ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Dostawa i zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek na 2013 r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-02-04 09:53:33 przez Rafał Lewandowski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

Wójt Gminy Lubrza
zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę i zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek na rok 2013r.
Oferty należy przesłać na adres e-mail:   do dnia 18.02.2013r. wpisując w tytule e-mail: „<FIRMA> - Dostawa i zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek na 2013r.” , gdzie <FIRMA> oznacza składającego ofertę.
Po wyłonieniu przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi o tym fakcie wszystkich składających oferty. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się poniżej:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje cząstkową dostawę do siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do drukarek wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do niniejszej oferty.
2. Oferent musi zapewnić dostawę materiałów eksploatacyjnych na adres Zamawiającego ul. Świebodzińska 68, 66-218 Lubrza w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy licząc od chwili otrzymania zamówienia.
3. Zamawiający wymaga, aby przedmiot dostawy był produkowany jako fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych.
4. Zamawiający dopuszcza stosowanie zamienników do urządzeń drukujących.
5. Oferent musi zapewnić możliwość dokonywania zamówień za pośrednictwem e-mail bądź telefonicznie.
6. Koszty transportu ponosi oferent.
7. Oferent musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego.
8. Oferent musi zapewnić, że ceny jednostkowe materiałów podanych w ofercie, nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy.
9. Zamawiający zachowuje prawo do zamówienia materiałów eksploatacyjnych u innego dostawcy w razie braku możliwości dostarczenia bądź dużego opóźnienia w dostarczeniu towaru.
10. Oferent musi odebrać i zutylizować zużyte materiały eksploatacyjne na własny koszt oraz dostarczyć dla Zamawiającego kartę utylizacji.
11. Zamawiający dopuszcza odstąpienie od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony