ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości : dz. nr 83/2 - nieruchomość nie zabudowana, dz. nr 84 - nieruchomość zabudowana nieczynną hydrofornią, położonych w obrębie wsi Staropole gm. Lubrza.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2005-05-09 08:22:39 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

                               Wójt Gminy Lubrza
                                   o g ł a s z a

I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości :
dz. nr 83/2 - nieruchomość nie zabudowana
dz. nr 84 - nieruchomość zabudowana nieczynną hydrofornią,
położonych w obrębie wsi Staropole gm. Lubrza opisanych w Księdze
Wieczystej Nr 39097.
Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.
Przedmiotowe nieruchomości, w dniu 31 grudnia 2002r.w miejscowym planie
ogólnym zagospodarowania przestrzennego, stanowiły teren zabudowy
zagrodowej do dalszego użytkowania.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lp. Nr działki Pow. Cena wywoławcza Wadium zł
m2 ogółem zł
(netto + VAT 22%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 83/2 1702 10.380,00 1.000,00
2. 84 230 1.054,00 100,00

=========================================================

- Przetarg odbędzie się w dniu 10 czerwca 2005r. o godz. 1000
w lokalu Urzędu Gminy w Lubrzy, ul. Świebodzińska 68.
- W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium
w wysokości podanej powyżej.
- Wadium wpłacić należy w kasie Urzędu Gminy w Lubrzy w terminie do
07 czerwca 2005 r. i dowód wpłaty okazać na przetargu.
- Wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika przetargu,
który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
- Uczestnikowi, który przetarg wygrał,wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny kupna.
- Pozostałym uczestnikom przetargu,wadium zwraca się niezwłocznie
po zakończeniu przetargu w kasie Urzędu Gminy.
- Termin uiszczenia ceny sprzedaży,pomniejszonej o wpłacone wadium,upływa
najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
- Termin zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży,wyznaczony zostanie
najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Lubrza, 2005-05-09
« powrót do poprzedniej strony