ˆ

Zapytania ofertowe

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-07-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:15:32 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Rafał Piechocki

Zmiany z dnia: 2020-06-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:04:52 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: "Remont drogi gminnej na działkach nr 377/7 i 376/18 w m. Lubrza" Rafał Piechocki
« powrót do poprzedniej strony