ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Protokół XXVII/2005r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2005-11-03 10:38:57 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Protokół V/2003
 
z  XXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubrza odbytej w dniu 15 września 2005r. w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy w godz. od 9 00 do1340
Podjęto uchwały nr  od XXVII/164/2005r. do XXVII/166/2005r.
Obradom przewodniczył Przewodniczący  Rady Gminy Lubrza – Kazimierz Koszucki, protokołowała  Ewa Gniewczyńska.
W sesji udział wzięło 11 radnych na stan 15.
Radni: Stefan Babicz, Stanisław Kluczkiewicz, Ryszard Sawczyn nie usprawiedliwili  swojej nieobecności na posiedzeniu sesji Rady Gminy.
Radny: Jan Pilczuk usprawiedliwił swoją nieobecność na posiedzeniu sesji Rady Gminy
w Lubrzy.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
 
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Koszucki otworzył XXVII zwyczajną sesję Rady Gminy  Lubrza , stwierdził prawomocność posiedzenia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Koszucki  przedstawił proponowany porządek  obrad:
 
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
 
 
1.         Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.            Ustalenie porządku obrad.

3.            Informacja z prac Wójta między sesjami.

4.            Informacja z prac Przewodniczącego Rady Gminy między sesjami.