ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Protokół XXVI/2005r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2005-11-03 10:38:55 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Protokół V/2003

Protokół  XXVI/2005r.

 
z  XXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubrza odbytej w dniu 30.06.2005r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy w godz. od 9 00 do1340
Podjęto uchwały nr  od XXVI/158/2005r. do XXVI/163/2005r.
Obradom przewodniczył Zastępca Przewodniczącego  Rady Gminy Lubrza – Stanisław Kluczkiewicz, protokołowała  Ewa Gniewczyńska.
W sesji udział wzięło 10 radnych na stan 15.
Radni: Radosław Noworyta, Jan Kaniecki nie usprawiedliwili  swojej nieobecności na posiedzeniu sesji Rady Gminy.
Radni: Kazimierz Koszucki i Bolesław Kołakowski usprawiedliwili swoją nieobecność na posiedzeniu sesji Rady Gminy w Lubrzy.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
 
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Stanisław Kluczkiewicz otworzył XXVI zwyczajną sesję Rady Gminy  Lubrza , stwierdził prawomocność posiedzenia.
 
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Stanisław Kluczkiewicz  przedstawił proponowany porządek  obrad:
 
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
 
1.         Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.                  Ustalenie porządku obrad.

3.            Informacja z prac Wójta między sesjami.

4.            Informacja z prac Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami.