ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zarządzenie Nr 0151/3/05 Wójta Gminy Lubrza z dnia 14.03.2005r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lubrza w roku 2005r. w zakresie kultury fizycznej.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2005-03-17 11:57:31 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu


                                               Zarządzenie Nr 0151/3/05 
                                                   Wójta Gminy Lubrza 
                                                    z dnia 14.03.2005r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru ofert na realizację zadań
publicznych Gminy Lubrza w roku 2005r. w zakresie kultury fizycznej.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zm.)

zarządzam co następuje:


                                                                  § 1

W celu dokonania wyboru oferty na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, powołuję komisję w składzie:
1. Helena Domagała – przewodniczący
2. Krzysztof Rosiński – członek
3. Katarzyna Przewłocka – członek

                                                                 § 2

Przy wyborze oferty komisji zobowiązana jest:
a. dokonać oceny możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową
b. dokonać oceny przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
c. uwzględnić wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania


                                                                § 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnik Gminy.


                                                               § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
« powrót do poprzedniej strony