ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych w sprzęt komputerowy w miejscowościach Bucze i Staropole

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-03-12 09:58:51 przez Rafał Lewandowski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Lubrza zaprasza do złożenia oferty cenowej na wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych w sprzęt komputerowy w miejscowościach Bucze i Staropole.
Ofertę należy przesłać do dnia 20.03.2013 r. na adres e-mail: lub w formie pisemnej na adres: ul. Świebodzińska 68, 66-218 Lubrza z dopiskiem na kopercie: „Wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych w sprzęt komputerowy w miejscowościach Bucze i Staropole”
Podane w ofercie ceny powinny być cenami brutto. Oferta powinna zawierać pełną specyfikację oferowanych zestawów komputerowych, drukarek i dodatkowego wyposażenia.
Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu 8 komputerów, 2 drukarek laserowych i dodatkowego wyposażenia. Przeznaczenie komputerów: do celów dydaktycznych, Internetu,  prezentacji, video konferencji, multimediów.
 
Po wyłonieniu przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi o tym fakcie wszystkich składających oferty.
Po poinformowaniu Dostawcy o wyborze jego oferty, Dostawcę zobowiązuje się do zawarcia umowy z Zamawiającym.
Dostawa wyposażenia powinna nastąpić w terminie do dwóch  tygodni  od dnia podpisania umowy na adres Zamawiającego: Gmina Lubrza, ul. Świebodzińska 68, 66-218 Lubrza.
Dostawca zobowiązuje się do wystawienia faktury z odroczonym terminem płatności min. 14 dni
Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1.
 
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony