ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA NR XXVII/ 165 /2005r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2005-10-17 09:44:03 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

UCHWAŁA NR XXVII/ 165 /2005r.
Rady Gminy w Lubrzy
z dnia 15 września 2005r.


w sprawie: utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Związek do spraw finansowania gmin Rzeczypospolitej Polskiej”.

Na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.: Dz. U. z 2002r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) uchwala się, co następuje:
§ 1.

W celu podjęcia działań zmierzających do umożliwienia gminom Rzeczypospolitej Polskiej dostępu do długoterminowych instrumentów finansujących inwestycje w
sferze infrastruktury publicznej, tworzy się związek międzygminny pod nazwą „Związek do spraw finansowania gmin Rzeczypospolitej
Polskiej” z siedzibą w Poznaniu, zwany dalej Związkiem.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
« powrót do poprzedniej strony