydziale Infrastruktury, pokój 1118, tel. (095) 7115 336.
Strony postępowania mogą zapoznać się z ww. materiałami oraz złożyć swoje uwagi i wnioski.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mirosław Sławski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-02-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosław Sławski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-02-04 10:21:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-02-04 10:25:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-02-04 10:25:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10954 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Starosty Świebodzińskiego - Budowa drogi gminnej, działki nr 5615 (5611) i nr 5618 (5613) - obręb Mostki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mirosław Sławski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosław Sławski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-11-23 07:35:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-11-23 07:37:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-11-23 07:37:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10884 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji