ˆ

Zapytania ofertowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych w sprzęt komputerowy w miejscowościach Bucze i Staropole

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Wójt Gminy Lubrza zaprasza do złożenia oferty cenowej na wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych w sprzęt komputerowy w miejscowościach Bucze i Staropole.
Ofertę należy przesłać do dnia 20.03.2013 r. na adres e-mail: lub w formie pisemnej na adres: ul. Świebodzińska 68, 66-218 Lubrza z dopiskiem na kopercie: „Wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych w sprzęt komputerowy w miejscowościach Bucze i Staropole”
Podane w ofercie ceny powinny być cenami brutto. Oferta powinna zawierać pełną specyfikację oferowanych zestawów komputerowych, drukarek i dodatkowego wyposażenia.
Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu 8 komputerów, 2 drukarek laserowych i dodatkowego wyposażenia. Przeznaczenie komputerów: do celów dydaktycznych, Internetu,  prezentacji, video konferencji, multimediów.
 
Po wyłonieniu przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi o tym fakcie wszystkich składających oferty.
Po poinformowaniu Dostawcy o wyborze jego oferty, Dostawcę zobowiązuje się do zawarcia umowy z Zamawiającym.
Dostawa wyposażenia powinna nastąpić w terminie do dwóch  tygodni  od dnia podpisania umowy na adres Zamawiającego: Gmina Lubrza, ul. Świebodzińska 68, 66-218 Lubrza.
Dostawca zobowiązuje się do wystawienia faktury z odroczonym terminem płatności min. 14 dni
Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Rafał Piechocki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-03-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Piechocki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-03-12 09:47:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Piechocki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-03-12 09:58:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Piechocki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-04-12 12:57:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
27172 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ciągu drogi powiatowej nr 1242F i 1239F w miejscowości Lubrza (działki nr ewid.: 161, 356/2, 356/3) oraz w ciągu drogi gminnej w miejscowości Lubrza (działka nr ewid.: 380/1, 377/7)”

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mirosław Sławski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-02-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosław Sławski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-02-18 14:36:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Piechocki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-02-18 14:39:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Piechocki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-02-28 08:10:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
26761 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dostawa i zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek na 2013 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Lubrza
zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę i zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek na rok 2013r.
Oferty należy przesłać na adres e-mail:   do dnia 18.02.2013r. wpisując w tytule e-mail: „<FIRMA> - Dostawa i zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek na 2013r.” , gdzie <FIRMA> oznacza składającego ofertę.
Po wyłonieniu przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi o tym fakcie wszystkich składających oferty. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się poniżej:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje cząstkową dostawę do siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do drukarek wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do niniejszej oferty.
2. Oferent musi zapewnić dostawę materiałów eksploatacyjnych na adres Zamawiającego ul. Świebodzińska 68, 66-218 Lubrza w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy licząc od chwili otrzymania zamówienia.
3. Zamawiający wymaga, aby przedmiot dostawy był produkowany jako fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych.
4. Zamawiający dopuszcza stosowanie zamienników do urządzeń drukujących.
5. Oferent musi zapewnić możliwość dokonywania zamówień za pośrednictwem e-mail bądź telefonicznie.
6. Koszty transportu ponosi oferent.
7. Oferent musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego.
8. Oferent musi zapewnić, że ceny jednostkowe materiałów podanych w ofercie, nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy.
9. Zamawiający zachowuje prawo do zamówienia materiałów eksploatacyjnych u innego dostawcy w razie braku możliwości dostarczenia bądź dużego opóźnienia w dostarczeniu towaru.
10. Oferent musi odebrać i zutylizować zużyte materiały eksploatacyjne na własny koszt oraz dostarczyć dla Zamawiającego kartę utylizacji.
11. Zamawiający dopuszcza odstąpienie od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Rafał Piechocki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-02-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rafał Piechocki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-02-04 09:43:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Piechocki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-02-04 09:53:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Piechocki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-02-21 12:12:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
25038 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykonanie inwentaryzacji miejsc występowania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Lubrza i Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubrza.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Lubrza zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie Inwentaryzacji miejsc występowania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Lubrza i Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubrza.
Ofertę należy przesłać na adres e-mail: do dnia 15.02.2013 r. oraz w formie pisemnej na adres: ul. Świebodzińska 68, 66-218 Lubrza z dopiskiem: „Wykonanie Inwentaryzacji oraz opracowanie Programu usuwania azbestu”
Po wyłonieniu przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi o tym fakcie wszystkich składających oferty.
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku poniżej.
Osobą uprawnioną do kontaktowania się w sprawie ofert jest Pan Andrzej Zieliński Podinspektor ds. Ochrony Środowiska tel. kont. 68 38 133 66.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lubrza
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Andrzej Zieliński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-01-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Zieliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-01-22 11:12:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Piechocki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-01-22 11:18:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Piechocki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-01-25 11:34:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
21545 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji