ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o sprzedaży działki

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-03-12 08:59:18 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Wójt Gminy Lubrza podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, położonych w obrębie wsi Lubrza, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Dla przedmiotowej działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza, działka opisana została jako strefa osadniczo-rolnicza.

Lp.

Nr działki

Powierzchnia m2

Wartość zł

 Księga Wieczysta

1.

191/8

426

5.172,00

ZG1S/00016505/4

 1. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy, ul. Świebodzińska 68, a ponadto informację o wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości - poprzez rozplakatowanie na słupach ogłoszeniowych w miejscowościach Gminy Lubrza, a także przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy www.lubrza.pl.
2. Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami- w terminie 6 tygodni - licząc od dnia wywieszenia wykazu, mogą złożyć wniosek o nabycie podanej w wykazie nieruchomości.
Lubrza, 09 marca 2012 r.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony