ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zarządzenie Nr 0151/01/05 Wójta Gminy Lubrza z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie przesunięcia terminu składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2005-03-17 12:04:02 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

                                      Zarządzenie Nr 0151/01/2005
                                          Wójta Gminy Lubrza
                                       z dnia 31 stycznia 2005r.

w sprawie: przesunięcia terminu składania wniosków
o przyznanie stypendium szkolnegoNa podstawie art. 3 ust.4 ustawy z dnia 16 grudnia 2004r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz.U. z 2004 r. nr 281 poz. 2781),

zarządzam, co następuje:

                                                  § 1

Przedłuża się termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego
do 15 lutego 2005r.

                                                  § 2

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi do spraw oświaty.

                                                 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
« powrót do poprzedniej strony